Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


DALITS/KASTELOZEN

Dalits/Kastelozen - Informatie
Everyone Blames Me - Nieuw rapport over belemmeringen rechts­gang slachtoffers seksueel geweld in India
IDSN, 17 nov 2017
Slachtoffers van verkrachting en ander seksueel geweld in India ondervinden ernstige hinder bij de toegang tot rechtspraak, aldus Human Rights Watch. Met name wordt bezorgdheid geuit over slachtoffers uit lage kasten.... »
Dringende Oproep tot Actie: Doodsbedreigingen en intrekking politiebescherming voor Dalit-mensenrechtenactivist
IDSN, 2 nov 2017
HRDA-India doet dringende oproep tot actie ter bescherming van Dalit-mensenrechtenverdediger Rajat Kalsan, die Dalits helpt met toegang tot recht en bescherming tegen misbruik. »
VN-expert drinkwater en sanitaire voorzieningen bezoekt India in november
IDSN, 26 okt 2017
De Speciale Rapporteur van de VN zal een bezoek brengen aan India om te onderzoeken in hoeverre het recht van mensen op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen wordt gerealiseerd. IDSN en Jan Sahas presenteerden samen hun bevindingen over de onmenselijke praktijk van handmatig poepruimen. »
Europarlementariërs roepen EU-voorzitters op kastendiscriminatie te bespreken tijdens EU-India Top
IDSN, 20 okt 2017
Prominente Europarlementariërs uit diverse fracties hebben een open brief aan de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie gestuurd, met de oproep kasten­discriminatie te bespreken op de EU-India Top in oktober. »
Onderdrukt door Dalits: Als laagste van het laagste door het leven
The Hindu, 9 okt 2017
Academisch onderzoek brengt Dalit-kastengroepen aan het licht die een gemeenschap van dhobis [een kaste die traditioneel werkt als wassers van kleding] onderdrukken. »
Reactie India op ‘mensenrechtenexamen’ VN: Belangrijke aanbevelingen over kaste geaccepteerd, maar niet over ruimte voor maatschappelijk middenveld
IDSN, 9 okt 2017
India heeft 9 aanbevelingen van de VN-toetsing over kastendiscriminatie aangenomen, maar geen die betrekking hebben op de bescherming van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld. »
Campagne en nieuw rapport over kastendiscriminatie op scholen
IDSN, 9 okt 2017
Dalit-kinderen die apart van andere kinderen zitten en eten, die geslagen en mishandeld worden en die gedwongen worden tot vernederende taken. Dat zijn slechts enkele gevallen belicht in het rapport Exclusion in Schools – A Study on Practice of Discrimination and Violence. »
Indiërs wijzen massaal naar hun snor uit protest tegen geweld
RTL Nieuws, 5 okt 2017
Een wit plaatje met een zwarte snor en daaronder de naam Mr. Dalit, en daarbij een foto van mannen met snorren: op sociale media in India zijn de laatste dagen veel van dit soort foto's verschenen. Aanleiding voor het protest met de snorren is een incident afgelopen week in de deelstaat Gujarat. »
Aanbevelingen IDSN voor de september-sessie van de VN-Mensenrechtenraad
IDSN, 7 sep 2017
In het kader van rapporten gepresenteerd op de 36e VN-vergadering van de Mensenrechtenraad (11-29 sep 2017), dringt IDSN er bij regeringen op aan om bijzondere aandacht te besteden aan kastendiscriminatie, door die op gelijke wijze te behandelen als andere vormen van discriminatie. »
Tekort aan voedsel, water en medicijnen voor Dalit-slachtoffers overstromingen
IDSN, 6 sep 2017
Er is ernstige bezorgdheid ontstaan over de gevolgen van de verwoestende overstromingen in Zuid-Azië voor de getroffen Dalit-gemeenschappen. IDSN-leden ter plaatse zetten zich in en houden de ontwikkelingen in de gaten. »
Mensenrechtenverdedigers: wetgeving tegen kastenwreedheden faalt
IDSN, 31 aug 2017
Maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers van Dalits en inheemse volken uit heel India kwamen in New Delhi samen om te bespreken hoe het staat met de uitvoering van de Indiase wetgeving om wreedheden tegen Dalits en Adivasi te voorkomen. »
“Miljoenen Dalits wachten al eeuwen op erkenning”
NieuwWij, 23 aug 2017
Ze is Dalit, ongetrouwd, atheïst en vrouw: Kiruba Munusamy valt op allerlei manieren buiten de gangbare Indiase samenleving. Toch werkt ze, niet zonder gevaar, als mensenrechtenactivist en onafhankelijk advocaat voor het hooggerechtshof in Delhi. »
India blokkeert financiering mensenrechten­orga­ni­satie vanwege informeren van VN-deskundigen
IDSN, 15 aug 2017
Mensenrechtenorganisatie People’s Watch, lid van het International Dalit Solidarity Network, vecht een juridische strijd uit in de Indiase rechtbanken om hun buitenlandse financieringsvergunning terug te krijgen. Deze werd in 2012 door de Indiase regering ingetrokken. »
VN-bijeenkomst: Blokkade toegang van maat­schap­pelijke organisaties tot VN moet nu stoppen
IDSN, 22 jun 2017
Tijdens een VN-bijeenkomst hebben verschillende landen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties ge­spro­ken over hoe de NGO-commissie, die de ECOSOC-accre­ditatie van de VN toekent, de legitieme deelname van het maatschappelijk middenveld in de VN effectief blokkeert. »
Violence against Dalits particularly becomes virulent when they challenge caste domination
Counterview, 13 jun 2017
Fifty five Dalit houses were burnt down on May 5 in Shabbirpur village in UP. Attackers belonged to the dominant Rajput community, and were armed with swords, spears and lathis. Twelve Dalits received serious injuries. The attack continued for five hours. »
Maatschappelijke organisaties bekritiseren India’s mensenrechtensituatie
UCAN India, 29 mei 2017
De Alliance for Justice and Accountability, een coalitie van Indiase christenen, Dalits, moslims en progressieve krachten in de VS, heeft een uitgebreid verslag over de schendingen van de mensenrechten van sociale en religieuze minderheden van India uitgebracht. »
VN-lidstaten: India moet meer doen om de rechten van Dalits te waarborgen
IDSN, 24 mei 2017
Bij de VN-toetsing (‘Universal Periodic Review’) van de mensenrechtensituatie in India deden meer dan tien VN-lidstaten aanbevelingen om maatregelen te nemen om de rechten van Dalits te waarborgen. »
HRW: India moet het geweld van ‘koe­beschermers’ tegen Dalits en Moslims stoppen
IDSN, 27 apr 2017
Human Rights Watch bracht een rapport uit over geweld tegen Dalits en moslims in India door extremistische hindoe-groeperingen die zich bezighouden met cow protection [‘koebescherming’]. HRW eist dat de overheid maatregelen neemt om de slachtoffers gerechtigheid te bieden en deze verontrustende ontwikkeling te bestrijden. »
Victory for 2,700 sanitation workers in Mumbai as Supreme Court grants them permanent jobs
scroll.in, 11 apr 2017
It has taken the workers 10 years to get relief from an exploitative contract system followed by the Mumbai municipal corporation. »
Historische VN-Richtlijn over kastendiscriminatie geïntroduceerd in Kathmandu, Nepal
IDSN, 31 mrt 2017
Tijdens een historische bijeenkomst in Kathmandu introduceerde het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een uitgebreide ‘Guidance Tool’ als leidraad voor de aanpak van kastendiscriminatie. »
Report: Dalit workers in India’s leather industry suffer serious rights abuses
IDSN, 20 mrt 2017
A report released by the India Committee on the Netherlands finds that workers in India’s leather industry suffer serious labour and human rights violations. Most of the 2,5 million leather workers are found to be Dalits and Muslims, exploited due to their marginalised status. India supplies leather to huge global brands. »
Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken
IDSN, 17 mrt 2017
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017. »
UPR 2017 recommendations: Caste discrimination in India and the UK
IDSN, 15 mrt 2017
India and the UK will be up for review by the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Council on 4 May 2017. »
EU bevestigt haar inzet voor maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers
IDSN, 1 mrt 2017
In een verklaring herhaalt de EU haar toezegging om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en mensen­rechten­verdedigers te beschermen. Dit is met name van belang voor organisaties en verdedigers die kastendiscriminatie bestrijden.... »
Expertrapport VN: India moet werk maken van geschikte huisvesting voor Dalits
IDSN, 3 feb 2017
De Speciale VN-Rapporteur voor het recht op passende huisvesting heeft een rapport over huisvesting in India uitgebracht. Het verslag vestigt de aandacht op de zorgwekkende toestand van Dalit-huizen.... »
India blokkeert financiering Dalit-organisatie Navsarjan
IDSN, 6 jan 2017
De meest recente in een reeks blokkades van buitenlandse financiering van mensenrechten NGO’s, is de intrekking door de Indiase overheid van de licentie (FCRA) van de Dalit-rechten NGO Navsarjan Trust. Dat betekent dat Navsarjan niet langer financiële steun van buitenlandse donoren kan ontvangen en dat de organisatie haar 80 medewerkers moet ontslaan. »
Dalits/Kastelozen - Politiek
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 31-1-2017) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
13 feb 2017
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 3-3-2015) aan de Europese Commissie over kastendiscriminatie
14 mei 2015
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
14 nov 2014
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer
n.a.v. Notaoverleg Mensenrechten op 30 jun 2014
LIW, 26 jun 2014
Seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen: Minister Timmermans spreekt met Indiase regering - inzet in VN nog goeddeels afwezig
Kamerleden van CU, SP, GroenLinks, D66 en SGP riepen Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 11 juni op tot actie om het veelal onbestrafte geweld tegen Dalit-vrouwen bij de Indiase regering, de VN Mensenrechtenraad en de EU aan de orde te stellen.
DNN, 23 jun 2014