print terug
[per e-mail verzonden aan Tweede Kamer, 21-1-2005]

Landelijke India Werkgroep


Utrecht, 21 januari 2005


Geacht kamerlid,

In verband met het AziŽ overleg van woensdag 26 januari over o.m. de hulpverlening na de tsunami in AziŽ (zie ook brief van de ministers Bot en Van Ardenne van 6 januari jl.) willen wij graag het volgende aan u voorleggen.

Vorige week stuurden wij u het persbericht: "Indiase kastelozen gediscrimineerd bij hulpverlening na tsunami". Ook de Volkskrant van afgelopen maandag berichtte op de voorpagina: "Hulp genoeg, behalve voor de Indiase dalits dan". Via de webpagina http://www.indianet.nl/tsunamiendalits.html vindt u meer informatie over dit onderwerp uit de Indiase en internationale media.

In de brief van de ministers aan de Kamer van 6 januari wordt vermeld dat India geen behoefte blijkt te hebben aan buitenhulp voor de hulp aan de slachoffers van de tsunami. Inmiddels heeft de Indiase regering echter aan de Wereldbank en de Asian Development Bank gevraagd (zie persbericht Wereldbank op 11-01-2005) om hulp te verlenen bij de wederopbouw van de infrastructuur als bij de rehabilitatie van de slachoffers van de ramp. Het is overigens curieus dat India eveneens op 11-01-2005 tijdens de donorconferentie in GenŤve heeft herhaald geen internationale hulp nodig te hebben (zie de brief aan de Kamer van 14-01-2004).

Wij verzoeken u er bij de regering op aan te dringen om zich er maximaal voor in te zetten dat bij de rehabilitatie van de slachtoffers gefinancierd met Wereldbank- en ADB-fondsen in India geen onderscheid naar kaste (of op andere gronden) wordt gemaakt. Ook verzoeken wij u de regering te vragen in de toekomst te rapporteren over de resultaten en bevindingen op dit gebied. Uit evaluaties van Britse hulp na de aardbeving in Gujarat is gebleken dat er op basis van kaste werd gediscrimineerd en dat de ''kastelozen'' daarvan veelal het slachoffer waren. Zonder specifieke aandacht voor (kasten)discriminatiebij de planning, uitvoering en controle van de wederopbouw in India is de kans zeer groot dat slachtoffers worden gediscrimineerd op basis van kaste/afkomst.

Vanzelfsprekend staat de discriminatie van de Indiase dalits na de tsunami niet op zich zelf. Binnenkort krijgt Nederland een (nieuwe) kans bij te dragen aan de bestrijding van het wereldwijde fenomeen kastendiscriminatie - aantal slachtoffers: circa 260 miljoen - via de VN Mensenrechtencommissie. Bijgesloten vindt u een artikel dat nader ingaat op dit onderwerp. Wij zullen daarop nog terugkomen in verband met uw komende overleg in de Kamer over de Nederlandse inzet bij de VN Mensenrechtencommissie.

Graag ben ik bereid tot een nadere toelichting op het bovenstaande.

Vriendelijke groet,

Gerard Oonk
coŲrdinator Landelijke India Werkgroep (LIW)

De LIW maakt deel uit van het Dalit Netwerk Nederland waaraan ook CMC, Cordaid, Justitia et Pax en Kerkinactie deelnemen.

tel. 030-2321340
Voor een verslag van het overleg op 26 januari 2005, klik hier.


Landelijke India Werkgroep - 8 maart 2005