(23-3-2009)


Hoge Commissaris Mensenrechten VN vraagt regering India om meer inzet bij bestrijding van kastendiscriminatieHoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, mevrouw Navanethem Pillay
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, mevrouw N. Pillay, heeft de Indiase regering vandaag geadviseerd om meer te doen aan het bestrijden van kastendiscriminatie. Pillay liet in een toespraak bij de Indiase Nationale Mensenrechtenraad weten dat, ondanks maatregelen, de positie van de kastelozen onvoldoende is verbeterd: ‘Zowel Dalits (‘kastelozen’) als tribale volken, leven nog steeds in de diepste armoede’. Ook is, meent zij, niet genoeg gedaan aan het bestrijden van het ‘klimaat van straffeloosheid’ dat schending van mensenrechten van deze groepen in de hand werkt.

Pillay verwees in haar toespraak naar een uitspraak van Minister President Manmohan Singh die in 2006 de praktijk van ‘onaanraakbaarheid’ scherp veroordeelde en deze vergeleek met de apartheid in Zuid-Afrika. De Hoge Commissaris, zelf Zuid-Afrikaanse met Indiase voorouders, verwees in haar toespraak naar de onderdrukking en meervoudige discriminatie waarvan zij zelf als Zuid-Afrikaanse het slachtoffer is geweest. Zij roept India op om niet alleen 'thuis' de uitdaging aan te gaan om kastendiscriminatie te bestrijden, maar ook haar leiderschap aan te wenden om dit verschijnsel wereldwijd te bestrijden.

In haar toespraak prees Pillay Indiaas democratische verworvenheden, waaronder een actief maatschappelijk middenveld en de vrije pers. Ook zei zij onder de indruk te zijn van Indiaas Nationale Mensenrechtencommissie en het streven van de rechtelijke macht om er voor te zorgen dat de regering de grondwettelijke rechten, waaronder de culturele, sociaal-economische en vrouwenrechten, daadwerkelijk uitvoert.
In dit verband verwees zij naar een uitspraak van het Hooggerechtshof in New Delhi dat een uitspraak vernietigde van een lagere rechtbank. Deze sprak vijf verdachten vrij van een verkrachting van een vrouw van lage kaste omdat de rechter het onwaarschijnlijk vond dat mannen van hogere kaste een Dalit-vrouw seksueel zouden misbruiken.

De Hoge Commissaris stelt in haar toespraak ook een aantal andere belangrijke kwesties aan de orde, waaronder de positie van vrouwen, de honderden onopgeloste verdwijningen in Kashmir, de positie van de moslims in India, de Armed Forces Special Powers Act die de veiligheidsdiensten buitensporige volmachten geeft en de wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen.

Voor de volledige toespraak zie: Statement by Navanethem Pillay, High Commissioner for Human Rights.


Zie ook persbericht IDSN: India must show leadership in combating caste-based discrimination, says UN High Commissioner for Human Rights (25-3-2009).

Landelijke India Werkgroep - 23 maart 2009