terug
juli 2009


ISO 26000: de nieuwe internationale MVO norm


ISO 26000 wordt de nieuwe internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of beter: een richtlijn voor alle organisaties die verantwoord willen handelen. In 2010 moet het af zijn. Onlangs is in Quebec flinke vooruitgang geboekt. De LIW is namens het MVO Platform (van 35 maatschappelijke organisaties) actief in de Nederlandse en internationale werkgroep die aan de inhoud werkt. Ruim 90 landen, in grote meerderheid ontwikkelingslanden (inclusief India), zijn bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken. Alle belangengroepen zijn vertegenwoordigd, waaronder werkgevers, vakbonden, consumentenorganisaties, overheden en particuliere organisaties. Dat plús de wereldwijde reputatie van ISO – bekend van bijvoorbeeld milieu- en kwaliteitsnormen – maakt de toekomstige invloed van ISO 26000 zeer groot. In de richtlijn komen alle ‘MVO kwesties’ van mensenrechten, milieu tot ketenverantwoordelijkheid aan bod.

8-6-2009   Inbreng Nederlandse delegatie ISO 26000 succesvol (NEN)
jun 2009 Slides useful for information or for use in preparing own sets of slides for whatever kind of presentation of the ISO 26000 project and its outcome; based on the results of the WG SR meeting in Quebec, May 2009 (iso26000estimation.com)
jun 2007 ISO 26000: De nieuwe ISO-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (NEN)
mrt 2007 The ISO Working Group on Social Responsibility: Developing the future ISO SR 26000 Standard (SOMO)


Algemene informatie over ISO 26000: www.iso.org/sr

Voor alle ISO 26000 documenten, zie: www.iso.org/wgsr
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 17 juli 2009