PDF print terug
nr. 18 - februari 2008


Landelijke India Werkgroep:
tegenwind én succes

De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft een roerig én succesvol jaar achter de rug. U las het wellicht of zag het op TV: een Indiase kledingfabrikant spande een rechtszaak aan tegen de LIW, de Schone Kleren Kampagne, Indiase organisaties en onze internetproviders vanwege ‘smaad’. Maar nu er is een goed akkoord bereikt! Zie: www.indianet.nl/ffi.html.

Het jaar 2007 bracht zichtbare resultaten. Een staatsbezoek heeft nog nooit zo sterk in het teken van kinderarbeid gestaan als het oktoberbezoek van koningin Beatrix aan India. Aanleiding waren rapporten van de LIW over kinderarbeid in de katoenteelt. De hele Tweede Kamer steunde ons. In combinatie met acties van Indiase partners leverde dat een prachtig resultaat op: de Indiase regering wil deze omvangrijke vorm van kinderarbeid verbieden! Ook leest u over maatschappelijk verantwoord ondernemen: zo wordt samen met bedrijven gewerkt aan verbeteringen in Indiase en ook Chinese steengroeven. En de positie van de Dalits in India krijgt, mede door activiteiten van de LIW, steeds meer aandacht.

Staatsbezoek in teken kinderarbeid

Plotseling had iedereen het er over: kinderarbeid in India. Kranten, TV en radio berichtten naar aanleiding van het staatsbezoek van koningin Beatrix uitgebreid over het onderwerp. Directe aanleiding waren de vragen die de hele Tweede kamer – op basis van rapporten van de LIW – stelde over de omvangrijke kinderarbeid in de katoenteelt. De Kamer wilde het onderwerp op de agenda van het staatsbezoek. Ook de Open Brief van de LIW aan koningin Beatrix trok de aandacht van de pers. In brieven aan de koningin en ministers sneed de LIW ook de positie aan van de Dalits (‘kastelozen’) en de honderden miljoenen werknemers zonder arbeidsrechten aan. Een deel van hen werkt onder slechte omstandigheden bij leveranciers van Nederlandse bedrijven. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken liet de Kamer weten dat hij kinderarbeid ‘op passende wijze’ aan de orde ging stellen tijdens het staatsbezoek. Kinderarbeid ís inderdaad met een collega minister en de Kinderrechtencommissie besproken. De Indiase minister van handel Kamal Nath haalde overigens uit naar Nederlandse NGO’s die onjuiste rapporten zouden publiceren over kinderarbeid en schending van arbeidsrechten. Feiten kwamen niet op tafel. De activiteiten van de LIW leverden rond het staatsbezoek een groot aantal artikelen, radio-interviews en enkele TVoptredens op, van EénVandaag tot RTL Boulevard.


Politiek én bedrijven tegen kinderarbeid

De aandacht voor kinderarbeid tijdens het staatsbezoek en de politieke steun daarvoor had nog een andere oorzaak: het Waterloopleinakkoord dat de LIW samen met de campagne ‘Stop Kinderarbeid’ en andere organisaties sloot met de ChristenUnie. Tijdens de presentatie van dit akkoord hadden PvdA, CDA en SP veel lof voor dit initiatief. Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken leverde het Akkoord al resultaten op. De meerderheid van de Kamer nam een motie aan om de Nederlandse Ambassades een actieve rol te geven bij het bestrijden van kinderarbeid door bedrijven. Ook wil de Kamer dat Nederland zich mondiaal inzet om ervoor te zorgen dat kinderen minstens zo lang naar school kunnen tot ze officieel ook mogen werken. Nu sluiten die leeftijden niet aan: het recht op onderwijs is volgens de VN Millenniumdoelen maar 4 tot 6 jaar terwijl je volgens ILO pas mag werken als je 14 bent!
In 2007 lanceerde de campagne ‘Stop Kinderarbeid’ het (voorlopige) Actieplan voor Bedrijven tegen Kinderarbeid waarbij de LIW een belangrijke rol speelde. De (inter)nationale reacties waren zeer positief. Dit jaar wordt het definitieve actieplan gepresenteerd. We gaan daarmee – samen met onze partners – wereldwijd bedrijven benaderen.

Vimukhti, forum van ex-kinderarbeiders


Nederlandse jongeren op de bres tegen kinderarbeid

Na het succesvolle werkbezoek van vorig jaar is de LIW opnieuw met een groep Nederlandse jongeren naar India geweest. Doel van de reis: vergroten van kennis óver kinderarbeid en een bijdrage leveren aan de strijd tégen kinderarbeid. De ‘Jongeren Tegen Kinderarbeid’ zijn 14 dagen in één van de armste deelstaten van India, Andhra Pradesh, geweest. In India gaan ongeveer tachtig miljoen kinderen tussen de zes en veertien jaar niet naar school, vaak als gevolg van kinderarbeid. De Indiase MV Foundation strijdt daartegen, met succes. Via hen kwamen de jongeren in contact met (voormalige) kindarbeiders, hun ouders, werkgevers en onderwijzers. Zij zagen katoenvelden en steengroeven waar kinderen onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk zijn. Maar ze bezochten ook ‘brugscholen’ waar ex-werkende kinderen bijgeschoold worden en dan doorstromen naar dagonderwijs. De deelnemers, meest studenten, waren onthutst over wat ze in India zagen. ‘Veel jongeren hebben geen idee wat kinderarbeid is en waarom het bestaat’, zegt deelneemster aan de reis Lindsey Goossens. ‘Wij moeten laten zien dat er veel aan te doen is!’ De jongeren hebben inmiddels diverse activiteiten ondernomen om hun ervaringen over te brengen aan andere jongeren. Zo is een documentaire gemaakt, een fototentoonstelling ingericht, en zijn een rap poetry act en verhalen geschreven, die tijdens diverse evenementen zijn gepresenteerd. Zie www.jongerentegenkinderarbeid.nl.


De echte kosten van natuursteen

In december liet een schokkende reportage in Nova – waaraan de LIW had bijgedragen – zien dat kinderarbeid veel voorkomt in steengroeven die aan Nederlandse bedrijven leveren. Met een kamerdebat als gevolg. Eerder in 2007 publiceerde het vakblad Stedelijk Interieur ‘De echte kosten van goedkoop Aziatisch natuursteen’ waarin ook de LIW en leden van de Werkgroep Duurzame Natuursteen aan het woord kwamen. Een Nederlandse importeur legt uit dat gemeenten weinig oog hebben voor kwesties als kinderarbeid. Bij openbare aanbestedingen wint de leverancier met de laagste prijs en snelste levertijd. Pas daarna willen gemeenten ook garanties over kinderarbeid. Dat lukt niet met zo’n lage prijs. Uit onderzoek van het vakblad blijkt dat de meeste gemeenten nauwelijks weet hebben van de sociale- en milieuproblemen bij winning van natuursteen. Slechts de helft zou wat doen als ze het wel wisten! Terwijl ze toch duurzaam zouden moeten inkopen. Kamerleden van het CDA waren geschokt en stelden vragen aan de ministers. De druk voor ‘duurzame natuursteen’ neemt toe! Zowel bij een Indiase leverancier van het Limburgse bedrijf RMP Grafmonumenten, als bij Chinese leveranciers van Europese importeurs is inmiddels onderzoek gedaan. Er zijn twee rapporten uitgebracht die beide tot publiciteit leidden ('Feasibility of a Code of Conduct for the Dutch natural stone sector' en 'Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies'). Ook is een brochure gemaakt met ’sociale en milieu feiten’ over de productie van natuursteen en een verkorte gedragscode. Deze wordt verspreid bij bedrijven, gemeenten en ministeries, beurzen, symposia etc. De Werkgroep Natuursteen gaat vanaf 2008 met bedrijven aan de slag om de situatie in hun toeleveringsketen te verbeteren.


Thee kan beter

De LIW werkt in de Nederlandse ‘Initiatiefgroep Thee’ met een aantal organisaties en grote theebedrijven, zoals Unilever en Sara Lee, samen om te zorgen dat de sociale, ecologische en economische omstandigheden in de theeproductie verbeteren. In de theesector zijn inmiddels enkele ethische bedrijfsinitiatieven. De Initiatiefgroep wil weten of deze initiatieven ook echt leiden tot concrete verbeteringen. Daar is twijfel over en er wordt nu onderzoek naar gedaan. De theesector loopt achter op sectoren als koffie. De initiatiefgroep gaat met de uitkomsten van deze studie werken aan een verbetering van de initiatieven bij grote plantages én kleine theeproducenten. Daartoe werkt de LIW samen met een internationaal netwerk van organisaties uit westerse en zuidelijke landen.


'Apartheid' Dalits krijgt meer erkenning

Ruim een jaar geleden vergeleek de Indiase premier Manmohan Singh de situatie van de ruim 170 miljoen Indiase Dalits met de voormalige ‘apartheid’ in Zuid-Afrika (De Volkskrant). Het afgelopen jaar hebben na de Europese Unie, ook diverse organisaties van de VN zich scherp over de positie van de Dalits uitgesproken. Zo hekelde de Anti-Discriminatie Commissie van de VN de vrijwel totale straffeloosheid van misdaden tegen Dalits en de discriminatie van Dalits na de tsunami. Ook de VN Vrouwencommissie en VN Arbeidsorganisatie (ILO) bekritiseerden India. De LIW en haar Nederlandse, Indiase en internationale partners leverden daarvoor veel informatie aan. En, gezien de uitspraken van premier Singh, is India daar gevoelig voor. Dat draagt bij aan veranderingen ten gunste van de Dalits.

Rapport te bestellen bij LIW voor 5 euro (inclusief porto).


COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
postbank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
vormgeving gedrukte versie India Actief: Marjan Gerritse
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas


terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)
India Actief 17 (jan. '07)

Landelijke India Werkgroep - 31 januari 2008