terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: onzeWereld, november 1985      

EG-zuivelhulp schaadt India

De Landelijke India Werkgroep, een bundeling van plaatselijke en themagerichte Indiawerkgroepen, gaat voor het einde van dit jaar een grote actie op touw zetten gericht tegen de EG-zuivel hulp aan India en de veevoerimporten uit dat land.
Begin volgend jaar zal de EG een beslissing nemen over het Indiase verzoek om verlenging van de zuivelhulp met een periode van vijf jaar. Aan de actie van de India Werkgroep ligt een uitvoerige studie ten grondslag die aantoont, dat de EG-hulp de zuivelontwikkeling in India eerder schaadt dan stimuleert. De EG en ook de Nederlandse regering zien de zuivelhulp aan India als een ideaal voorbeeld omdat het aansluit bij het Indiase zuivelprogramma Operatie Vloed, die de bedoeling heeft India zelfvoorzienend in melk te maken. De actie van de India Werkgroep, waarbij ook de Novib is betrokken, is ook van belang in verband met Operatie Vloed-achtige aanvragen uit Pakistan, Sri Lanka, de Filippijnen en China die bij de EG zijn ingediend.
De EG besteedt meer geld aan zuivelhulp dan aan graanhulp. In het Europese parlement is veel kritiek op het zuivel hulpprogramma, maar het model Operatie Vloed ontmoet wel sympathie. De studie van de Landelijke India Werkgroep toont echter aan, dat niet de kleine boeren, landloze arbeidersfamilies en vrouwen (die meestal het vee verzorgen) van het programma profiteren. India is afhankelijker geworden van zuivelimport dan ooit. De zuivelhulp zou vervangen moeten worden door commerciële import. Daardoor zou de binnenlandse melkproduktie kunnen worden gestimuleerd. De actie richt zich ook tegen de enorme toename van flesvoeding die door de zuivel hulp indirect wordt gestimuleerd. Een andere eis van de India Werkgroep is gericht tegen het kruisingsprogramma van Indiase koeien met Westerse melkveerassen. De gekruiste rassen zijn vatbaarder voor ziekten, zijn minder geschikt als trekdier (de belangrijkste functie van het Indiase vee) en zijn voor de kleine boer een te riskante investering. De laatste eis keert zich tegen de veevoerimport uit India. India kampt zelf met een groot tekort aan hoogwaardig veevoer. Met het nu geëxporteerde veevoer zou India ongeveer tienmaal zoveel melk kunnen produceren als het nu via de zuivelhulp krijgt.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 7 augustus 2003