terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: De Volkskrant, 21-7-1982      


Bezorgdheid over mensenrechten

Partijen uiten kritiek op situatie in India

DEN HAAG - De partijbesturen van PvdA, PPR en D'66 en de fracties in de Tweede kamer van CDA, VVD en CPN hebben een verklaring onderschreven, waarin ernstige kritiek wordt geuit op de situatie van de mensenrechten in India.

De verklaring is een initiatief van het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) en de Landelijke India Werkgroep en werd opgesteld en onderschreven door Amnesty International. Het is voor het eerst dat in Nederland de zorg over de mensenrechten in India in brede politieke kring wordt gedeeld en naar buiten wordt gebracht.
Hoewel India wettelijke regelingen kent die de rechten van de zwakste groepen en minderheden moeten beschermen, heerst er toch toenemende zorg over het gebrekkig naleven van die bepalingen. "Een belangrijke oorzaak van dit falen lijkt te liggen in de onwil van de Indiase overheden om deze en andere wetten werkelijk uit te voeren", aldus de verklaring.
Met name de honderd miljoen "onaanraakbaren" of Harijans en de veertig miljoen oorspronkelijke bewoners, de "tribalen" bevinden zich in kwetsbare posities. Daarnaast zijn er meer dan tweehonderd miljoen andere inwoners van India die onder de absolute armoedegrens leven.
Hoewel er wetten zijn om hun positie te verbeteren, zoals landhervormingswetten, de afschaffing van de "onaanraakbaarheid" en banen speciaal voor Harijans en tribalen worden gereserveerd, hebben die slechts geringe verandering gebracht.
In de verklaring wordt tegens grote verontrusting uitgesproken over de Wet op de Binnenlandse Veiligheid, die preventieve hechtenis mogelijk maakt, en op de ESMA, een anti-stakingswet voor de sleutelindustrieën.
In de verklaring wordt erop aangedrongen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India te richten op verbetering van de levensomstandigheden voor de armste groepen. Eind augustus zal er naar verwachting een gesprek worden gevoerd tussen de nieuwe Indiase ambassadeur (het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van ambassadrice Muthamma) en een delegatie van het Humanistisch Overleg Mensenrechten en vertegenwoordigers van politieke partijen. De delegatie staat onder leiding van R. ter Beek, voorzitter van het HOM en Tweede-Kamerlid voor de PvdA.

Een reactie op dit artikel van de Indiase ambassade volgde in een brief in de Volkskrant, 26-7-1982.
Commentaar op die brief van Landelijke India Werkgroep en Humanistisch Overleg Mensenrechten in de Volkskrant van 31(?)-7-1982 resp. 3-8-1982.LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 24 maart 2005