Landelijke India Werkgroep

(maart 2016)

Stop Kinderarbeid coalitie: Verslag van de resultaten


De Campagne Stop Kinderarbeid (SKA) bestaat uit zes Nederlandse organisaties en partnerorganisaties in India en een aantal Afrikaanse landen. In mei 2014 startte Stop Kinderarbeid met het programma Van Werk naar School. Dit met als onderdeel van haar doelstelling om alle vormen van kinderarbeid uit te bannen, gekoppeld aan het recht op onderwijs voor alle kinderen.

In het huidige programma wordt gewerkt aan het versterken en uitbreiden van kinderarbeidvrije zones in India en Afrika, waar mogelijk en zinvol met actieve deelname van bedrijven en bredere MVO-initiatieven zoals keurmerken. Ook wordt samengewerkt met bedrijven en zo nodig campagne gevoerd om toeleveringsketens van bedrijven vrij te maken van kinderarbeid in sectoren als kleding/textiel, schoeisel, koffie, goud en natuursteen. Beleidsmakers en politici worden op verschillende niveaus aangesproken op hun bijdrage aan de strijd tegen kinderarbeid.

In de eerste 1,5 jaar van het programma werd bij 3977 kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar voorkomen dat ze de school verlieten. Zo´n 1000 kinderen van 6-18 jaar zijn in bridge schools ('brugscholen') geplaatst, om hen voor te bereiden voor inschrijving in het formele onderwijs. Nog veel meer kinderen en volwassenen hebben geprofiteerd van de projectactiviteiten, bijvoorbeeld door verbetering van de schoolomgeving, programma´s voor arbeidsrechten, MVO-initiatieven, activiteiten die ouders van ex-werkende kinderen inkomsten bezorgden. Maar ook door beïnvloeding van lokale organisaties op gemeenschap-, district- en nationaal niveau. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van meer actieve betrokkenheid van bedrijven en MVO-initiatieven voor het aanpakken van kinderarbeid in hun toeleveringsketen.
De resultaten van het programma tussen mei 2014 en oktober 2015 zijn vastgelegd in een jaarverslag en een halfjaarverslag.

Tussen 2012 en 2015 voerde Stop Kinderarbeid ook het programma Omar's Dream - the beginning of the end of child labour ("Omar's droom – het begin van het einde van kinderarbeid") uit. Dankzij de inspanningen van alle betrokkene zijn in 3,5 jaar in totaal 43.278 meisjes en jongens weggehaald uit kinderarbeid of is voorkomen dat ze daarin terecht komen. Ze zijn blijvend teruggekeerd naar school.

In Ethiopië, Uganda, Kenia, Zimbabwe, Ghana en Marokko hebben lokale organisaties het kinderarbeidvrije zone-concept toegepast in 35 gemeenschappen. In Mali, Senegal, Marokko, Ghana en Oeganda werkten lerarenvakbonden aan de verbetering van het onderwijs. En in Mali, Senegal en Burkina Faso wisselden partnerorganisaties kennis en ervaringen uit.

Hieronder vindt u het eindrapport van Omar's Dream en de twee voortgangsverslagen van Out of Work and into School:
Landelijke India Werkgroep - 25 maart 2016