PDF print back/terug
nr. 14, juni 2005Dalits doorbreken muur van stilte in VN

De VN Mensenrechtencommissie, waarin regeringen jaarlijks over mensenrechten praten, heeft op 19 april jl. in een resolutie twee Speciale Rapporteurs opdracht gegeven om grondig onderzoek te doen naar de positie van de 260 miljoen mensen (waarvan tweederde in India) die lijden onder kasten- en soortgelijke vormen van discriminatie. Ook moeten de rapporteurs beginselen en richtlijnen formuleren om kastendiscriminatie te bestrijden. 'Dalits beschouwen dit als een verlate overwinning in de strijd voor internationale erkenning' was de reactie van voorzitter Vincent Manoharan van de Indiase Nationale Campagne voor Mensenrechten van Dalits (NCDHR). Manoharan verwelkomt ook de houding van de Indiase regering die de aanname van de VN resolutie niet heeft belemmerd. Hij verwijst daarmee naar de felle wijze waarop de vorige Indiase regering elke poging blokkeerde om het onderwerp internationaal te bespreken. De VN resolutie is ook een groot succes voor het International Dalit Solidarity Network (IDSN) waarin de Landelijke India Werkgroep deelneemt. In nauwe samenwerking hebben de aangesloten organisaties bij veel regeringen, inclusief de Indiase, voor de resolutie gepleit. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) heeft de Tweede Kamer benaderd

Opening van de Dalit tentoonstelling: Umakant doet zijn verhaal

over zowel de resolutie als over discriminatie van Dalits bij de hulpverlening na de tsunami. De Kamer sprak vervolgens de regering op beide kwesties aan. DNN pleitte ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de resolutie. Aanvankelijk waren Nederland en de EU bevreesd dat steun aan de resolutie de relatie met India zou schaden. Uiteindelijk hebben gelukkig toch de mensenrechten van Dalits de doorslag gegeven.
Op 28 april jl. is de tentoonstelling 'Stop kastendiscriminatie - Steun de Dalits' geopend in het Institute of Social Studies in Den Haag. Tevens werden de eerste exemplaren van het indrukwekkende foto- en essayboek 'Leven als Dalit/Dalit Lives' uitgereikt aan Dr. Umakant van de NCDHR, kamerlid Tjon-A-Ten van de PvdA en hoogleraar Ashwani Saith van het ISS. Dr. Umakant hield een vlammend betoog over de achterstelling van de Dalits in India en benadrukte hoe belangrijk het is dat ook buiten India mensen daar tegen protesteren. Vanaf april werden ook tienduizenden boomerang-kaarten in het land verspreid inclusief een petitiekaart gericht aan de regering en de EU.

Via onze website kunt u de
petitie-actie steunen en het boek Leven als Dalit bestellen. Bellen kan ook.


Kinderarbeid op agenda Europees Parlement


Spreekt het Europees Parlement zich uit vóór steun aan programma's voor werkende kinderen die hen via 'brugonderwijs' alsnog de kans geven door te stromen naar het dagonderwijs? En zorgt zij er voor dat de eigen aankopen van de EU 'kinderarbeidvrij' zijn en dat klachten kunnen worden ingediend tegen bedrijven die handelen in producten gemaakt door kinderen? Dat zijn enkele van de aanbevelingen van de campagne Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats aan het Europees Parlement. Begin dit jaar besloot het Parlement, aangespoord door de campagne, om een resolutie op te stellen over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. In de campagne werkt de LIW samen met Hivos, FNV Mondiaal, de AOb en een Duitse en Ierse organisatie. Na de aankondiging van de resolutie was snelle actie geboden. Eerst organiseerde Stop Kinderarbeid in Brussel een bijeenkomst met andere Europese en internationale coalities die zich met kinderarbeid en onderwijs bezighouden. Een gezamenlijk visiestuk en een flink aantal aanbevelingen aan het Europees Parlement was het resultaat. Deze werden vervolgens gepresenteerd aan de Griekse rapporteur Mavrommatis en de Nederlandse schaduwrapporteur Max van den Berg. Een paar weken later kreeg onze Indiase gast Shantha Sinha van de MV Foundation de gelegenheid in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement de ideeën van de campagne naar voren te brengen. In juli 2005 blijkt wat dat heeft opgeleverd. In het najaar gaat Stop Kinderarbeid (weer) in gesprek met de Europese Commissie en opnieuw met ons eigen parlement en overheid. Dat is hard nodig want de eerder genoemde aanbevelingen van de campagne zijn nog lang geen praktijk.


Bedrijven toch in actie tegen kinderslavernij


Het ziet er nu echt naar uit dat drie multinationale bedrijven - Syngenta, Bayer en Monsanto - in het nieuwe 'katoenzaadseizoen' van juni tot december nauw gaan samenwerken met de Indiase MV Foundation om kinderen uit de productie van katoenzaad te weren en te zorgen dat ze naar school kunnen. Na eerdere algemene beloftes werden eind mei eindelijk concrete afspraken gemaakt. We wachten met spanning op de resultaten. Op een bijeenkomst met het Zwitserse Syngenta vorig jaar stelde de LIW voor om in India met alle betrokken bedrijven, vakbonden, de overheid en maatschappelijke organisaties te gaan praten over de prijzen die boeren voor hun zaden moeten krijgen om volwassenen in dienst te kunnen nemen tegen een fatsoenlijk loon. De LIW laat onderzoek doen welke prijzen daarvoor nodig zijn. Syngenta heeft de suggestie voor een dialoog tussen alle partijen overgenomen. Eind juni 2005 vindt deze plaats. Ook andere bedrijven en de landarbeidersbond APVVU zijn daarbij aanwezig is. Het onderzoek van de LIW zal worden gepresenteerd door de onderzoeker.


Your cup of tea


Drie bedrijven bepalen welke thee er in Nederland gedronken wordt: Sarah Lee/Douwe Egberts, Ahold en Unilever. Deze bedrijven zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder deze thee wordt geproduceerd. Uit een recent rapport van ActionAid blijkt dat Unilever haar werknemers op een Indiase plantage zo slecht betaald dat de ondervoeding van hun kinderen toeneemt. In de hele theesector komen ook andere problemen veel voor zoals: geen vast arbeidscontract, kinderarbeid en blootstelling aan pesticiden. De toename van de thee productie is een van de oorzaken van de dalende theeprijzen op de wereldmarkt. Ook kleine zelfstandige theeboeren zijn hierdoor massaal in de problemen gekomen. Het bedrijfsleven lijkt niet onder deze crisis te lijden. Zo worden de grillen van de markt op de zwakste schakels afgewenteld. India is een van de belangrijkste theeproducerende landen ter wereld. Ook in Nederland wordt Indiase thee gedronken, hoewel de meeste thee uit Indonesië Sri Lanka komt. Sinds kort houdt de LIW zich ook met de theesector bezig. Samen met andere organisaties worden plannen gemaakt om het bedrijfsleven aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.


Staatssecretaris Van Gennip belooft daden


Begin dit jaar lanceerde staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken het Actieplan Internatjonaal Ondernemen. Tot verbijstering van het MVO Platform - waarvoor de LIW parttime haar directeur als lobbyist levert - stond er geen woord in over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Platform schreef vervolgens een brandbrief aan de Tweede Kamer en Van Gennip waarin de staatssecretaris er aan werd herinnerd dat zij eind 2004 tijdens de EU Conferentie over MVO in Maastricht juist had benadrukt dat MVO ook de concurrentiepositie van bedrijven versterkt. Dus waarom dan niks erover in het Actieplan? Aanbevolen werd om MVO integraal op te nemen in bijvoorbeeld de voorlichting door de overheid aan bedrijven die in het buitenland werken, in handelsmissies en in activiteiten van de Dutch Trade Board. Nadat ook de Tweede Kamer Van Gennip daarop had aangesproken liet zij eind maart in een brief aan het Platform weten dat ze er nog dit jaar werk van maakt.


Nieuw boek: De visie van 'het Zuiden' op MVO

Tijdens en rondom de EU-MVO Conferentie van Maastricht eind vorig jaar waren achttien mensen uit het Zuiden, waaronder drie uit India, een week in Nederland. Zij kwamen op uitnodiging van de LIW en andere organisaties om met bedrijven, minister Van Ardenne en maatschappelijke organisaties van gedachten te wisselen over MVO. Over hun ideeën en ervaringen is nu het zeer leesbare boekje 'Corporate Social Responsibility - Perspectives from the South' verschenen. Het is tegen verzendkosten te bestellen bij de LIW.COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardiger bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
giro: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: Paul van der Stap
vormgeving drukwerk: Marjan Gerritse
vormgeving website: Hans Maas
terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec '04)

Landelijke India Werkgroep - 9 juni 2005