origineel artikel   pdf   print terug

17 oktober 2017

India: Aspiraties als supermacht terwijl 21 procent van de kinderen acuut ondervoed is


Met de publicatie van het 2017 Global Hunger Index Report is het duidelijk dat India's dromen om supermacht te worden, met luchthavens en hogesnelheidstreinen van wereldklasse, nogal overdreven zijn. Het utopische verhaal van het moderne India gaat voorbij aan het feit dat het een land is dat in de 2017 Hunger Index drie plaatsen zakte naar 100, en sinds 2014 in totaal 45 plaatsen. Het is ook een land waar 21 procent van haar kinderen leidt onder acute ondervoeding, een stijging van één procent sinds 1990-1994. Met andere woorden, India heeft haar kinderen al bijna 25 jaar in de steek gelaten, terwijl zij op andere gebieden vooruitgang boekte.

Honger ondanks fors voedseloverschot
De overheid probeert te suggereren dat de val van 45 plaatsen het gevolg is van een technische bijstelling van het International Food Policy Research Institute, en van Concern Worldwide die landen met een bruto hongerindex score van minder dan 5 (waar de honger geen probleem is) toevoegt aan de totale lijst. En toch zakte India nog drie plaatsen vergeleken met de ranglijst van vorig jaar. Nog steeds blijft 38,4 procent van haar kinderen achter in ontwikkeling. Het land kent een van de laagste hongerafname-cijfers sinds de Global Hunger Index begon met ranglijsten voor landen.

Het meest verontrustende aspect is dat India wellicht het enige land is dat zo slecht presteert ondanks alle middelen die ze heeft om honger te bestrijden en zelfs uit te roeien. India is een land met al meer dan drie jaar graanoverschotten, gezien de duizenden tonnen graan die wegrotten in de opslagplaatsen van de Food Corporation door gebrek aan ruimte en achterstallig onderhoud. De regering heeft het parlement meegedeeld dat meer dan 11.889 ton graan tussen 2015-16 en 2016-17 is weggerot in de pakhuizen van FCI.

Aanpak armoede in India blijft achter bij Nepal en Bangladesh
India is een land waar miljoenen gespendeerd worden voor gigantische standbeelden van leiders. Het schrijft jaarlijks leningen ter waarde van miljarden dollars af aan bedrijfsmagnaten als niet-winstgevende activa. En het is een land dat dit mogelijk maakt door bezuinigingen op welzijnsprogramma’s die leiden tot de hongerdood van kinderen.
Het is dus geen wonder dat India zelfs achter blijft bij Nepal, een niet aan zee grenzend arm land dat in 2015 door een van de ergste aardbevingen in de geschiedenis wordt getroffen. Zelfs Bangladesh, veel armer dan India, en slachtoffer van jaarlijkse overstromingen die miljoenen mensen dwingen te migreren, ligt ver voor op India bij het redden van haar kinderen en hen te behoeden voor ondervoeding en verwaarlozing.

India laat haar kinderen niet in de steek door gebrek aan middelen of programma’s, die beide ruimschoots aanwezig zijn. Het Hooggerechtshof van India heeft meerdere malen de overheid aangesproken op haar 'deplorabele uitvoering' van prachtige regelingen om de ondervoeding van kinderen te bestrijden. India blijft haar arme kinderen, een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, in de steek laten door de toenemende kloof tussen arm en rijk, en omdat waakhonden zoals de media veranderen in ondersteuners van het regime. Ze blijft tekortschieten in de uitbanning van honger, totdat honger een politieke kwestie op zichzelf wordt en door schaamte het politieke establishment in actie brengt.

Helaas, toont de huidige regering veel meer interesse in polariserende en tot verdeeldheid leidende kwesties, zoals het rundvleesverbod omdat religieuze gevoelens gekwetst zouden worden. Om dezelfde reden verbiedt ze eieren in de lunchmaaltijden voor kinderen.
Het lijkt het er niet op dat de situatie op korte termijn zal verbeteren.


[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-133-2017/ ]


Landelijke India Werkgroep - 20 oktober 2017