terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd door Elsevier.nl/Trouw, 24-10-2007


Verhagen: aankaarten kinderarbeid in India lastig(Novum) - Het bespreken van kinderarbeid met de Indiase autoriteiten is een moeilijk en gevoelig proces. Het land beschouwt kwesties rond mensenrechten als interne aangelegenheden die geen buitenlandse betrokkenheid behoeven. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) in antwoorden op schriftelijke vragen van alle fracties in de Tweede Kamer.

De fracties riepen begin oktober het kabinet op tot concrete actie tegen kinderarbeid, onder meer in de katoenteelt in India. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan India, dat woensdag in het presidentiŽle paleis in New Delhi is begonnen, zou daarvoor een goede gelegenheid zijn. 'En marge van het staatsbezoek zal op passende wijze aandacht worden besteed aan de zorgen die in Nederland leven over kinderarbeid', laat Verhagen weten.

In het kielzog van het staatsbezoek probeert een handelsmissie onder leiding van minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) de economische banden met het Aziatische land aan te trekken. Ook deze missie moet volgens de Kamer worden aangegrepen om het onderwerp aan te kaarten.

Verhagen zegt vorige week met de Indiase ambassadeur over de Nederlandse zorgen te hebben gesproken. Die zou hebben toegezegd deze zorgen over te brengen aan haar regering. Verhagen benadrukt dat Nederland diverse projecten ter bestrijding van kinderarbeid in India financiert en ondersteunt.

De Kamer ziet ook het liefst dat het kabinet de Indiase regering aanspreekt op haar weigering twee verdragen over kinderarbeid van de VN-organisatie ILO te ondertekenen. Ook zouden bedrijven die katoenproducten uit India importeren moeten worden gewezen op de kinderarbeid in deze sector.

Verhagen verwijst in zijn antwoorden naar de reguliere toezichtmechanismen van de International Labour Organization. Lidstaten die door hen geratificeerde verdragen niet of niet volledig naleven worden door de organisatie aangesproken. Een belangrijk deel van de bedrijven die katoenproducten importeren, zou worden bereikt via de brancheorganisatie Modint in het kader van het duurzaam inkoopbeleid. Daarnaast zou het niet aan de Nederlandse overheid zijn om buitenlandse bedrijven op hun handelwijze aan te spreken.

Nederland beoogt het onderwerp kinderarbeid op de agenda te krijgen van de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en India in december, belooft de minister.

De oproep van de Tweede Kamer volgde op diverse recente rapporten waaruit zou blijken dat in India op grote schaal kinderarbeid voorkomt die als slavernij moet worden aangemerkt. Kinderen zouden moeten werken voor de schuldeisers van hun ouders. De in Nederland actieve multinationals Bayer en Monsanto zouden direct bij deze vorm van kinderarbeid zijn betrokken. De Kamervragen waren gericht aan Verhagen en staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk (PvdA). Niet de staatssecretaris maar de minister van Economische Zaken bezoekt India, zo besluit Verhagen zijn repliek.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 24 oktober 2007