terug


Besteed éénduizendste van wereldrijkdom
aan rechten van kinderen

De wereld bewoonbaar maken voor kinderen is een droom van iedereen. Desalniettemin hebben we meer nodig dan enkel plannen of beloftes om deze droom tot realiteit te maken. De wereld bewoonbaar maken voor kinderen vereist specifieke, meetbare en significante geldstromen.

Het door de 'UN Special Session on Children' (ook wel 'kindertop' genoemd) uitgebrachte document erkent dit: "Het bevorderen van een gezond leven, bestaande uit goede voeding en het effectief bestrijden van ziektes, genieten van goed onderwijs, het beschermen van kinderen voor misbruik, exploitatie, geweld en oorlogen, en het bestrijden van HIV/AIDS zijn doelen die bereikt kunnen worden."

De internationale gemeenschap hoeft alleen maar toe te geven dat deze doelen te halen zijn en de gevraagde steun te verschaffen. De basis van deze statement is de richtlijn van 0,7 procent van Bruto Nationaal Product bestemd voor ontwikkelingswerk. Tot nu toe hebben slechts vier landen zich aan deze 0,7 procent gehouden. Het is van essentieel belang dat alle westerse landen deze richtlijn zo snel mogelijk hanteren. Alleen met behulp van de westerse landen kan armoede effectief bestreden worden.

Kinderen, echter, hebben urgente behoeften die zo snel mogelijk vervuld moeten worden. Het actieplan van de 'Special Session' belooft veel specifieke maatregelen, onder andere: het verminderen van de kindersterfte, zorgdragen dat alle kinderen ingeënt worden, goede zorg voor gehandicapte kinderen, aanbieden van gratis onderwijs van hoge kwaliteit, beschermen van kinderen voor seksuele exploitatie, rehabilitatie van voormalige kinderarbeiders die onder de slechtste omstandigheden gewerkt hebben, verminderen van het aantal kinderen dat besmet zijn met het HIV-virus etc.

Dit zijn slechts ideeën; om deze maatregelen door te kunnen voeren is de medewerking van fondsen noodzakelijk. Als een specifieke en uitvoerbare oplossing is slechts 0,1 procent van het BNP van alle landen nodig. Aangezien het slechts éénduizendste van de totale rijkdom dat de landen produceren, uitmaakt, moet dit makkelijk op te brengen zijn. Bovendien zal deze bijdrage niet alleen wereldwijd geaccepteerd worden, maar zelfs een pré worden voor belastingbetalers die op deze manier hun betrokkenheid kunnen laten zien.

Alhoewel 0,1 % een schijntje lijkt, betekent dit een bedrag van 25 miljard dollar per jaar bestemd voor de armste kinderen van de wereld. Dit is een significant bedrag en zou genoeg moeten zijn om de leemtes in de bijdragen voor de gezondheid, educatie, veiligheid en ontwikkeling van kinderen wereldwijd op te vullen. UNICEF heeft al eerder verklaard dat 9 miljard dollar genoeg is om kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen ter wereld te garanderen. Lagere bedragen zijn vereist om kinderen te beschermen tegen ziektes, om hun geboorte te registreren of om ze te beschermen voor exploitatie. Het totaalbedrag zou genoeg moeten zijn om er zeker van te zijn dat de beloften gemaakt bij de UN Special Session gehouden kunnen worden.

In speciale bewoordingen, voegen we hierbij Punt 47a van het door het UN Special Session uitgebrachte document toe:

"Spoor de ontwikkelde landen die nog niet het doel van 0.7 procent van hun BNP voor ontwikkelingswerk hebben behaald zo snel mogelijk aan om minstens 0,1 % van hun BNP als officiële ontwikkelingsbijdrage beschikbaar te stellen om de behoeften van de armste kinderen ter wereld te bevredigen"

Kinderen hebben het recht om ten minste deze kleine bijdrage van ons te vragen.HOME Landelijke India Werkgroep

pagina KINDERARBEID

Landelijke India Werkgroep - 31 augustus 2001