Landelijke India Werkgroep
Engelstalige versie  terug


Kinderrechtenorganisaties:

Kinderen leveren meest in bij Indiase begroting 2015-16


Times of India, 12-3-2015


NEW DELHI: Kinderen moeten in de [Indiase] overheidsbegroting 2015-16 het meest inleveren. Na het nodige rekenwerk tekenen kinderrechtenorganisaties uit Delhi samen protest aan tegen de grootscheepse bezuinigingen waar de meeste regelingen en programma's voor kinderen mee te maken zullen krijgen. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de overheidsbegroting 2014-15.

"Het aandeel in de begroting voor kinderen is systematisch omlaag gegaan. En dit jaar is er sprake van een verlaging van 29% in het budget voor programma’s voor kinderen," zegt Enakshi Ganguly van het HAQ-Centre for Child Rights. De bezuinigingen zijn in programma’s die zijn opgezet voor de aanpak van diverse kwesties zoals ondervoeding, recht op onderwijs, gezondheidszorg, kinderbescherming en de ondersteuning van kansarme groepen (tribalen en kastelozen). Volgens activisten zijn begrotingstoewijzingen daarvoor altijd al aanzienlijk minder dan wat er nodig is, en zullen de bezuinigingen het effect hebben dat sommige programma’s niet uitgevoerd kunnen worden. ‘Decentralisatie’ van de programma’s naar de deelstaten zal niet werken.

"Ongeacht de decentralisatie neemt de totale hoeveelheid geld af", zegt Vandana Prasad van de "Werkgroep voor Kinderen Jonger dan Zes". Op het programma Integrated Child Development Services (ICDS) wordt 54,19% bekort. Een "volkomen bizarre" bezuiniging omdat het effect van het programma nog maar net duidelijk ging worden: de Rapid Survey on Children 2013-14 toonde een daling van ondervoeding en groeiachterstand, en noemde dat in de eerste plaats een verdienste van de ICDS en de National Rural Health Mission (NHRM). Het budget voor NHRM - Reproductive and Child Health Flexibele Pool is met maar liefst 21,63% gekort.

De bezuinigingen op gezondheids- en voedingsprogramma’s verontrusten activisten nog het meest. "Door te snijden in de ICDS stop je met ondersteuning op het meest gevaarlijke moment in relatie tot mogelijke ondervoeding. Het vermogen om te leren, emotionele stabiliteit, het komt allemaal in gevaar", legt Devika Singh van Alliance for the Right to ECD [alliantie die opkomt voor recht m.b.t. de ontwikkeling in de vroege jeugd] uit.

Of de deelstaten in staat zullen zijn het tekort op te lossen met de extra 10% uit de centrale belastingen, is twijfelachtig. "Er wordt ook druk op de deelstaten uitgeoefend om het begrotingstekort terug te dringen. Rajasthan kwam met haar begroting waarin volgens activisten geen toewijzing voor ICDS zat. Dus voor die deelstaat blijft de bezuiniging 50%," zegt Prasad. Subrat Das van het Centre for Budget and Governance Accountability is het daarmee eens. "Hoewel er veel meer autonomie is wat betreft de bestedingen is de bijdrage van de centrale overheid aan de deelstaten bijna gestopt. De netto verhoging van financiële middelen sinds 2014-15 is voor alle deelstaten samen ongeveer 420 miljard roepies, dat is ongeveer 0,33% van het BBP voor 2015-16", zegt Das. Deelstaten zullen waarschijnlijk ook niet het volledige bedrag van die verhoging uitgeven aan kind-gerelateerde programma’s. Hij voegt eraan toe dat deelstaten de centrale overheid verzocht hebben om geld voor de versterking van de rechterlijke macht, politie en andere instellingen. "Deelstaten zullen hun begrotingen opnieuw moeten prioriteren."

Ook op Sarva Shiksha Abhiyan [overheidsprogramma voor gratis en verplicht onderwijs aan kinderen van 6-14 jaar als fundamenteel recht] en het Mid-Day Meal Scheme [programma van lunchverstrekking] is bezuinigd: respectievelijk 20,74% en 30,11%. "We hadden een afspraak met Arun Jaitley [Indiase Minister van Financiën] en hebben hem laten weten wat er nodig is. Ook het BJP-manifest beloofde 6% van het BBP voor het onderwijs. De wet Recht op Onderwijs wordt niet goed toegepast als gevolg van gebrek aan middelen en nu wordt het tekort nog groter. De onderwijsbelasting bedoeld om lacunes mee te vullen is inmiddels de belangrijkste bron van financiering voor het onderwijs geworden," zegt Ambarish Rai van Right to Education Forum. Jaitley zei in zijn toespraak dat om ervoor te zorgen dat er binnen vijf kilometer van ieder kind een middelbare school is, "we meer dan 80.000 middelbare scholen moeten verbeteren en er 75.000 aan toe moeten voegen. Of lagere scholen moeten opwaarderen tot middelbare scholen". Rai meent dat de begrotingstoewijzing niet eens afdoende zal zijn voor lager onderwijs.

Toewijzingen voor (post-)doctorale beurzen voor minderheden, de bijdrage aan het Tribal Sub Plan and Children zijn bij de overheidsbegroting 2015-26 het meest verwaarloosd: kinderrechtenorganisaties en het kinderbeschermingsprogramma zijn alle beknot. Maar zoals Ganguly opmerkt is er toename in de toewijzing aan programma’s ter bestrijding van kinderarbeid, en een programma dat moet worden uitgevoerd door NGO’s ontvangt 65% meer.


Meer informatie:
"Budget for Children in India" (HAQ, dec 2014)
"Politics, Paisa or Priorities: Where do children fit into the 2015-16 Union Budget?" (HAQ/CRY, 9-3-2015)
"Budget 2015" (Times of India)
Landelijke India Werkgroep - 24 maart 2015