Landelijke India Werkgroep


Minister Ploumen geeft prioriteit aan kinderarbeid


21-1-2013

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 december 2012 heeft Minister Ploumen toegezegd prioriteit te geven aan het thema kinderarbeid en ondersteuning te geven aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.

Ook Kamerlid Marit May van de PvdA liet weten dat de PvdA meer aandacht voor kinderarbeid wil: "Ook steunt de PvdA de inzet op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wat ons betreft meer nadruk op het tegengaan van kinderarbeid mag worden gelegd."

Voordewind twitterde tijdens de behandeling van de begroting: "Ploumen zegt ook toe verder in te zetten op Child Labour Free Zones en speerpunt van strijd tegen kinderarbeid te maken." In een tweede tweet liet Voordewind weten: "Minister Ploumen zegt CU toe om gesprekken aan te gaan met risicosectoren waar kinderarbeid in de keten kan zitten."
Beide toezeggingen van Minister Ploumen sloten direct aan op de aanbevelingen die de campagne Stop Kinderarbeid had gedaan in een brief aan de Tweede Kamer. Stop Kinderarbeid is verheugd dat haar aanbevelingen door Minister Ploumen zijn opgepakt.

Ook steun voor idee 'eerlijke' supermarkten
Overigens kreeg Voordewind ook steun voor een eerder geopperd idee (en een motie daarover) die bepleitte dat de huismerken van supermarkten in 2015 duurzaam moeten zijn. Voormalig staatssecretaris Bleker had die motie eerst ontraden. Maar Ploumen schreef onlangs aan de Kamer: "Net zoals ik onlangs met de textielsector heb gedaan, wil ik in het komend jaar met relevante sectoren, waaronder de supermarktbranche, van gedachten wisselen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, ketenverantwoordelijkheid en verduurzaming van het assortiment."
Voordewind twitterde enthousiast: "Mijn idee voor eerlijke supermarkten (dus kinderarbeidvrij in 2015) wordt opgepakt door Ploumen. Ze gaat hen proberen te overtuigen."

Child Labour Free Zones
Wereldwijd is kinderarbeid een mensenrechtenprobleem dat nog steeds bijna 215 miljoen slachtoffers maakt. In India en diverse Afrikaanse landen is gebleken dat de Child Labour Free Zones kinderarbeid effectief weten te bestrijden. Stop Kinderarbeid werkt aan het versterken en uitbreiden van Child Labour Free Zones tegen kinderarbeid. Child Labour Free Zones zijn gebieden waar geen kinderarbeid voorkomt en waar alle kinderen naar school gaan. Iedereen werkt samen en zet zich in om dit te realiseren: ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en kinderen.


Zie hier de delen uit het begrotingsdebat over kinderarbeid: www.indianet.nl/pdf/Kinderarbeid-in-WGO-BH-en-OS-17-12-12.pdf

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2013: www.indianet.nl/pdf/VerslagWetgevingsoverleg-130125.pdf
Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2013