print terug

Bijdrage Arie Slob (ChristenUnie) m.b.t. kinderarbeid
tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2007

19 september 2007


.....

Ontwikkelingsbeleid

Om op de toekomst berekend te zijn, wil de ChristenUnie in het ontwikkelingsbeleid bijzondere aandacht besteden aan de kinderen. Zorg voor de toekomst begint met zorg voor kinderen, speciaal bijvoorbeeld voor die kinderen die direct en indirect, slachtoffer zijn van de ziekte HIV/Aids. Er zijn schattingen van 12 tot 15 miljoen kinderen die één of meer ouders verloren hebben aan HIV/Aids. Schokkend aantallen, met verwoestend effect op de samenlevingen waarin deze kinderen opgroeien. Afrikaanse landen stellen zelf dat het behalen van de millenniumdoelen, waaraan ook de regering voorrang wil geven, niet mogelijk is als de zorg voor de zwakkere groepen in de samenleving niet bevorderd wordt. Een manier om deze kinderen te helpen is een speciale `aidswezen-uitkering', onderdeel van het bredere Social Protection programma. Ik wil het kabinet vragen dit te ondersteunen.

Maar niet alleen deze groep kinderen verdient aandacht. Een veel groter aantal kinderen wereldwijd kan geen onderwijs volgen, terwijl onderwijs de basis vormt voor de ontwikkeling van kinderen, en indirect ook voor het land waarin zij leven. Hoe geeft het kabinet invulling aan de ILO-bepalingen om kinderarbeid en excessen zoals kindslavernij uit te bannen? De ChristenUnie vraagt (samen met een groot aantal betrokken organisaties zoals CNV, FNV, HIVOS, LIW, FairFood, Stop the Traffik) om een integrale aanpak van kinderarbeid. Onderwijsprogramma's en ondersteuning van vakbonden in ontwikkelingslanden, maar ook druk op producenten en consumenten, waarbij we lessen trekken uit het verleden waar bleek dat vrijwillige aanpak zelden tot bevredigende vooruitgang heeft geleid. Hier ligt ook een taak voor de overheid zelf. In 2010 zal de overheid 100 procent duurzaam moeten inkopen. Maar wordt hierbij ook gedacht aan sociale duurzaamheid? Wat ons betreft koopt de overheid evenmin producten waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Graag een reactie.

......


klik hier voor de volledige bijdrage


Landelijke India Werkgroep - 12 oktober 2007