PDF terug/back

nr. 8, juni 2002Wereldwijde campagne tegen 'oneerlijke sportartikelen'
'Eerlijke sportartikelen' zonder kinderarbeid en uitbuiting van volwassenen. Dat is het doel van de campagne waaraan de Global March Against Child labour, een wereldwijde beweging tegen kinderarbeid, en de Landelijke India Werkgroep (LIW) het afgelopen jaar - in de aanloop naar het WK Voetbal 2002 - intensief hebben samengewerkt. De LIW maakte daarbij gebruik van de ervaring opgedaan tijdens de Euro 2000 campagne.
Daarnaast voert de LIW samen met de Europese Schone Kleren Kampagne, de FNV en de CNV Jongerenorganisatie ook in Nederland en Europa campagne voor 'fair p(l)ay' bij de productie van voetballen, sportkleding en sportschoenen.

Helaas zijn dergelijke campagnes nog steeds nodig, hoewel er inmiddels wet wat is verbeterd. De Indiase regering heeft zo'n dertig nieuwe scholen opgezet voor kinderen die voetballen stikten. Drie nieuwe rapporten over de voetbalproductie in India, Pakistan en China laten echter zien dat de problemen nog lang niet zijn opgelost. Uit een nieuw India-rapport van de LIW blijkt bijvoorbeeld dat het aantal volledig werkende kinderen, ondanks het door de FIFA betaalde inspectiesysteem, nauwelijks is afgenomen. Een groot deel van de productie wordt niet gecontroleerd. Volwassenen verdienen vaak nauwelijks de helft van het officiële minimumloon van bijna 2 Euro per dag. Vrouwen krijgen nog eenderde minder dan mannen. Het 'koppelbazensysteem' verhindert effectief dat werknemers vakbonden vormen.

'Onrecht scoort slecht'
De huidige campagne verhoogt de druk op bedrijven en FIFA om hun afspraken na te komen. Al jaren staat in hun contracten dat zij zullen zorgen voor goede arbeidsomstandigheden bij de productie van sportartikelen met het FIFA of WK logo. Ook hebben veel bedrijven een gedragscode waarin zij hetzelfde beloven.
De campagne leidt tot veel publiciteit in India en de internationale pers. Unicef, die met de FIFA samenwerkt, is geschrokken van de nieuwe rapporten. Unicef-directeur Carol Bellamy heeft de FIFA dringend verzocht om samen met de vakbeweging, de bedrijven én de Global March aan oplossingen te werken.
De campagne in Nederland heeft als motto 'Onrecht Scoort Slecht'. Een belangrijk onderdeel was een 48 uur durende sportieve estafette van Assen naar het Festival Mundial in Tilburg in het weekend van 16 juni. Andere campagne-onderdelen zijn: een-kaartenactie onder alle amateur voetbalclubs en een e-mail petitie. In het najaar krijgen bedrijven en FIFA de - ook door de spelers van Ajax ondertekende - petitie aangeboden plus de actiekaarten die door amateurvoetballers zijn teruggestuurd.


Kinderarbeid: armoede is geen excuus
Eind februari 2002 vond in Scheveningen een internationale conferentie over kinderarbeid plaats, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken. De bedoeling was 'handen en voeten' te geven aan het nieuwe verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid. De LIW was nauw betrokken bij de conferentie en heeft deze gebruikt voor diverse activiteiten. In overleg met Sociale Zaken is onder meer mevrouw Sinha van de MV Foundation uitgenodigd.
De MV Foundation is de meest succesvolle organisatie tegen kinderarbeid in India en heeft zo'n 150.000 kinderen van werk naar school begeleid.
De MV Foundation leverde een belangrijke bijdrage aan de conferentie (en de slotverklaring) door te pleiten voor de aanpak van álle

Mei 2002: elke dag roet inademen in gietijzerwerkplaats.
arbeid die kinderen belet naar school te gaan.
Het louter bestrijden van de 'ergste vormen van kinderarbeid' leidt vaak tot verplaatsing van het probleem. De kinderen die het 'ergste werk' doen krijgen onderwijs en andere kinderen worden geronseld om hun werk over te nemen. De MV Foundation laat zien dat het mogelijk is om alle kinderen in een dorp naar school te krijgen én de school met hulp van ouders en onderwijzers beter te laten functioneren. In honderden dorpen gaan nu alle kinderen, ook de meisjes, naar school. Niet in de eerste plaats armoede, maar gebrekkig onderwijs, traditie, druk van werkgevers e.d. zijn de belangrijkste obstakels. De MV Foundation weet die obstakels samen met de lokale bevolking te overwinnen.

Sinha 'haalde' ook de Nederlandse pers en het NOS Journaal en sprak met directeur Somavia van de ILO. Somavia keek verrast op toen Sinha hem vertelde dat het uitbannen van kinderarbeid er toe had geleid dat vooral vrouwen, hogere lonen konden bedingen. Minister Herfkens benadrukte in haar toespraak ook het belang van onderwijs bij het bestrijden van kinderarbeid. Zij citeerde met instemming de stelling die de LIW poneerde als start voor een internetdiscussie op de website wereldburgers.nl: armoede is geen excuus voor kinderarbeid.

Wereldburgers willen verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) blijft een hoofdthema van de LIW. Niet alleen via de Schone Kleren Kampagne en de WK campagne, maar ook door het bepleiten van een actiever overheidsbeleid. In april heeft de LIW in het het kader van de campagne wereldburgers.nl meegewerkt aan een gastenprogramma met een Indiër en een Braziliaan. Hun organisaties, waaronder het Indiase Partners in Change (PiC), werken in eigen land aan verantwoord ondernemen. In Nederland discussieerden zij met kamerleden, spraken zij met een Utrechtse wethouder over gemeentelijk verantwoord ondernemen en hield de Indiase gast een lezing op een MVO-congres van D66. Beiden bezochten diverse organisaties om ervaringen uit te wisselen. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren bindende internationale spelregels vóór en verplichte maatschappelijke rapportage dóór bedrijven. In India gaat PiC campagne voeren voor verplichte rapportage.

Dit voorjaar hebben zo'n 25 organisaties, waaronder de LIW, het Platform MVO opgedcht. Het platform formuleert gezamenlijke uitgangspunten en bundelt zoveel mogelijk de krachten om bedrijven en overheden tot een actiever beleid aan te zetten.

India-Pakistan
Op het moment van schrijven zijn de spanningen tussen India en Pakistan weer zeer hoog opgelopen. Zelfs een bijna onvoorstelbare nucleaire oorlog lijkt niet meer onmogelijk. Begin maart schreven de LIW en de Campagne tegen Wapenhandel (CtW) een brief aan de ministers Van Aartsen en Herfkens over de verhoging van het Indiase defensiebudget met 40% sinds 2000. 'Militair overactivisme' oordeelde de Indiase Nobelprijswinnaar Amartya Sen, dat ten koste gaat van de begroting voor gezondheidszorg die 'abominabel laag' is. LIW en CtW pleiten in de brief voor een actief Nederlands beleid in NAVO en EU-verband voor een wapenexportstop aan India en Pakistan.

Van Aartsen en Herfkens antwoordden dat de stijging van de defensie-uitgaven hen met zorg vervulden, maar dat India nog steeds minder dan 3% van haar BNP aan defensie uitgeeft, minder dan Pakistan en China. Verder laten de ministers weten dat de in januari 2001 door de Tweede Kamer 'afgedwongen' exportstop voor nieuwe leveranties (zie India Actief nr. 5) in december 2001 is opgeheven vanwege 'de constructieve rol van India en Pakistan in de internationale strijd tegen het terrorisme'.

E-mail nieuws
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van activiteiten en campagnes van de LIW? Geef u dan op voor e-mailnieuws. U kunt zich via e-mail (liw@antenna.nl) of deze website (www.indianet.nl) aanmelden voor de volgende thema's:
kinderarbeid
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Dalits
India & Pakistan
arbeidsrechten in de kledingindustrie.

U kunt per thema zo eens per twee maanden een bericht verwachten.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor leden, donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een vereniging met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardiger bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030-2321340
fax: 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
giro: 2483548

redactie: Gerard Oonk
vormgeving: Hans Maas


terug
HOME Landelijke India Werkgroep
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)


Landelijke India Werkgroep - 20 juni 2002