Landelijke India Werkgroep

(Campagne Stop Kinderarbeid, 25-11-2013)


Brief Stop Kinderarbeid aan Tweede Kamer n.a.v. behandeling Begroting voor Buitenlandse Handel en OS


Naar aanleiding van de aanstaande behandeling van de Begroting voor Buitenlandse Handel en OS wil de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ graag het volgende aan u voor leggen.

Vanzelfsprekend zijn wij zeer verheugd over het Amendement van de Leden Voordewind c.s. met betrekking tot onder meer de voorgestelde toekenning van EUR 3 mln in 2014 aan de campagne Stop Kinderarbeid voor het werken aan uitbreiding van de Child Labour Free Zones en het werken met bedrijven en multi-stakeholder initiatieven in risicosectoren aan bestrijding van kinderarbeid in hun productieketen.

Via dit amendement geeft uw Kamer praktisch gevolg aan de politieke steun voor Child Labour Free Zones van Minister Ploumen, die zij het meest recent ook heeft uitgesproken tijdens de III Global Child Labour Conference is Brazilië. Daarnaast maakt het amendement ook activiteiten en programma’s mogelijk die voortvloeien uit de brede steun van uw Kamer en Minister Ploumen voor een actieve aanpak door bedrijven en maatschappelijke organisaties van kinderarbeid in productieketens in derde landen. Deze activiteiten – zowel met betrekking tot het creëren van Child Labour Free Zones als bestrijding van kinderarbeid via het bedrijfsleven zullen deels op zich zelf staan, maar waar mogelijk ook aan elkaar verbonden worden. Zo zijn er al plannen om bedrijven te betrekken bij het creëren van Child Labour Free Zones in de natuursteen- en de theesector.

Lees de hele brief hier.

Landelijke India Werkgroep - 4 januari 2014