terug
8 april 2010

Uitspraken van de Verenigde Naties over kastendiscriminatie


In de afgelopen jaren hebben een groot aantal organisaties en experts van de Verenigde Naties (VN) zich uitgesproken over kastendiscriminatie en de gevolgen daarvan voor de rechten van circa 260 miljoen mensen in Zuid-Azië en andere delen van de wereld.

Vooral het Comité dat zich bezig houdt met rassen- en soortgelijke vormen van discriminatie heeft daarover een groot aantal uitspraken en aanbevelingen gedaan. Kastendiscriminatie valt, hoewel India als enige land dit tegenspreekt, expliciet onder dit verdrag. Het Comité werkt op basis van verplichte rapportages van regeringen die het verdrag tegen rassendiscriminatie hebben ondertekend. Maar ook de comités die zich bezighouden met de rechten van kinderen, van vrouwen en de uitvoering van hert verdrag tegen marteling hebben zich veelvuldig uitgesproken over de gevolgen van kastendiscriminatie op het schenden van tal van mensenrechten.

Tijdens het 'mensenrechtenexamen' – met de naam Universal Periodic Review - dat landen in de Mensenrechtenraad sinds enige jaren moeten doen zijn ook een hele reeks landen aangesproken op kasten- en soortgelijke vormen van discriminatie.

Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) heeft twee documenten gepubliceerd met een overzicht van alle conclusies, rapporten, aanbevelingen van de VN. U vindt ze hier:
- UN Treaty Body compilation
- UPR compilation
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 8 april 2010