nr. 26 - oktober 2012

Tweede Kamer wil
kinderarbeidvrije kleding:
regering en bedrijven aan zet

De Tweede Kamer nam in april 2012 met grote meerderheid een motie van GroenLinks aan. Daarin wordt de regering gevraagd om samen met de kledingbranche afspraken te maken over ‘volledige ketentransparantie’ en het uitbannen van kinderarbeid in de kledingindustrie. Aanleiding voor de motie was het nieuwe rapport Maid in India van LIW en SOMO. De motie zegt dat ‘volgens SOMO en de Landelijke India Werkgroep nog steeds jonge meisjes worden uitgebuit bij de productie van textiel in India’ en dat ‘ook kledingbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt gebruikmaken van fout textiel’. Het gaat daarbij om het ‘Sumangali systeem’, waarbij vooral Dalit-meisjes onder valse beloftes worden geronseld om drie jaar lang tegen een zeer laag loon lange dagen te werken. Het werk is ongezond en onveilig en ze krijgen het ingehouden loon alleen als ze drie jaar uitdienen.
Aanhakend bij overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Bleker in april over verantwoord ondernemen stuurden de LIW en SOMO een brief en een ‘voorproef’ van het nieuwe rapport Maid in India aan de Kamer. CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SP gingen uitgebreid op de kwestie in. Ze wilden weten wat Bleker verder gaat doen om het probleem met zijn Indiase collega Singh, die samenwerking had toegezegd, aan te pakken.
rapport 'Maid in India' (SOMO/LIW)De Kamer wil dat deze ‘anti-kinderarbeid-diplomatie’ geen incident blijft. Alle bedrijven die mee willen op handelsmissie moeten duidelijk maken hoe zij misstanden in de productieketen, en niet alleen kinderarbeid, gaan uitbannen. Bleker zegde dat toe en beloofde jaarlijks te rapporteren. De brede steun in de Kamer voor de ‘kledingmotie’ en de ‘verantwoorde handelsmissies’ doet verwachten dat ook de nieuwe regering dit gaat uitvoeren.

Actie tegen uitbuiting Dalit-meisjes in kledingindustrie boekt resultaat

Publicaties en acties van SOMO en LIW over het Sumangali systeem en activiteiten richting bedrijven en politiek hebben in India resultaat opgeleverd. Uit het rapport Maid in India blijkt dat er verbeteringen zijn doorgevoerd door enkele grote Indiase bedrijven. Zo zijn de lonen soms iets verhoogd, is de contractperiode ingekort en hebben de jonge werkneemsters wat meer vrijheid gekregen, zodat ze bijvoorbeeld af en toe hun hostel mogen verlaten. De grote structurele problemen zijn nog niet opgelost maar daar komt nu ook beweging in.
Een aantal gezamenlijke initiatieven van tientallen bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties - waaronder de Fair Wear Foundation - maken nu plannen om de kwestie aan te pakken en hebben eerste stappen gezet. C&A heeft al wel laten weten dat een van haar grote leveranciers niet meer zal samenwerken met spinnerijen die het Sumangali Scheme gebruiken. C&A steunt ook het werk van lokale organisaties om meisjes uit de spinnerijen te halen en weer naar school of een beroepsopleiding te krijgen.
SOMO en LIW hebben in juli een uitgebreid overzicht gepubliceerd over deze en andere resultaten van de rapporten en de campagne. De Indiase nationale krant The Hindu publiceerde meermaals over onze rapporten: Exploitation continues at garment hub (8-3-2012), Saga of ‘Maid in India' (27-4-2012) en Report cites ‘major labour abuses’ in textile sector (20-7-2012).

Kledingarbeidsters werken vaak 10 tot 16 uur per dag (foto: The Hindu)
De Europarlementariërs Van Dalen (ChristenUnie), Berman (PvdA) en Watson (Brits liberaal) hebben de Europese Commissie gevraagd om met de Indiase regering aan een oplossing te werken. Ook willen ze dat de Commissie met Europese bedrijven een plan van aanpak maakt over volledige transparantie in de productieketen. De Europarlementariërs willen meer. Initiatiefnemer Van Dalen: “Momenteel onderhandelen de EU en India over een vrijhandelsverdrag... Dit hoofdstuk dreigt nu niet meer dan een intentieverklaring te worden… Het mensenrechtenhoofdstuk moet in het juridisch kader van het handelsverdrag worden opgenomen. Alleen dan is er zicht op verbetering van arbeidsomstandigheden voor deze jonge vrouwen in de kledingindustrie.”
In haar antwoorden laat de Europese Commissie weten dat kinderarbeid hoog op de mensenrechtenagenda met India staat, dat ze werken aan een code voor bedrijven en dat ze ‘voet bij stuk houden’ wat betreft het opnemen van arbeidsnormen in het EU-India vrijhandelsverdrag, maar niet uitgaan van sancties maar van ‘transparantie en dialoog’. Ook de VS komt in actie. De regering van de VS stelt dat er mogelijk sprake is van dwangarbeid in het Sumangali Scheme. Een Amerikaanse regeringsdelegatie bezocht onlangs spinnerijen in Zuid-India en de slachtoffers van het Sumangali systeem.

Campagne ‘We want childfriendly shoes!’ van start

Op 12 juni - 'Werelddag tegen Kinderarbeid' - ging de campagne We want childfriendly shoes! van de campagne Stop Kinderarbeid van start. Wij vragen consumenten om via Mr. Scribble (zie stopkinderarbeid.nl) een bericht aan schoenenbedrijven te sturen om aan te dringen op actie tegen kinderarbeid en te laten weten wat ze doen. Bij leveranciers van acht van de 28 onderzochte bedrijven is kinderarbeid geconstateerd. Maar ook bij andere bedrijven is vaak niet duidelijk of ze echt ‘kinderarbeidvrij’ zijn. Wij hebben alle bedrijven daarover een brief gestuurd. Enkele bedrijven deden zelf nader onderzoek en zijn met ons in gesprek gegaan over hun aanpak. Maar de meesten zijn vaag over wat ze doen of reageren helemaal niet. In oktober komen we naar buiten met alle resultaten. Dan zullen we de bedrijven die ‘niet bewegen’ opnieuw aanspreken. Doe vanaf oktober (weer) mee met de actie en informeer uw vrienden, collega´s, buren en kennissen er over!
De Europarlementariërs Oomen-Ruijten (CDA) en Berman (PvdA) hebben naar aanleiding van de actie een serie indringende vragen aan de Europese Commissie gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie. Oomen en Berman willen onder meer: een actieve `schoenendiplomatie´ in China, India, Vietnam en Brazilië, ketentransparantie en een concreet plan van aanpak tegen kinderarbeid in de schoensector.

Oproep aan partijen: Geef prioriteit aan kinderrechten!

"Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van ons mensenrechten- en buitenlandbeleid omdat onze investeringen daardoor rechtvaardiger, duurzamer en efficiënter zijn." Dat bepleitten 24 organisaties, waaronder de campagne Stop Kinderarbeid, in het voorjaar in een brief aan de programmacommissies van de politieke partijen. Over kinderarbeid wordt gezegd: "We zorgen … dat Nederland haar rol bij de aanpak van alle vormen van kinderarbeid wereldwijd versterkt." Ook is een brief aan alle fractieleiders gestuurd met een voorstel voor een passage over
KORT NIEUWS

Nieuwe regering aan zet: Minister Rosenthal wil Kamermotie Dalits niet uitvoeren

In antwoord op vragen van Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) over de uitvoering van de motie over Dalits die de Kamer in 2011 aannam, maakte minister Rosenthal in voorjaar 2012 duidelijk dat hij de motie niet gaat uitvoeren. Hij had dit wel toegezegd.
Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) vindt dit onacceptabel. Rosenthal schetst in zijn antwoorden een te positief beeld van de aanpak van de Indiase regering: “De Indiase regering zet de nodige stappen om kinderarbeid en discriminatie van Dalits tegen te gaan.” Hij wijt ‘tekortkomingen’ aan 'capaciteitsgebrek en de hardnekkige rurale ontwikkelingsproblematiek'. DNN zal bij de nieuwe Kamer en regering krachtig bepleiten om de motie toch uit te voeren.

Visie Stop Kinderarbeid en Actieplan voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden

Actieplan voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijdenDe campagne Stop Kinderarbeid heeft een nieuwe Engelstalige handleiding voor bedrijven gepubliceerd met concrete aanbevelingen om kinderarbeid te bestrijden. De LIW was hoofdauteur. In 2008 publiceerden we ook zo´n handleiding. U vindt de nieuwe brochure hier. U kunt ook bij de LIW tegen verzendkosten een gedrukt exemplaar bestellen.
Verder heeft de campagne Stop Kinderarbeid, met flinke inbreng van de LIW, haar visie op de aanpak van kinderarbeid nader uitgewerkt, onder meer op basis van de ervaringen van onze Indiase partner MV Foundation. U vindt het visiestuk hier.

LIW geeft inbreng tijdens hoorzitting mensenrechten Tweede Kamer

De LIW heeft op 19 maart jl. als spreker deelgenomen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer over mensenrechten. Alle Kamerfracties waren vertegenwoordigd. De LIW deed tijdens de hoorzitting een aantal beleidsvoorstellen op de gebieden waarop zij actief is: kinderarbeid, de positie van Dalits en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo werd onder meer aan de Kamerleden gevraagd om alsnog bij minister Rosenthal aan te dringen op uitvoering van de Dalit-motie.

EU spreekt met India over marteling

In India worden jaarlijks circa 1,8 miljoen mensen gemarteld in politiebureaus en gevangenissen. De LIW bracht dit onder de aandacht van het Europees Parlement. In antwoord op vragen van Europarlementariër Peter van Dalen liet vice-voorzitter Ashton van de EU weten dat de EU tijdens de mensenrechtendialoog in 2012 de Indiase martelpraktijken én het feit dat India nog steeds geen wet tegen marteling heeft aan de orde zal stellen.

Schokkend VN-rapport over mensenrechten(verdedigers) in India

"In augustus 2010 werd een gekozen vrouwelijk Dalit-dorpsraadslid in de deelstaat Rajasthan beledigd en mishandeld door leden van de dominante kaste omdat ze zich had ingezet voor landrechten van Dalits. Ze diende een klacht in bij de politie maar de daders werden niet gearresteerd." De VN Speciale Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers, Ms. Margaret Sekaggya, publiceerde onlangs een rapport met veel aandacht voor Dalits. Het rapport van Ms. Sekaggya bevat zeer expliciete uitspraken en aanbevelingen over de mensenrechtensituatie in India. De website www.dalits.nl publiceerde daarover een artikel.
kinderrechten in het regeerakkoord. Daarbij wordt het bestrijden van kinderarbeid, ook bij leveranciers van Nederlandse bedrijven, expliciet genoemd. Tenslotte hebben de 24 organisaties in de twee weken voor de verkiezingen ruim 6.000 handtekeningen opgehaald voor kinderrechten als prioriteit voor het buitenlands beleid. De actie gaat nog even door. De handtekeningen worden overhandigd aan de lijsttrekkers van alle partijen.

Start van campagne End Caste Discrimination op Facebook

End Caste Discrimination - FacebookHet International Dalit Solidarity Network (IDSN) is de campagne End Caste Discrimination (Stop Kastendiscriminatie) op Facebook gestart. Een belangrijke doelgroep zijn leden van het Europees Parlement. Maar ook ú kunt meedoen. Ga naar endcaste.com, ‘like’ de petitie via Facebook en vraag je vrienden hetzelfde te doen.
In juni heeft IDSN, inclusief een vertegenwoordiger van de LIW, met de Europese Commissie en een flink aantal Europarlementariërs gepraat. Resultaat was onder meer dat tien Europarlementariërs van vijf verschillende fracties een serie vragen heeft gesteld aan de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken over de aanpak van kastendiscriminatie door de EU. Bij de parlementariërs zijn vier Nederlanders: Oomen-Ruijten (CDA), De Lange (CDA), Berman (PvdA) en Van Dalen (ChristenUnie). Zij willen (veel) meer actie van de EU tegen de discriminatie en uitsluiting van 260 miljoen Dalits.

DE LANGE ADEM

Verantwoorde natuursteen gaat Europees

Bijna zeven jaar geleden publiceerde de LIW het eerste rapport over misstanden – waaronder kinderarbeid en uitbuiting - in Indiase steengroeven. De natuursteen uit deze groeves, variërend van grafstenen en keukenbladen tot bestrating, gaat ook naar Nederland. De LIW zette de Werkgroep Duurzame Natuurgroep op en betrok daar bedrijven bij. Een aantal jaren geleden begon deze werkgroep met de uitvoering onder het nieuwe Initiatief voor Duurzame Handel (IDH). De LIW bleef nauw betrokken als (bestuurs)lid van de WGDN.
In de afgelopen drie jaar groeide de WGDN uit tot een internationale organisatie met lidmaatschap van nu 20 Nederlandse, Belgische, Engelse en Scandinavische natuursteenbedrijven. De WGDN werkt in steengroeven en fabrieken in India en China aan 'verantwoord' geproduceerde natuursteen.
Nu is weer een nieuwe stap gezet. De WGDN heeft de krachten gebundeld met de Britse TFT Quarry Working Group. TFT en WGDN gaan samen op Europees niveau verder als de TFT Responsible Stone Program. Voor meer informatie zie: www.duurzamenatuursteen.nl.
De internationale lancering van het TFT programma zal plaatsvinden op 10 oktober 2012, in Houten tijdens de beurs “Dag van de Openbare Ruimte”.

Bedrijven die overheidssteun krijgen moeten mensenrechten respecteren

Het begon in april 2008 toen de Kamer een motie aannam om bedrijven die overheidssteun of kredieten krijgen te verplichten om kinderarbeid in hun productieketen actief te bestrijden. De motie van Voordewind (ChristenUnie) vraagt de regering die steun stop te zetten als bedrijven geen ‘openbaar tijdgebonden plan’ hebben ‘om kinderen in hun keten van werk naar school te krijgen’. De LIW had bij de politiek voor zo’n motie gepleit. Het eerste resultaat van die motie was een regeling die bedrijven die steun ontvangen beter controleert op kinderarbeid. Ook kwam er een boeteclausule voor bedrijven die doelbewust kinderarbeid bij hun leveranciers negeren.
Nu vier jaar en diverse moties later, waarvoor het MVO Platform zich inzette, is een veel bredere regeling tot stand gekomen. Alle instrumenten van de overheid die de ontwikkeling van het bedrijfsleven in andere landen ondersteunen, zowel van OS als Economische Zaken, mogen nu alleen worden gebruikt als de bedrijven zich aan de OESO Richtlijnen voor verantwoord ondernemen houden. De resultaten worden regelmatig geëvalueerd. Daarbij wordt vooral gelet op bedrijven in landen waar een groot risico bestaat dat mensenrechten- en milieunormen worden geschonden. Er wordt openbaar gemaakt welke bedrijven subsidies en kredieten ontvangen.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
ING-bank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: Alessandro Brasile, The Hindu, LIW e.a.
vormgeving gedrukte versie India Actief: Marjan Gerritse
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas


terug
HOME LIW
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)
India Actief 17 (jan. '07)
India Actief 18 (feb. '08)
India Actief 19 (okt. '08)
India Actief 20 (jul. '09)
India Actief 21 (dec. '09)
India Actief 22 (juni '10)
India Actief 23 (dec. '10)
India Actief 24 (sep. '11)
India Actief 25 (feb. '12)

Landelijke India Werkgroep - 21 september 2012