back/terug
Landelijke India WerkgroepDSM
Dhr K. Bennebroek, manager Public Affairs


Utrecht, 2 februari 2006


Geachte meneer Bennebroek,

Bijgevoegd vind u een artikel (2 pagina's) dat zeer onlangs verscheen in het Indiase milieublad 'Down to earth' van de hand van Padmaparna Gosh. In dit artikel wordt DSM, om precies te zijn DSM Anti -Infective India Pvt Ltd, in verband gebracht met grondwater- en mogelijk ook luchtvervuiling in Toansa, Punjab, India.

De Landelijke India Werkgroep zet zich in voor kansarmen in India vanuit een rechtenbenadering, in nauwe samenwerking met (belangen)organisaties in India. In het kader van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-programma spreken wij Nederlandse bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid om tot duurzaam ketenbeheer te komen. Via ons netwerk hoorden wij verontrustende geluiden over de kwestie van de grondwatervervuiling in Toansa.

De onderzoekster/schrijfster van Down to Earth komt tot de conclusie dat de 'effluent treatment' systemen van DSM Anti -Infective India Pvt Ltd, en ook die van Ranbaxy Labaratories Ltd, onvoldoende bescherming bieden om het weglekken van vervuild water tegen te gaan. DSM is traag geweest in het aanpakken van de situatie, en nog steeds bezig om de zgn. 'evaporation ponds' opnieuw te bekleden. In vergelijking tot Ranbaxy die uiteindelijk zijn fabriek tot een 'zero discharge plant' heeft omgebouwd, zou DSM achterblijven. DSM heeft slechts een 'biological effluent treatment plant' en loost bovendien afvalwater in een bosgebied achter de fabriek. Volgens het ministerie van wetenschap en technlogie biedt zo'n ETP sowieso onvoldoende bescherming tegen de steeds van samenstelling wisselende afvalstoffen uit een farmaceutische fabriek.

Problematisch is dat het lastig is vast te stellen welke fabriek wat loost. Een oplossing hiervoor zou zijn een gezamenlijke ETP neer te zetten, waar alle in het gebied opererende bedrijven gebruik van maken.

Een ander probleem is 'the recycling to the cooling towers'. Een senior official van het National Environmental Engineering Research Institute NEERI noemt dit systeem 'severely polluting and defeats the purpose of treating solvents'. Een NEERI studie toont bijv. hoge concentraties atmospherische benzeen aan, als gevolg van recycling via koeltorens.

Mede namens onze partnersorganisaties in India vragen wij u om een reactie op deze serieuze aantijgingen. Graag horen wij ook wat DSM concreet kan doen om de in het artikel geschetste problemen op korte termijn afdoende aan te pakken en mogelijk eerder veroorzaakte schade te herstellen cq te vergoeden.

Vriendelijke groet,Gerard Oonk, directeurLandelijke India Werkgroep - 2 februari 2006