English text   terug
9 september 2008

Rapporten voor het 'VN-landenexamen' van India en Pakistan

De website van het Ministerie van Buitenlandse zaken laat weten:

"De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) is hét orgaan van de VN waarin de VN-lidstaten bijeenkomen om mensenrechtenkwesties en respect voor fundamentele vrijheden te bespreken. De VN-Mensenrechtenraad (MRR) werd opgericht in 2006 en is de opvolger van de Mensenrechtencommissie (MRC). De 47 leden van de Mensenrechtenraad (MRR) worden rechtstreeks gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De MRR komt ten minste drie keer per jaar bijeen en kan in totaal tien weken vergaderen. Daarnaast kunnen speciale zittingen worden gehouden bij dringende mensenrechtensituaties.... De mensenrechtensituatie in alle lidstaten van de VN periodiek worden bekeken met behulp van de zogenaamde Universal Periodic Review." Nederland werd in 2006 gekozen tot lid van de Mensenrechtenraad. In mei 2007 werd Nederland na een intensieve wereldwijde campagne herkozen in de Mensenrechtenraad voor een periode van drie jaar.

Ook maatschappelijke organisaties kunnen rapporten voor het ‘mensenrechtenexamen’ van landen indienen. Zo staat in april India ‘op de rol’ en in mei o.m. Pakistan en Sri Lanka. Het International Dalit Solidarity Network (IDSN), waarvan ook Dalit Netwerk Nederland deel uitmaakt, heeft samen met organisaties uit die landen rapporten ingediend bij het Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) in Genève die een rapport opstelt dat voor de helft gebaseerd is op de rapporten van maatschappelijke organisaties. Deze rapporten zullen in belangrijke mate de discussie over de mensenrechten in die landen beïnvloeden.

Hieronder vindt u de officiële rapporten en de rapporten van IDSN e.a. met betrekking tot de ‘Universal Periodic Review’. Deze gaan onder meer over kastendiscriminatie, maar ook over andere mensenrechtenproblemen in de betreffende landen.sep 2008: The human rights situation of Dalits in Bangladesh (IDSN)
May 28, 2008: Response of Government of India to the recommendations made by delegations during the UPR of India (Government of India)
Apr 14, 2008: Report of the working group on the universal periodic review - India (Human Rights Council)
Apr 11, 2008: India in VN ondervraagd over 'kastelozen' en kinderarbeid
Apr 11, 2008: India questioned on caste discrimination in the UN (persbericht IMADR/NCDHR/IDSN)
Apr 10, 2008: Universal Periodic Review: India (IMADR e.a.)
Apr 7, 2008: India: UN Rights Council Should Tackle Impunity (Human Rights Watch)
Mar 2008: Universal Periodic Review - India (United Nations Human Rights)
Feb 2008: Caste-based discrimination in Pakistan, related to Pakistan for the second Universal Periodic Review session scheduled for May 2008 (TRDP/PILER/IDSN)
Dec 2007: Caste-based discrimination in India, related to India for the first Universal Periodic Review session scheduled for April 2008 (IMADR.org e.a.)
Nov 20, 2007: India: Stakeholders' Report under the UPR (Asian Centre for Human Rights)
Nov 2007: Submission by the Asian legal Resource Centre to the Human Rights Council's Universal Periodic Review on human rights in the Republic of India (Asian legal Resource Centre)Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - September 9, 2008