print terug

Uitbanning kinderarbeid draagt sterk bij aan economische groei

Een nieuwe ILO-studie stelt dat de voordelen van het uitbannen van kinderarbeid zo'n 7 keer de kosten overtreffen. Dit heeft de ILO net bekend gemaakt. Men schat dat voordeel in cijfers vertaald op $ 5.000 miljard. Dit bedrag staat voor een stijging van het Bruto nationaal Product in de landen als gevolg van het uitbannen van kinderarbeid en het investeren in onderwijs, hetgeen resulteert in een beter opgeleide bevolking.
De studie stelt dat kinderarbeid (nu 1 op de 6 kinderen) kan worden uitgebannen en vervangen door universeel onderwijs in ca. 2020 voor een totale kostenplaatje van ca. $ 760 miljard (investeringen in onderwijs + inkomensverlies wegvallen kinderarbeid). Investeren in goed sociaal beleid is dus ook economisch gezien voordelig.

De uitkomsten van deze studie sluiten heel goed aan bij de campagne 'Stop kinderarbeid, school de beste werkplaats'.
In deze campagne pleiten Hivos, Algemene Onderwijsbond (AOb), Landelijke India Werkgroep (LIW) en FNV Mondiaal voor een totaalaanpak van kinderarbeid door het bieden van voltijds dagonderwijs. Meer info op: www.stopkinderarbeid.nl.

Bron: ILO Persbericht 3-2-2004


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 4 februari 2004