Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


KINDERARBEID & ONDERWIJS

Kinderarbeid - Informatie
Successen en lessen uit evaluatie Stop Kinderarbeid
Stop Kinderarbeid, 12 jun 2017
Een externe evaluatie van het Stop Kinderarbeid programma laat zien dat er een significante afname is van kinderarbeid en dat meer kinderen naar school gaan in onze kinderarbeidvrije zones. Verder bevestigt de evaluatie de bredere impact van de kinderarbeidvrije zones op het gebied van gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, inkomen van volwassenen .... »
Hoe meer conflict, hoe meer uitbuiting van kinderen
MO.be, 13 jun 2017
Landen waar conflict heerst of de situatie ondersteboven werd gehaald door een ramp, hebben het vaakst te maken met uitbuiting van kinderen. De VN herinnerden de wereld daaraan op de Werelddag tegen Kinderarbeid. »
India kent ’s werelds grootste aantal kinderarbeiders en kinderen met een groeiachterstand
The Hindustan Times, 6 jun 2017
India heeft nu het grootste aantal door ondervoeding onvolgroeide kinderen - 48,2 miljoen, even groot als de bevolking van Colombia - volgens een meest recente wereldwijde rapport over kinderen. Daarnaast zijn er 31 miljoen kinderarbeiders, het hoogste aantal ter wereld. »
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden?
OneWorld, 9 mei 2017
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet. »
India to legalise mica mining in bid to tackle endemic child labour
The Guardian, 8 mei 2017
India is to legalise the mining of mica, used in eyeshadows and car paint, in a bid to cut the number of children who labour – and often die – to produce it. The announcement comes nearly a year after a series of Guardian investigations into mica found that crippling poverty forces many families and their children to mine the highly prized mineral. »
Send children 'to work' at school to end child labour in India - activists
Thomson Reuters Foundation, 2 mei 2017
Brands sourcing garments, shoes, leather and natural stones from India must help create and sustain child labour-free zones by mapping their supply chains and working with communities to boost school enrolment, activists said on Tuesday. »
India ratificeert twee internationale verdragen tegen kinderarbeid
LIW, 6 apr 2017
Op 31 maart 2017 heeft de Indiase regering twee verdragen van de ILO over kinderarbeid geratificeerd. Het gaat om Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt. Het andere verdrag, ILO Conventie 182, bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen. »
Engaging with Companies and CSR Initiatives
brochure Stop Kinderarbeid, apr 2017
Since the start of the coalition in 2003, Stop Child Labour has engaged with companies and CSR initiatives in a wide variety of forms and roles. This document will provide more information on what is expected from companies... »
Samenwerking met bedrijven in Kinderarbeid­vrije Zones in India
Stop Kinderarbeid, mrt 2017
Pogingen om kinderarbeid terug te dringen en kinderen een betere toekomst te geven vereisen aandacht vanuit meerdere invalshoeken. Zo is de rol van het bedrijfsleven een factor van groot belang. De handleiding .... »
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen
LIW, 8 feb 2017
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid. »
Bestrijding kinderarbeid door kledingbedrijven kan beter
Reformatorisch Dagblad, 30 jan 2017
Bestrijding van kinderarbeid door kledingbedrijven is alleen succesvol als er voldoende loon wordt betaald, betoogt Gerard Oonk, directeur van de LIW. Lage lonen en lange werktijden spelen een belangrijke rol bij de beslissing van ouders om hun kinderen van school te halen en uit werken te sturen of thuis het huishouden te laten runnen. »
Multi-stakeholder meeting on child labour in leather and footwear in Agra, India (16/17 February 2017)
Stop Kinderarbeid, jan 2017
On 16 - 17 February 2017, The Fair Labor Association, Stop Child Labour Coalition and iMentor are organizing a multi-stakeholder meeting titled Strengthening Children’s Rights and Decent Work in the Agra Leather and Footwear Cluster. »
Child Labour Free Zones in India
folder Stop Kinderarbeid, jan 2017
A child labour free zone is a specific area, such as a village, plantation, urban neighborhood or an industrial cluster, where everyone is convinced that ‘No child should be working, every child should be in school! »
Branded Childhood: Kledingmerken dragen bij aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
persbericht Stop Kinderarbeid, 24 jan 2017
Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO. Bijna 50% van de textiel geproduceerd in Bangladesh wordt geëxporteerd naar de Europese Unie. Daarom moeten internationale merken en retailers er voor zorgen dat de rechten van alle werknemers én hun kinderen worden gerespecteerd. »
SAVE verbant kinderarbeid uit 2 wijken in Tirupur, India
FNV, 12 jan 2017
Lokale NGO SAVE heeft kinderarbeid volledig verbannen uit 2 wijken in Tirupur, India. Dit project is een samenwerking tussen SAVE en Mondiaal FNV, in het kader van het Stop Kinderarbeid-programma Out of Work and into School. »
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken
persbericht LIW, 21 dec 2016
Een nieuw onderzoek door de LIW toont aan dat verschillende vormen van moderne slaver­nij, waaronder kinder­slaver­nij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Deze spinnerijen leveren garen voor o.a. Indiase en Chinese kleding­fabrieken die produceren voor de Westerse markt. »
Kinderarbeid - Politiek
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
LIW, 8 feb 2017
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden?
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet.
OneWorld, 9 mei 2017
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
16 feb 2017
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
25 jan 2017
Vragen in Europees Parlement
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
18 jan 2017
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP)
(ingez. 28 dec 2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
16 jan 2017
Kamer en regering: komende jaren 10 miljoen voor bestrijding kinderarbeid
Een motie van de Kamerleden Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om structureel elk jaar 10 miljoen uit te trekken voor de bestrijding van kinderarbeid is deze week met een grote meerderheid in de Kamer aangenomen.
LIW, 16 nov 2016
Brief Minister Ploumen aan Tweede Kamer
m.b.t. de motie Van Laar/Voordewind (10 nov 2016)
14 nov 2016
Motie Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan de regering een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren
10 nov 2016
Reactie van Stop Kinderarbeid op de Wet Zorgplicht Kinderarbeid
Stop Kinderarbeid staat positief tegenover de inzet van het Voorstel van wet – van het Kamerlid Van Laar betreffende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
Stop Kinderarbeid, 7 nov 2016
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 14 jun 2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
7 jul 2016
Stop Kinderarbeid verwelkomt beloofde EU actie tegen kinderarbeid
De Raad van de EU – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – spreekt zich vandaag in haar conclusies over kinderarbeid uit voor een aanpak van alle vormen van kinderarbeid.
Stop Kinderarbeid, 20 jun 2015
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
14 jun 2016
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 18-2-2016) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en uitbuiting bij goud- en kobaltwinning
10 mei 2016
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
n.a.v. Notaoverleg over initiatiefnota 'Eerlijk Werk Wereldwijd' op 10 feb 2016
Stop Kinderarbeid, 4 feb 2016

meer informatie over KINDERARBEIDVRIJE ZONES

ga naar STOP KINDERARBEID