terug
14 oktober 2009


Brief van MVO Platform aan de staatssecretaris van Economische Zaken (14-10-2009),n.a.v. het SER-rapport "Waarde winnen, ook in de keten" (september 2009).Landelijke India Werkgroep - 14 oktober 2009