Landelijke India Werkgroep


‘Verander Indiase mijnbouwwet om silicosis te bestrijden’


Mijnwerker die lijdt aan silicosis, Rajasthan

8-4-2015


De Rajasthan Human Rights Commission heeft de Indiase regering gevraagd om de Mines Act te herzien vanwege de alarmerende stijging van het aantal beroepsziektes in mijnen, met name silicosis. Silicosis is een ongeneeslijke ziekte van de luchtwegen door het inademen van silicastofdeeltjes, waaraan veel mijnwerkers rond hun 40e overlijden.

In een rapport aan de regering beveelt de Commissie aan om mijneigenaren te verplichten om moderne technologie te gebruiken bij het winnen van zandsteen en andere natuursteen. Ook pleiten zij voor een onafhankelijk agentschap met voldoende macht om beroepsziektes aan te pakken en een andere organisatie om onderzoek te doen.

Silicosis beroepsziekte in veel sectoren
"Het probleem is ook aanwezig bij arbeiders in de steenhouwerij, de kwartsmijnbouw en verwerking, de gieterijen, het zandstralen, de keramische industrie, het snijden en bewerken van (half)edelstenen, de leisteen en potlood industrie, de glasproductie en de bouw", zegt het rapport van de Commissie.
De Commissie kritiseert de regering van Rajasthan vanwege het feit dat ze nog steeds geen deelstaat-breed onderzoek naar silicosis heeft gedaan na een eerdere aanbeveling. Na 15 maanden is er nog zelfs geen onderzoeksopzet.
De meeste steengroeves zijn in de informele kleinschalige sector en bieden werkgelegenheid aan honderdduizenden mensen. Betrouwbare gegevens over deze arbeiders zijn niet beschikbaar, hoewel het aantal wordt geschat op ruwweg 250.000.

Minstens 57 doden
Zo’n 891 gevallen van silicosis en 57 doden als gevolg daarvan zijn sinds 2009-10 in Rajasthan gerapporteerd. De arbeiders – vaak Dalits - behoren tot de allerarmste van de streek. De arbeidsomstandigheden in de mijnen zijn slecht. De meeste mijneigenaren nemen geen maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de arbeiders te beschermen.
De Commissie vindt dat de mijnwerkers regelmatig medisch gekeurd moeten worden.


Artikel gebaseerd op "Amend Mines Act to contain silicosis: Rajasthan HRC" (The Hindu, 5-4-2015)

Zie ook artikel "Waar stof de dood brengt" (The Hindu, 1/2-12-2014)
Landelijke India Werkgroep - 8 april 2015