Landelijke India Werkgroep

(maart 2016)


ILO vraagt reactie van Indiase regering op klacht ITUC over dwangarbeid in de textielindustrie


Het ILO Comité van Experts over de Uitvoering van Conventies en Aanbevelingen heeft de Indiase regering gevraagd om te reageren op formele klachten van de Internationale Confederatie van Vakbonden (ITUC) en de Indiase Kledingarbeidersbond (GLU) over gedwongen arbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de textielindustrie van de deelstaat Tamil Nadu. Deze schendingen treffen een groot aantal meisjes en vrouwen die in spinnerijen werken.

ITUC constateert: "Kinderen, meestal tussen 15 en 18 jaar, maar soms niet ouder dan 12, 13 en 14, worden verhandeld naar spinnerijen ... onder een arbeidsregime waarnaar vaak wordt verwezen als 'Sumangali'. Terwijl werkgevers zijn gestopt met het gebruiken van deze naam, blijven dit soort programma’s bestaan die na een uitgediende contractperiode van 3 tot 5 jaar een bedrag ineens uitkeren..." "De werving is gericht op jonge Dalit-vrouwen en -meisjes...". ITUC benoemt ook de "buitensporige arbeidsuren, lage lonen, kinderarbeid, geen mogelijkheid om een klacht in te dienen of een misstand op te lossen, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden met ongelukken en lichamelijk en verbaal misbruik waaronder seksuele intimidatie en andere vormen van geweld..." en concludeert "dat gedwongen arbeid en mensenhandel op grote schaal in de Zuid-Indiase textielindustrie vóórkomen."

Lees de brieven van ITUC en GLU en een recent artikel over het onderwerp van senior ILO expert Coen Kompier:
Landelijke India Werkgroep - 28 maart 2016