PDF print terug/back
nr. 10, juni 2003


Kinderarbeid: Unilever belooft actie


De 'Nederlandse' multinationale ondernemingen Unilever en Advanta beloven bij te dragen aan de oplossing van de omvangrijke kinderarbeid in de Indiase katoen zaadteelt. Dat is het eerste resultaat van een rapport van de LIW over het onderwerp. De LIW dringt er, samen met de FNV, Amnesty International en Novib, op aan 'dat de bedrijven daarvoor snel plannen maken met lokale organisaties.
Het gaat om een enorm probleem. Ongeveer 450.000 Indiase kinderen, vooral meisjes, werken tien tot dertien uur per dag in de arbeidsintensieve katoenzaadteel. Alleen al in de deelstaat Andhra Pradesh gaat het om 250.000 kinderen. 'Bijzonder' is ook dat negen van de tien 'werknemers' kinderen zijn tussen de 6 en 14 jaar. Meestal zijn ze, via leningen aan hun ouders, verplicht jarenlang bij een werkgever te werken. Een derde van de kinderen wordt als 'migranten' geronseld en slapen bijvoorbeeld in de veestal van de boer. De kinderen staan bloot aan giftige pesticiden waar ze ziek van worden, ze krijgen geen onderwijs en verdienen circa 10 tot 25 roepies per dag. Dat is ruim de helft minder dan volwassenen.
De MV Foundation heeft inmiddels al honderden van deze kinderen van werk naar school begeleidt. Maar de hulp van de bedrijven is hard nodig om het probleem op te lossen. Zij moeten hogere prijzen aan de boeren betalen zodat die volwassenen in dienst kunnen nemen. Circa 25.000 kinderen werken voor een bedrijf waar Unilever een belang in heeft. Voor Advanta werken 6.500 kinderen.
De LIW zal samen met andere organisaties de multinationals op hun verantwoordelijkheid blijven aanspreken. De huidige aandacht van de internationale pers draagt daar zeker aan bij.

Zie voor meer informatie: www.indianet.nl/katoenz.html


'School, de beste werkplaats'


Op 14 mei jl. is in het Amsterdams Lyceum de campagne 'Stop kinderarbeid - School, de beste werkplaats' van start gegaan. Tijdens het ochtenddeel zongen kinderen liedjes uit een musical over kinderarbeid die volgend jaar op veel scholen zal worden gespeeld. Andere onderdelen van het programma waren: een indrukwekkende reportage, een nieuwe tentoonstelling, opening van de site www.schooldebestewerkplaats.nl en toespraken van voorzitter Shantha Sinha van de MV Foundation en een plaatsvervanger van Minister Van Ardenne. 's Middags kwam de inhoud van de campagne uitvoerig aan bod met presentaties en een discussie.
De driejarige campagne wordt in Nederland gevoerd door de LIW, Hivos, de FNV en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Daarnaast doen een Ierse en een Duitse organisatie en de Indiase MV Foundation aan de

Shantha Sinha van de MV Foundation tijdens de 'onderwijsmanifestatie' in het Europees Parlement
campagne mee. De deelnemende organisaties pleiten voor een, samenhangend beleid op het gebied van kinderarbeid en onderwijs, thema's die nu nog vaak apart worden behandeld. Zo moet de hulp van de EU en Nederland aan het basisonderwijs in ontwikkelingslanden, er altijd aan bijdragen dat ook werkende kinderen naar dagscholen kunnen. Nu worden ze vaak afgescheept meteen avondklasje. De hulp moet er ook aan bijdragen dat kwetsbare groepen als meisjes en heel arme kinderen toch naar het gewone onderwijs kunnen.
In mei sprak een campagne-delegatie met diverse Europarlementariërs en ambtenaren van de Europese Commissie. Shantha Sinha van de MV Foundation hield een toespraak bij een manifestatie ter ondersteuning van een onderwijsresolutie in het Europees Parlement. In de resolutie zelf is te merken dat de campagne - die al eerder 'onofficieel' was begonnen - al enig resultaat heeft. Dagonderwijs voor alle kinderen vereist uitbanning van kinderarbeid, stelt de resolutie. Verder bepleit het Parlement dat alle onderwijsprogramma's die de EU financiert 'oudere' werkende kinderen alsnog de kans geeft om hele dagen naar school te gaan.

Ook het onderwijs en veel andere Europeanen zullen de komende jaren door de campagne worden aangesproken. Via de musical, een schrijfwedstrijd, de website, een lees- en kijkmap voor het onderwijs, een documentaire op TV, publiciteit in kranten en bladen en niet te vergeten de petitie. Doet u mee? Ga naar www.schooldebestewerkplaats.nl en zet uw handtekening!


Schuldigen moorden Gujarat niet berecht


Op 27 februari 2002 wordt in de deelstaat Gujarat een trein met hindoe-pelgrims in brand gestoken. Bij deze nog niet opgehelderde aanslag komen 59 mensen om. Vervolgens begint een systematische jacht op moslims. Ruim tweeduizend mensen worden op vaak beestachtige wijze vermoord. Vrouwen worden op grote schaal verkracht. Circa € 700 miljoen aan bezittingen van moslims wordt vernield en gestolen. Volgens Indiase en buitenlandse mensenrechtenorganisaties is het geweld van tevoren gepland en verleent de hindoe-nationalistische overheid actieve steun aan de geweldplegers. In reactie op een brief van ICCO, de LIW en andere organisaties laat de Nederlandse regering vorig jaar juni weten dat de EU zich tegenover India scherp heeft uitgesproken over de moorden. Via particuliere hulporganisaties geeft Nederland bijna € 2 miljoen voor de opvang van de slachtoffers.
In maart 2003 meldt Amnesty International dat de schuldigen aan de massamoord niet worden bestraft en dat de regering van Gujarat nauwelijks iets voor de slachtoffers doet. De regering, onder leiding van Narendra Modi van de BJP, is toch in december 2002 opnieuw gekozen na een haatcampagne tegen de moslims. In 2003 loodst Modi een anti-bekeringswet door het parlement die er vooral op lijkt gericht om kastelozen te belemmeren zich tot het christendom of de islam te bekeren.

In het voorjaar van 2003 heeft de LIW de 'kwestie Gujarat' opnieuw aan de orde gesteld bij het Nederlandse en het Europese parlement en gevraagd om opschorting van de officiële hulp aan Gujarat. Op vragen vanuit het Nederlandse parlement, stelt de Nederlandse regering dat de regering van Gujarat 'weinig heeft gedaan om de moorden te voorkomen' en dat de daders 'slechts in beperkte mate worden berecht'. Over de opschorting van de hulp had de regering nog geen oordeel omdat 'de hele ontwikkelingssamenwerking met India momenteel wordt heroverwogen'.
De Europese Commissie maakte zich makkelijk af van de vragen van de Europarlementariërs. Zij antwoordt dat de daders moeten worden berecht, de slachtoffers opvang moeten krijgen en de minderheden beschermd moeten worden. De Commissie zegt niet of dat al dan niet gebeurt en welke gevolgen zij daaruit trekt.

Zie: www.indianet.nL/gujarat.html.


Onderzoek naar bedrijven in India


In 2002 heeft het MVO platform van 30 NGO's en vakbonden, waarin de LIW zeer actief is (zie India Actief 9), een referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) opgesteld. Het kader is gebaseerd op internationale verdragen die voor bedrijven consequenties hebben op het gebied van onder meer mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptie en consumentenbescherming.
De LIW werkt op dit moment aan een onderzoeksproject waarin we de principes uit het referentiekader vertalen naar de praktische gevolgen voor Nederlandse bedrijven die in India opereren. Via vragenlijsten en interviews willen we de huidige praktijk van 40 bedrijven onder de loep nemen. De vragen zijn onder meer: zijn er Nederlandse bedrijven die er op een succesvolle manier in geslaagd zijn om in India MVO principes in de praktijk te brengen? Tegen welke knelpunten lopen bedrijven aan als ze werk willen maken van verantwoord ondernemen in India? Zijn er specifieke MVO problemen in bepaalde bedrijfssectoren waar we wat van kunnen leren?
Het doel van het project is om op basis van de onderzoeksuitkomsten met Nederlandse en Indiase bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties in discussie te gaan over de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Het project zal worden afgerond met workshops in India en Nederland. De workshop in Nederland zal in oktober plaatsvinden.

Belangstelling? Stuur dan een berichtje naar: j.meijer@indianet.nl.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardiger bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030-2321340
fax: 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
giro: 2483548

redactie: Gerard Oonk
vormgeving: Hans Maas
terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)

Landelijke India Werkgroep - 17 juni 2003