print terugAmsterdam, 2 februari 2005

Mevrouw K. van Gennip
Staatssecretaris voor Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC Den Haag


Geachte mevrouw Van Gennip,

Hierbij stuur ik u namens het MVO Platform een kopie van onze reactie op het Actieplan Internationaal Ondernemen. Deze reactie hebben wij gisteren naar de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer gestuurd in verband met de behandeling van het Actieplan op 10 februari a.s. in de Kamer.

In de brief doen wij als MVO Platform van 35 maatschappelijke organisaties een aantal concrete suggesties om maatschappelijk verantwoord ondernemen - een onderwerp dat ons inziens nu onterecht ontbreekt in het Actieplan - in dat plan te verankeren.

Wij verzoeken u om onze voorstellen in overweging te nemen en alsnog te komen tot een Actieplan Internationaal Ondernemen waarvan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal deel uitmaakt.

Wij zien de reactie op onze voorstellen met veel belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,Gerard Oonk
Namens het MVO Platform


Brief aan leden van Vaste Commissie voor Economische Zaken (1-2-2005): www.indianet.nl/br050201.html.

Voor Actieplan Internationaal Ondernemen, zie:: www.indianet.nl/KST81642.pdf.

info@mvo-platform.nl   www.mvo-platform.nl

Landelijke India Werkgroep - 5 april 2005