print terug
     


G-Star verspreidt onjuiste informatie
inzake arrestatiebevelen tegen SKK, LIW en Antenna4 december 2007

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep laken G-Star voor het verspreiden van pertinent onjuiste informatie over de arrestatiebevelen die door een Indiase rechter tegen hen zijn uitgevaardigd. SKK en LIW roepen G-Star op deze verklaring te rectifceren. Ook vragen SKK en LIW G-Star met klem per direct gehoor te geven aan de oproep om als belangrijkste afnemer effectieve druk op FFI uit te oefenen.

Maandag 3 december 2007 heeft G-Star een verklaring uitgebracht over de arrestatiebevelen die door een Indiase rechter zijn uitgevaardigd tegen medewerkers van SKK, LIW en Antenna. Deze verklaring staat bol van de feitelijke onjuistheden en verdraaiingen. SKK en LIW weerleggen deze verklaring punt voor punt.

G-Star doet voorkomen alsof de gedaagden partijen (SKK, LWI en Antenna) de Indiase rechtsgang weigeren te respecteren door niet voor de rechter te verschijnen. Terwijl de gedaagden zich, op zich heel gebruikelijk en in opvolging van dringend juridisch advies, door hun advocaten laten vertegenwoordigen.

G-Star spreekt over 'onbewezen misstanden' bij FFI. SKK en LIW maken bezwaar tegen deze gemakkelijke diskwalificatie van de problemen bij FFI waarover zij gerapporteerd hebben. De oorspronkelijke schendingen zijn door de Fair Wear Foundation (www.fairwear.nl) en een aantal voormalige afnemers van FFI deels bevestigd. Ook G-star zelf heeft aangegeven dat FFI in de loop van de tijd verbeteringen heeft doorgevoerd, wat duidelijk aangeeft dat er oorspronkelijk zaken niet in de haak waren. SKK en LIW benadrukken dat het arbeidsrechtenorganisaties volledig vrij staat om getuigen-verklaringen van werknemers te publiceren en daarmee aandacht te vragen voor misstanden en problemen in kledingfabrieken.

G-Star beweert bovendien dat kledingfabrikant FFI nu 'in compliance is met de OESO-richtlijnen'. Dit is verre van de waarheid. Verscheidene betrokken partijen, inclusief voormalige afnemers van FFI, de Fair Wear Foundation, Social Accountability International en het Britse Ethical Trading Initiative, hebben geconcludeerd dat de vrijheid van organisatie bij FFI zwaar onder vuur ligt. In een recent verschenen update bevestigd SAI dit nogmaals (www.sa-intl.org). De belangrijkste factor hierin is het spreekverbod dat lokale vakbonden en arbeidsrechten-organisaties al sinds juli 2006 door toedoen van FFI is opgelegd. Het feit alleen dat deze organisaties monddood zijn gemaakt is strijdig met alle internationaal geldende bepalingen inzake de vrijheid van vakvereniging en meningsuiting. De enige instantie die tot een andere conclusie komt is het audit bureau SGS dat onlangs in opdracht van G-Star een audit heeft uitgevoerd bij FFI.

In de op 2 december uitgegeven verklaring misbruikt G-Star de goede naam van FNV, OxfamNovib en Amnesty International. G-Star beweert dat deze organisaties zich 'achter het advies van G-star aan FFI/JKPL geschaard hebben'. Het tegenovergstelde is waar: deze organisaties hebben G-star gevraagd FFI met bemiddelingsvoorstellen te benaderen. Door toedoen van FFI is deze bemiddelingspoging afgebroken. G-Star misleidt het publiek de zaken anders voor te stellen.

Anders dan G-Star nu doet voorkomen, hebben SKK en LIW er in hun communicatie met G-star en in hun publieke campagne nooit voor gepleit dat G-Star zich terug trekt uit Bangalore. SKK en LIW roepen G-Star op om, net als alle andere brands hebben gedaan, toekomstige orders bij FFI conditioneel te maken van het terugtrekken van de rechtszaken en het aangaan van een lokale dialoog. Mocht FFI hier geen gehoor aan geven, dan luidt het advies van SKK en LIW aan G-Star en andere afnemers om lopende orders af te ronden, en orders in de pijplijn en toekomstige orders onder te brengen bij andere leveranciers in Bangalore. Om de werkgelegenheid van de huidige FFI-werknemers te beschermen moet voor deze mensen priority hiring gelden. Dit is een belangrijk aspect van de responsible exit strategy die SKK en LIW bepleiten. Hiermee wordt namelijk het risico voor baanverlies geminimaliseerd.

G-Star stelt dat het 'breken met FFI/JKPL geen verandering kan brengen in de arrestatiebevelen' en er daarom voor kiest de relatie met FFI voort te zetten. Ook op dit punt zijn SKK en LIW het pertinent oneens met G-Star. FFI kan er per direct voor kiezen de klachten die ten grondslag liggen aan het spreekverbod en de contempt of court-zaken die tegen lokale organisaties lopen, in te trekken. Dat zou een belangrijk obstakel voor het starten van een lokale dialoog wegnemen, en daarmee ook een behoorlijk deel van de inhoudelijke basis van de smaadklacht tegen SKK, LIW en Antenna. Het zal de kansen op succesvolle bemiddeling enorm vergroten, partners kunnen dan immers weer vrijuit spreken.

Een laatste punt waarop SKK en LIW G-Star moeten weerspreken is het gemak waarmee G-Star verwijst naar de rol van de Nederlandse regering in het vinden van een oplossing tussen SKK/LIW en FFI. Het is nog maar de vraag of de Nederlandse regerign hier een positieve rol in kan spelen. In ieder geval ontslaat dat G-Star niet van de plicht om juist nu FFI onder druk zetten, onder anderen door nieuwe orders te conditioneren.


Landelijke India Werkgroep - 4 december 2007