Landelijke India Werkgroep

(27-6-2013)

Antwoorden Minister Timmermans op Vervolgvragen Kamer over seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties

Vervolgvragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over seksueel geweld tegen vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties (ingezonden 6 mei 2013).
De vragen gaan verder over:
- de Kamermotie over prioriteit voor Dalits in het mensenrechtenbeleid
- de behandeling van de Indiase winnaar van de Mensenrechtentulp 2012
- gesprek van EU Delegatie met India over ‘watchlist’ van organisaties
- belemmeringen voor vrouwen- en mensenrechtenorganisaties
- problemen bij het aanvragen van visa voor India

Zie de volledige vragen, met antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken (10 juni 2013).


(Landelijke India Werkgroep, 28-3-2013)

Antwoorden Minister Timmermans op Kamervragen over seksueel geweld tegen
(Dalit-)vrouwen in India en beperkingen voor mensenrechtenorganisaties

Reactie van de Landelijke India WerkgroepMinister Frans Timmermans

  • Dalits moeten op agenda van EU en VN blijven – maar hoe wordt niet duidelijk
  • Nederland steunt resolutie Europees parlement over geweld tegen vrouwen in India
  • Geweld tegen vrouwen wordt besproken tijdens EU-India mensenrechtendialoog
  • Geen politieke steun voor winnaar Mensenrechtentulp 2012
  • EU-delegatie met Indiase overheid in gesprek over lijst 'verdachte organisaties'
  • Timmermans ontwijkt vraag over visaproblemen Nederlandse burgers

Een bijna tweederde meerderheid van de Kamer vroeg de Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans en de Minister van Buitenlandse Handel en OS Ploumen meer actie te ondernemen tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen, in het bijzonder Dalit-vrouwen die daarvan veelvuldig het slachtoffer zijn. De Kamer maakt zich ook zeer bezorgd over het feit dat de Indiase regering een groot aantal Indiase en internationale organisaties op de 'verdachtenlijst' heeft geplaatst en visabeperkingen oplegt.

Timmermans: Dalits moeten op agenda EU en VN
De Kamer verwees in haar vragen naar de resolutie over seksueel geweld tegen vrouwen in India die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen en haakt ook aan bij de uitspraken die Minister Timmermans in december 2012 in de Kamer deed bij de behandeling van zijn begroting over het 'versterken van de positie van Dalits'. Zeven partijen (CU, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en SGP) vragen zich nu af 'op welke wijze de Nederlandse regering van plan is bij te dragen aan het verbeteren van de positie van 100 miljoen Dalit-vrouwen in India?'
Minister Timmermans antwoordt dat de regering zich inspant om het onderwerp op de agenda van de EU en VN te houden en zich achter de resolutie van het Europees Parlement over geweld tegen vrouwen in India schaart. De kwestie staat op de agenda van de EU-India mensenrechtendialoog en Nederland steunt een aantal vrouwenorganisaties, zo laat Timmermans eveneens weten. Dat is een goede zaak. Vraag blijft wel hoe Nederland zich inspant om het onderwerp op de agenda van de EU en de VN te houden.
Terwijl het Europees Parlement spreekt over een 'uitzonderlijke hoge mate van straffeloosheid voor de daders' waar het gaat om seksueel geweld tegen Dalit vrouwen en meisjes en de Kamer vraagt wat Timmermans daar aan gaat doen, houdt hij zich wel erg op de vlakte. De genoemde 'gebrekkige lokale uitvoering' van wetten 'vooral in landelijke gebieden' is een enorm eufemisme voor de bijna totale rechteloosheid van de 200 miljoen Dalits in India. En die vergaande rechteloosheid is ook aan de orde in de stedelijke gebieden.

Geen politieke steun voor winnaar Mensenrechtentulp 2012
De Kamer wil ook weten wat de Nederlandse regering gaat doen om de winnaar van de Nederlandse Mensenrechtentulp 2012, de Dalit-activist Marimuthu Bharathan, te ondersteunen in zijn strijd voor de mensenrechten van Dalits. Het gaat daarbij vooral om het volgen van het strafproces tegen hem en 23 andere Dalit-verdachten vanwege een – volgens mensenrechtenorganisaties – valse aanklacht van moord. Maar het betreft ook het belemmeren van het werk van Bharathan door de Indiase overheid, onder meer het verbod om demonstraties te organiseren.
Minister Timmermans maakt zich wat formeel van deze kwestie af door te constateren: "Nederland respecteert het Indiase rechtssysteem en treedt dus niet in deze lopende zaak." Op de vraag of hij de problemen die Bharathan van de Indiase overheid ondervindt daar aan de orde wilt stellen, geeft de Minister geen antwoord. Dat stelt temeer teleur gezien de prioriteit die Timmermans onlangs in zijn toespraak voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève toekende aan het steunen van mensenrechtenverdedigers en -organisaties in hun strijd voor respect voor de mensenrechten.

EU-delegatie met Indiase overheid in gesprek over lijst 'verdachte organisaties'
De Kamer maakt zich eveneens zeer bezorgd over het feit dat de Indiase regering in januari jl. 103 Indiase NGO's en 24 internationale donoren op de 'verdachtenlijst' heeft geplaatst, nadat in maart 2012 ook al gewag werd gemaakt van zo'n lijst met 'verdachte NGO's' zonder dat deze bij naam worden genoemd. De internationale organisaties worden eveneens visabeperkingen opgelegd. Daarnaast is van ruim vierduizend Indiase NGO's zonder enige toelichting de wettelijke registratie ingetrokken. Die laatste lijst is wel openbaar.
De Kamer wil dat de Nederlandse regering er bij India op aandringt om de niet-publieke lijst van 'verdachte organisaties' openbaar te maken. Zij is bevreesd dat de maatregelen van de Indiase regering de effectiviteit en speelruimte van particuliere organisaties die in India opereren ernstig beperkt. Veel van deze organisaties kunnen daardoor namelijk geen geld meer uit het buitenland ontvangen. Indiase maatschappelijke organisaties spreken de vrees uit dat het opstellen van deze 'verdachtenlijsten' vooral bedoeld is om kritische bewegingen en organisaties, bijvoorbeeld die zich inzetten voor vrouwen en Dalits, het zwijgen op te leggen. De Kamer wil daarom weten of er concrete aanwijzingen zijn dat steun aan vrouwenorganisaties wordt belemmerd of geblokkeerd.
Minister Timmermans laat weten dat de EU-delegatie een gesprek met de Indiase autoriteiten heeft aangevraagd over de lijst van 'verdachte organisaties', waaronder internationale donoren. Maar de Minister heeft 'vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat er sprake is van een aanpak [van de Indiase regering] gericht op het functioneren van vrouwenorganisaties.'

Timmermans ontwijkt vraag over visaproblemen Nederlandse burgers
De Kamer vroeg de regering ook om haar oordeel over de visaverstrekking door India aan Nederlandse burgers. Timmermans antwoordt dat het incidenteel voorkomt dat mensen die een visum hebben niet tot India worden toegelaten. Maar dat was de vraag niet. Regelmatig krijgen Nederlandse organisaties, waaronder de LIW, maar ook journalisten helemaal geen visum van de Indiase Ambassade. Vooral als zij zich met mensenrechten bezighouden. Het is absoluut niet duidelijk waarom dat voor de Kamer verborgen zou moeten blijven.

Antwoord over vrijheid Indiase organisaties niet concreet beantwoord
De Kamer wil tenslotte dat de Nederlandse regering de beperkingen van de vrijheid van vereniging en meningsuiting van Indiase organisaties die zich inzetten voor mensenrechten in Europees verband aankaart zodat dit gezamenlijk bij de Indiase overheid aan de orde gesteld kan worden.
Het antwoord blijft heel algemeen met de constatering dat dit problemen zijn in meerdere landen. Nederland heeft dit probleem in algemene zin aangekaart tijdens de OVSE bijeenkomst in december 2012 in Dublin en zal dat blijven doen 'via de meest effectieve kanalen', zegt Minister Timmermans tot slot.


Zie hier de volledige vragen (en antwoorden): http://www.indianet.nl/pdf/kv130312.pdf

Voor meer achtergrondinformatie, zie: http://www.indianet.nl/in-TKactievrouwen.html

Landelijke India Werkgroep - 12 augustus 2013