terug
26 februari 2010


Koenders wil nieuwe aanpak kinderarbeid en onderwijs


Als resultaat van een motie in de Tweede Kamer over 'kinderarbeid en onderwijs' heeft Minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking vorig jaar november een internationale expert meeting over het onderwerp belegd. Vlak voor de kerst stuurde hij daarover een brief naar de Tweede Kamer. Hij schrijft daarin:

"Mede naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de expert-meeting en rekening houdend met de mogelijkheden en instrumenten die mij ter beschikking staan, heb ik besloten mijn beleid inzake onderwijs en kinderarbeid te intensiveren."

In zijn nieuwjaarstoespraak op 14 januari heeft Minister Koenders daar eveneens aandacht aan besteed.
Landelijke India Werkgroep - 26 februari 2010