terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in De Volkskrant, 7-11-2007

door:
Theo Koelé

Verhagen wil mensenrechtenbeleid kracht bijzetten, ook uit eigenbelangDEN HAAG - Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken wil het Nederlandse mensenrechtenbeleid ‘kracht bijzetten’. Niet alleen omdat de naleving van mensenrechten wereldwijd ‘steeds meer onder druk komt te staan’, maar ook uit welbegrepen eigenbelang.

Mensenrechtenschendingen leiden tot terrorisme, criminaliteit en migrantenstromen, die ‘ook een land als Nederland raken’, aldus de CDA-bewindsman dinsdag bij de presentatie van zijn nota Naar een menswaardig bestaan.
Daarin stelt hij dat met mensenrechten ‘niet gemarchandeerd’ mag worden. Zo mogen niet uit naam van een religie bepaalde rechten beperkt worden, zoals vrijheid van meningsuiting. De minister ziet dat gebeuren in een aantal ‘niet-westerse staten’, waarvan hij overigens geen namen noemde.
De minister wil ook bondgenoten aanspreken op het naleven van mensenrechten. Hij erkende dat ook zijn voorganger en partijgenoot Bot dat deed, bijvoorbeeld door in de VS protest aan te tekenen tegen het detentiekamp Guantánamo Bay.
Volgens Verhagen staan bezoeken zoals die van premier Balkenende aan Rusland niet op gespannen voet met zijn beleid. Weliswaar reist het Nederlandse bedrijfsleven dezer dagen mee met de minister-president, maar dat weerhoudt de regering er niet van kritiek te uiten op het bewind van president Poetin, al dan niet in het openbaar.
Verhagen noemt in zijn nota een aantal schendingen van mensenrechten waarop Nederland nadrukkelijk de vinger zal leggen, zoals kinderarbeid, aantasting van godsdienstvrijheid en discriminatie van homoseksuelen.
Eerder werd al bekend dat Nederland een fonds ter grootte van 20 miljoen euro opricht om mensenrechtenactivisten te steunen, en jaarlijks een prijs uitreikt aan een van hen.


terug LIW in de pers Kinderarbeid & Onderwijs HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 8 november 2007