terug
Onderstaande brief is gepubliceerd in: De Volkskrant, 3-8-1982      Mensenrechten in India

door:
P. van Veenen

In de Volkskrant van 26 juli schreef de Indiase eerste ambassade-secretaris, de heer Kaushik, een reactie op een kritische verklaring over de mensenrechten in India die door een groot aantal politieke partijen is onderschreven en op initiatief van het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) en de Landelijke India Werkgroep is opgesteld. Hierop wil ik namens het HOM graag kort reageren.

Wij zijn ons daarbij wel degelijk bewust van de enorme problemen waar India mee heeft te kampen. Natuurlijk is het zo dat India als Derde-Wereldland moet opboksen tegen vijandige internationale verhoudingen en is het armoede-probleem gigantisch. In onze verklaring pleiten we er daarom ook voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met India te bevorderen en speciaal te richten op verbetering van de levensomstandigheden van de armste groepen. Ook voor de ontwikkelingssamenwerking gelden echter de mensenrechten als een belangrijk criterium.
In onze verklaring hebben we er verder ook op gewezen dat de Indiase regering vele maatregelen heeft genomen om de positie van de armste en onderliggende groepen te verbeteren. Het probleem is echter dat we tegelijkertijd helaas moeten constateren dat het fysieke geweld tegen deze onderliggende groepen, zoals de Harijans, toeneemt. Alleen al de officiële gegevens spreken van grote aantallen "wreedheden" die worden begaan, zoals moord, verkrachting, brandstichting en lichamelijk geweld. Dit nam toe van 8860 officieel geregistreerde gevallen in 1976 tot 13.764 van dergelijke gevallen in 1980.
Dit neemt meer "systematische" vormen aan als men bedenkt dat in een groot aantal van deze gevallen de politie hierbij actief betrokken is of bescherming biedt aan bij voorbeeld landheren die wreedheden begaan.
De heer Kaushik stelt dat de economisch en sociaal onderdrukten in India door de hulp die hen de laatste drie decennia is verleend nu in staat zijn hun onderdrukkers te bestrijden. Waar wij ons nu juist zorgen over maken is die onderdrukking zelf en het feit, dat de armste groepen als zij hun onderdrukkers bestrijden en opkomen voor hun rechten met toenemend geweld worden geconfronteerd.
Kritiek op de mensenrechten is het beste tegen te gaan door de schending van de mensenrechten tegen te gaan. Daar willen wij graag verder over praten.

P. van Veenen
secretaris Humanistisch Overleg Mensenrechten
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 24 maart 2005