PDF print terug
nr. 15, december 2005


Grote steun voor stevige aanpak kinderarbeidEU Commissaris Michel krijgt 170.000 handtekeningen
Ruim 106.000 handtekeningen tegen kinderarbeid! Dat is het resultaat van de petitie van de campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' van de LIW, Hivos, de FNV en de Algemene Onderwijsbond. Op 16 november werden de handtekeningen overhandigd aan een vertegenwoordiger van minister Agnes van Ardenne van OS. Boodschap van de petitie: doe meer aan de uitbanning van kinderarbeid en aan dagonderwijs voor alle kinderen tot 14 jaar. Nu gaan Nederland en de EU er van uit dat veel arme kinderen moeten blijven werken en een avondschooltje het hoogst haalbare is. Ervaringen in India en bijvoorbeeld Marokko bewijzen het tegendeel.
Tijdens de manifestatie in het Rotterdamse Onderwijsmuseum bedachten de aanwezige kinderen vragen die door minister Van Ardenne schriftelijk zijn beantwoord. Zij vindt dat álle vormen van kinderarbeid moeten worden uitgebannen. Gesteund door alle ondertekenaars van de petitie wil Van Ardenne daarop ook haar internationale collega's aanspreken.
De handtekeningenactie liep niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa. Alle 170.000 handtekeningen uit vooral Nederland, Duitsland en Ierland werden op 22 november in Brussel symbolisch aangeboden aan Europees Commissaris Louis Michel. Michel zei dat de EU geen begrotingssteun meer zal geven aan landen die kinderarbeid onvoldoende bestrijden. Zou dat ook voor India gaan gelden?

De vorige India Actief informeerde u over onze aanbevelingen aan het Europees Parlement. De 'lobby' van 'Stop Kinderarbeid' was zeer succesvol. Het parlement nam in haar resolutie een hele serie aanbevelingen over. Deze betroffen onder meer steun aan 'brugonderwijs' om werkende kinderen kansen te geven aan te haken bij het gewone dagonderwijs. Ook wil het parlement dat de inkopen van de EU zelf 'kinderarbeidvrij' zijn en dat de EU namen van bedrijven publiceert die gebruik maken van kinderarbeid. De Delegatie voor Zuid Azië van het Europees Parlement bracht vervolgens zelf een officieel bezoek aan de MV Foundation.


Dalit campagne slaat aan bij EU en WereldbankBestel de indrukwekkende 10 minuten durende DVD 'Een vrouw apart' met een documentaire in diavorm over het leven van Dalit-vrouwen in India.

Maak € 5,- (incl. porto) over op rekening 2483548 van de Landelijke India Werkgroep o.v.v. 'DVD' en uw postadres. De DVD is ook samen met het boek 'Leven als Dalit' te bestellen voor de gereduceerde prijs van € 21.50 (i.p.v. € 26.50) o.v.v. 'DVD + boek Dalits' (incl. porto).

aanbieding zolang voorraad strekt!
Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) boekt samen met het International Dalit Solidarity Network (IDSN) goede resultaten met de campagne 'Stop kastendiscriminatie - Steun de Dalits'. Zo begint de EU langzaam te beseffen dat de discriminatie van 260 miljoen Dalits op haar politieke agenda hoort. Nadat de EU in april van dit jaar de VN resolutie steunde om onderzoek te doen naar kastendiscriminatie, gaat ze nu ook zelf de discussie daarover aan met India. Tot voor kort werd dit vermeden omdat het de relatie met India zou verstoren. In antwoord op vragen van Max van den Berg liet de Europese Commissie weten dat kastendiscriminatie in december 2005 met India wordt besproken. Ook de Nederlandse regering heeft het onderwerp aan de orde gesteld tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel. Kastendiscriminatie werd door Nederland gepresenteerd als een regionaal mensenrechtenprobleem dat individuele landen overstijgt.
Tweede Kamerlid Tjon-A-Ten (PvdA) sprak de regering onlangs op het onderwerp aan via een tiental vragen. Een van de vragen betrof de Ambedkar Principes voor bedrijven die in Zuid-Azië opereren. Deze zijn bedoeld om discriminatie van Dalits door bedrijven te voorkomen en te bestrijden. De ministers Bot en Van Ardenne lieten weten deze principes onder de aandacht van bedrijven te zullen brengen. De Economische Voorlichtingsdienst (EVD) deed dat inderdaad in een boekje over MvO in India voor bedrijven dat in het najaar, vlak voor een handelsmissie naar India, uitkwam.

Met de Wereldbank is IDSN inmiddels een intensieve dialoog gestart over haar beleid t.a.v. kastendiscriminatie. De Wereldbank heeft toegezegd dat bestrijding van sociale en economische uitsluiting, inclusief van Dalits, centrale thema's zullen worden in de nieuwe Zuid-Azië strategie. Een ander resultaat van deze dialoog is het World Development Report 2006 van de Wereldbank over 'Equity and Development' met veel aandacht voor Dalits.
In oktober kwamen de zes Europese landennetwerken van het IDSN in Den Haag bijeen om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken. Een hele dag werd besteed aan de rol die het bedrijfsleven zou moeten spelen bij het bestrijden van kastendiscriminatie.


Prijsbeleid bedrijven frustreert aanpak kinderslavernij


In de vorige India Actief schreven we dat de multinationale bedrijven Syngenta, Bayer en Monsanto, ook in Nederland actief, eindelijk werk gaan maken van de bestrijding van kinderslavernij in de katoenzaadteelt. Controles zijn inderdaad gestart en bedrijven betalen boeren die geen kinderen voor zich laten werken 5% meer voor hun katoenzaad. Wél kinderarbeid leidt tot een korting van 10% en driemaal in de fout betekent dat het zaad niet wordt afgenomen. Echter: al na enkele maanden besloot kinderrechtenorganisatie MV Foundation om de samenwerking met de bedrijven te staken. Er werd door bedrijven geknoeid met de gezamenlijke controles. Boeren werden bijvoorbeeld vooraf gewaarschuwd. De MV Foundation doet nu zelfstandig controles. Ze voeren actie via lokale groepen, mobiliseren de overheid en zoeken zonodig de publiciteit én praktische oplossingen.
Het lijkt er sterk op dat de 5% meerprijs nauwelijks een prikkel voor de boeren is om af te zien van kinderarbeid. Uit nieuw onderzoek van de LIW bleek dat er alleen een verschuiving plaatsvindt van jonge kinderen naar tieners. Die worden - met dagen van 13 uur voor een halve euro - even erg uitgebuit. Het onderzoek laat ook zien dat de prijs die bedrijven aan boeren betalen met 40% moet stijgen om volwassenen het minimumloon (1 euro per dag) te kunnen bieden. De reactie van de bedrijven: boeren moeten hun productiviteit maar verhogen! Diverse Indiase kranten hebben over het onderzoek gepubliceerd en zowel in het Nederlandse als het Europese parlement zijn vragen over de kwestie gesteld. Actie blijft geboden.


Krassen voor schone kleding


De Schone Kleren Kampagne (SKK) deelt krasloten uit waarmee je het maandsalaris van een kledingarbeider kunt winnen. Al krassende kom je er achter dat dit maar bar weinig is. Het dekt zelfs niet de eerste kosten van levensonderhoud. SKK pleit voor een 'leefbaar loon'. Van elke 100 euro die de consument aan kleding besteedt gaat nu gemiddeld vijftig cent naar de arbeiders in bijvoorbeeld India of China. Het betalen van een 'leefbaar loon' leidt dus slechts tot een zeer geringe prijsstijging van een kledingstuk.
Doe mee aan de krasactie! Deel de loten uit aan uw collega's, vrienden of tijdens een les, beurs of voorlichtingbijeenkomst. Loten en bijbehorend educatief materiaal zijn tegen verzendkosten te bestellen bij SKK die ook de prijzen voor de winnende loten uitreikt. Bestellingen: info@schonekleren.nl.


Duurzame grafstenen hebben de toekomst


Over de grote arbeids- en milieuproblemen bij de winning en verwerking van natuursteen in India - voor onder meer grafstenen, bestrating en vloeren - schreven we in India Actief nr. 12. Om daarvoor oplossingen te zoeken belegden de LIW en Natuur & Milieu in november een bijeenkomst met Nederlandse natuursteenbedrijven en maatschappelijke organisaties. Naast enkele toonaangevende bedrijven waren ook de Algemene Bond van Natuursteenbedrijven(ABN) en de Vereniging van Nederlandse Natuursteen Importeurs (VNNI) van de partij. Zij erkennen de bestaande problemen. Maar de vraag is: hoe draag je als importeur of verwerker bij aan oplossingen? Als voorbeeld werd de Fair Wear FoundatÓon genoemd. De directeur van MODINT (vereniging voor producenten en handelaren in kleding en textiel) vertelde de aanwezigen dat zijn branche via Fear Wear actief en effectief met verbeteringen bezig is. Ook voor natuursteen kan zo'n verbetersysteem ontwikkeld worden. De ABN, VNNI en de aanwezige bedrijven toonden zich bereid om de problemen aan te pakken. Een werkgroep gaat zich nu buigen over een gedragscode en een realistische en effectieve uitvoering daarvan.


COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardiger bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
postbank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: Paul van der Stap, Gerard Oonk
vormgeving: Hans MaasVoor meer informatie over de activiteiten van de Landelijke India Werkgroep: zie bijlage !!terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)

Landelijke India Werkgroep - 14 december 2005