terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door Nederlands Dagblad / BN De Stem / iNSnet, 23-10-2007


Kinderarbeid India verdeelt kabinetBinnen het kabinet bestaat verdeeldheid over de manier waarop kinderarbeid aan de orde moet worden gebracht tijdens het staatsbezoek in India. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die deze week met een handelsmissie meereist, wil het thema niet ter sprake brengen.

Haar collega Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zal het onderwerp wl bespreken met zijn Indiase collega, maar hij vindt dat Van der Hoeven het ook aan de orde moet stellen.

Begin deze maand vroeg de voltallige Tweede Kamer aan de beide bewindslieden om kinderarbeid in de katoenteelt in India op de agenda te zetten tijdens het bezoek van koningin Beatrix aan het land. Kinderarbeid is een gevoelig thema in India. Van der Hoeven begrijpt dat, maar heeft ook met de Tweede Kamer te maken. Voor haar geldt het belang van de handelsmissie en die is volgens haar niet gebaat bij irritaties van de Indirs over een opgeheven Nederlands vingertje. "Het onderwerp zal door minister Verhagen aan de orde worden gesteld", aldus Van der Hoeven. "Ik houd me met andere economische onderwerpen bezig."

"Da's mooi van Maria", reageert Verhagen als hij hoort dat hij degene is die de kinderarbeid voor zijn rekening moet nemen tijdens zijn ontmoeting met zijn Indiase ambtgenoot. "India heeft internationale verdragen getekend, en ik zal ze er op aanspreken dat ze die moeten naleven."

Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, die ook mee op reis gaat, vindt het helemaal geen onderwerp. "Nederlandse bedrijven die in India produceren maken helemaal geen gebruik van kinderarbeid."


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 26 oktober 2007