print terug
(2-3-2009)


Aanbevelingen aan Kamer voor verantwoord ondernemen


Voorstellen versterking MVO-beleid (MVO Platform, februari 2009)

Brief MVO Platform aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken n.a.v. "Voorstellen versterking MVO-beleid" t.b.v. Algemeen Overleg over MVO 4 maart 2009 (MVO Platform, 27-2-2009)

Landelijke India Werkgroep - 2 maart 2009