Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


KINDERARBEID & ONDERWIJS - DOSSIER POLITIEK
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
9 mei 2017:
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden? (OneWorld):
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet.
6 apr 2017:
India ratificeert twee internationale verdragen tegen kinderarbeid (LIW):
Op 31 maart 2017 heeft de Indiase regering twee verdragen van de ILO over kinderarbeid geratificeerd. Het gaat om Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt. Het andere verdrag, ILO Conventie 182, bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen.
10 mrt 2017:
Dutch Parliament backs child labour due diligence law (Just-Style.com)
The Dutch Parliament has adopted a law requiring companies to determine whether child labour occurs in their supply chains – and set out a plan of action on how to combat it.
The Child Labour Due Diligence Law ('Wet Zorgplicht Kinderarbeid') now heads to the Senate after last month's vote, and if approved will come into force from 1 January 2020.
16 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
8 feb 2017:
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen (LIW)
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
31 jan 2017:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
25 jan 2017:
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017:
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
18 jan 2017:
Vragen in Europees Parlement :
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
16 jan 2017:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) :
(ingez. 28-12-2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
2016
omhoog
28 dec 2016:
Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
16 nov 2016:
Kamer en regering: komende jaren 10 miljoen voor bestrijding kinderarbeid - Minister Ploumen in Tweede Kamer: ‘Stop Kinderarbeid boekt heel goede resultaten’ (LIW)
Een motie van de Kamerleden Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om structureel elk jaar 10 miljoen uit te trekken voor de bestrijding van kinderarbeid is deze week met een grote meerderheid in de Kamer aangenomen.
14 nov 2016:
Brief Minister Ploumen aan Tweede Kamer
m.b.t. de motie Van Laar/Voordewind (10 nov 2016)
10 nov 2016:
Motie van de leden Van Laar en Voordewind
met het verzoek aan de regering een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren
7 nov 2016:
Reactie van Stop Kinderarbeid op de Wet Zorgplicht Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid)
Stop Kinderarbeid staat positief tegenover de inzet van het Voorstel van wet – van het Kamerlid Van Laar betreffende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
7 jul 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 14 jun 2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
20 jun 2016:
Stop Kinderarbeid verwelkomt beloofde EU actie tegen kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Raad van de EU – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – spreekt zich vandaag in haar conclusies over kinderarbeid uit voor een aanpak van alle vormen van kinderarbeid.
14 jun 2016:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
10 mei 2016:
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 18-2-2016) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en uitbuiting bij goud- en kobaltwinning
29 apr 2016:
Minister Ploumen zegt Kamer meer informatie toe over inzet op kinderarbeid en MVO in handelsmissie (LIW):
Minister Ploumen reageerde op vragen van Kamerleden met de toezegging dat er vóór de zomer "een aparte brief komt over de wijze waarop we mensenrechten integreren in de handelsmissies, wat daaraan voorafgaat en wat daarna komt".
4 feb 2016:
2015
omhoog
17 dec 2015:
Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinder­arbeid in India en de betrokken­heid van Nederlandse zaad­bedrijven (FairPolitics.nl)
Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokken­heid van Nederlandse en in Nederland actieve zaad­bedrijven die slechte arbeids­omstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelings­samenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen.
3 dec 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 23 nov 2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid bij goudwinning voor de electronicasector
26 nov 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
23 nov 2015:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid bij goudwinning voor de electronicasector
11 sep 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 29-7-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
29 jul 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
21 jul 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 16-6-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid
10 jun 2015:
Zeg Dag tegen kinderarbeid: Minister Ploumen neemt handboek Stop Kinderarbeid in ontvangst (Stop Kinderarbeid)
In aanloop naar de Internationale dag tegen kinderarbeid op 12 juni neemt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, morgen het handboek Stepping Stones for creating Child Labour Free Zones van Stop Kinderarbeid in ontvangst.
4 jun 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 19-5-2015) over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
19 mei 2015:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA) :
over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
4 mei 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 20-4-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
6 mrt 2015:
Overheid moet wettelijke maatregelen nemen tegen kinderarbeid: Bedrijfsleven doet te weinig om kinderarbeid te voorkomen (Stop Kinderarbeid):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij vandaag aan de Kamer stuurt.
4 mrt 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. het Notaoverleg (op 9 mrt) over de 'Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid'
4 mrt 2015:
Rapportage beleid Plantum leden t.a.v. kinderarbeid in India (Plantum):
aan Ministerie van Buitenlandse Zaken (25-11-2014)
26 feb 2015:
Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven' (LIW):
Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
6 feb 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. Algemeen Overleg (op 25 feb.) over eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie kabinet op SER-advies 'IMVO-convenanten'
27 jan 2015:
Regering reageert positief op voorstel tot verbod verkoop van producten kinderarbeid (LIW):
De Nederlandse regering heeft, middels een brief van Minister Ploumen van Handel en OS aan de Kamer, positief gereageerd op het initiatief van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderen te verbieden.
2014
omhoog
19 nov 2014:
Passages uit de Begrotingsbehandeling Buitenhandel en OS HOS 19-11-14 :
over kleding, kinderarbeid en MVO Convenanten
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
10 nov 2014:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking over (aanvullende) maatregelen tegen kinderarbeid
5 nov 2014:
Ploumen spreekt over vrouwen- en kinderrechten in India (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft woensdag tijdens de handelsmissie in India vrouwen- en kinderrechten aan de orde gesteld. Ze ontmoette onder meer minister Maneka Gandhi van Vrouwen- en Kinderzaken.
2 nov 2014:
Ploumen stelt kinderarbeid aan orde in India (Trouw):
Tijdens haar handelsreis naar India deze week zal minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kinderarbeid en arbeidsomstandigheden aan de orde stellen. Vorige week kwam naar buiten dat in spinnerijen in het zuiden van het land vrouwelijke werknemers worden uitgebuit.
29 okt 2014:
Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is (Roelof van Laar, PvdA.nl) link opent in nieuw venster:
Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt.
15 jul 2014:
Publicaties Stop Kinderarbeid, LIW en FNV Mondiaal geven voeding aan Kamermoties (Stop Kinderarbeid):
Tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd.
De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids-en mensenrechten tegen te gaan. De motie noemt onderzoek van de LIW en FNV Mondiaal......
De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria voor duurzaam inkopen. Daarin staat onder meer dat de Toolkit Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties van Stop Kinderarbeid een goed hulpmiddel is voor de overheid.
14 jul 2014:
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen (LIW):
Op 2 juli – tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd. De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids- en mensenrechten tegen te gaan. De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria over duurzaam inkopen.
11 jul 2014:
Minister Ploumen: Blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst (LIW):
Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd.
8 jul 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 16-6-2014) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een nieuw onderzoek naar omvangrijke kinderarbeid en schending van andere arbeidsrechten in de Turkse hazelnootproductie
26 jun 2014:
13 jun 2014:
Stop Kinderarbeid verheugd over initiatiefwet tegen kinderarbeid (StopKinderarbeid.nl):
De coalitie Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats is verheugd over het voorstel van PvdA Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderarbeid te verbieden. Dat is iets geheel anders dan een productboycot, want een gericht middel om een specifiek bedrijf op systematisch wangedrag aan te spreken.
4 mrt 2014:
‘Schoenenbranche werkt aan beleid tegen kinderarbeid’: Antwoorden op Kamervragen over ‘schoenenrapport’ Stop Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Vereniging voor Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) werkt aan een ‘branche-brede ambitie op het terrein van MVO, waaronder de bestrijding van kinderarbeid’. Dat antwoordt Minister Ploumen op een serie vragen die Kamerlid Voordewind (CU) stelde over het rapport Working on the right shoes van de campagne Stop Kinderarbeid. Ploumen laat ook weten dat deze ambitie in de zomer gereed zal zijn, ‘waarna de VGS deze invulling wil geven’. Stop Kinderarbeid is blij met deze ontwikkelingen en is hierover in gesprek met de VGS.
2013
omhoog
13 aug 2013:
Ploumen: Kinderarbeid in Indiase zaadsector ‘snel uitbannen’< (Global Campaign for Education):
Kinderarbeid en lage lonen bij de zaadproductie in India ziet de Nederlandse regering “het liefst zo snel mogelijk uitgebannen”. Dat laat Minister Ploumen weten in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus. De maatregelen bestaan onder meer uit 'voorlichting van producenten, monitoring in samenwerking met een NGO en de lokale overheid, financiële prikkels voor producenten die zich aan de afspraken houden en initiatieven voor educatie van kinderen die uit een arbeidssituatie komen’.
8 aug 2013:
'Kinderarbeid zaaizaadbedrijven uitbannen' (Boerderij.nl):
Kinderarbeid en lage lonen bij zaadproductie in India ziet het kabinet liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus.
12 jul 2013:
ChristenUnie wil aandacht voor kinderarbeid Nederlandse zaaizaadbedrijven in India (ChristenUnie.nl):
Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft samen met collega's Marianne Thieme (PvdD), Henk Krol (50Plus), en Sharon Gesthuizen (SP) hebben vragen gesteld over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaaizaadbedrijven in India. Zij vragen minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een analyse uit te voeren in het kader van de nota Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont.
11 jul 2013:
Vragen over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India (PartijVoorDeDieren.nl):
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Thieme (Partij voor de Dieren), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India.
18 mrt 2013:
SP stelt vragen over Primark en kinderarbeid (Eindhoven Dichtbij):
SP Eindhoven stelt raadsvragen over de komst van Primark naar Eindhoven. SP wil niet dat er kleding in Eindhoven verkocht wordt die mogelijk gemaakt is door kinderen. Aanleiding voor de vragen is verwarrende en verontrustende berichtgeving over mogelijke kinderarbeid bij fabrieken waar Primark kleding inkoopt.
13 mrt 2013:
Minister Ploumen: aan de slag met arbeidsomstandigheden (Schuttelaar & Partners):
Sinds de publicatie van het SOMO/LIW-rapport Maid in India begin vorig jaar is er hernieuwde aandacht voor arbeidsomstandigheden in de kledingsector. Zo zijn er in het voorjaar van 2012 kamervragen gesteld over ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie.
21 jan 2013:
Minister Ploumen geeft prioriteit aan kinderarbeid (LIW):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 december 2012 heeft Minister Ploumen toegezegd prioriteit te geven aan het thema kinderarbeid en ondersteuning te geven aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.
2012
omhoog
21 dec 2012:
Minister Ploumen heeft toegezegd zich in te zetten voor Child Labour Free Zones (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Minister Ploumen toegezegd zich te zullen inzetten voor het thema kinderarbeid en steun aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.
13 dec 2012:
Brief Stop Kinderarbeid voor begrotingsbehandeling Tweede Kamer (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
"Geacht lid van de Tweede Kamer,
In verband met de komende begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken wil de campagne Stop Kinderarbeid uw aandacht vragen voor de minstens 215 miljoen kinderen die volgens de Internationale Arbeidsorganisatie het slachtoffer zijn van kinderarbeid: arbeid die hun het recht op onderwijs ontzegt en hen vaak lichamelijk en geestelijk ernstige schade toebrengt......."
7 dec 2012:
Minister Ploumen nodigt Stop Kinderarbeid en schoenenbedrijven uit voor gesprek (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
Minister Lilianne Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 4 december antwoord gegeven op de Kamervragen van een meerderheid in de Kamer over het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen.
Stop Kinderarbeid waardeert het zeer dat Minister Ploumen het initiatief neemt om een bijeenkomst te organiseren tussen de campagne Stop Kinderarbeid en enkele Nederlandse schoenenbedrijven. Dit is een nuttige aanvulling op de eerdere gesprekken die de campagne al met een aantal bedrijven heeft gevoerd. Stop Kinderarbeid verwacht dat dit initiatief een bijdrage kan leveren aan concrete vervolgstappen om kinderarbeid in de volledige productieketen uit te bannen.
6 nov 2012:
Nederland levert bijdrage aan terugdringing kinderarbeid in Turkije (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens de handelsmissie in Turkije 90.000 euro uitgetrokken voor een project dat kinderarbeid tegengaat. Het geld gaat naar de internationale vakbond ILO, die het project uitvoert in de hazelnotenpluk.
3 sep 2012:
Politiek en bedrijfsleven in actie tegen Sumangali Scheme (GoedeWaar.nl):
Zowel een aantal kledingbedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komen in beweging tegen gedwongen (kinder)arbeid in Zuid-India. De ruchtbaarheid die Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) met recente publicaties aan het uitbuitingssysteem Sumangali Scheme gaven, heeft hier onder meer toe geleid.
26 jul 2012:
Europarlementariërs stellen indringende vragen over aanpak kinderarbeid in schoenenindustrie (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
De Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Thijs Berman (PvdA) hebben samen aan de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken een serie vragen gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie. Aanleiding daarvoor is het rapport Waar de schoen wringt dat SOMO heeft gemaakt in opdracht van de campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats.
14 jun 2012:
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (ChristenUnie.nl):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken. 37 Europese kledingmerken besteden werk uit aan deze fabrieken. Van Dalen: "Ik roep de Europese Commissie op om de Europese bedrijven aan te spreken op hun inkoopgedrag. De EU en India moeten deze problemen ook bespreken in het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag."
2 mei 2012:
Tweede Kamer eist transparantie kledingbranche (RetailNews.nl):
De Tweede Kamer wil dat de regering harde afspraken met de kledingbranche maakt om kinderarbeid in de sector uit te bannen. De Tweede Kamer nam een motie aan naar aanleiding van het rapport Maid in India van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep. Hieruit bleek dat de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog altijd te wensen over laten. Een groot deel van de fabrieksmedewerkers zou jonger dan achttien en kasteloos zijn.
27 apr 2012:
Motie aanpak kinderarbeid in volledige productieketen aangenomen (Stop Kinderarbeid):
Goed nieuws! Naar aanleiding van het onderzoeksrapport Maid in India heeft de Tweede Kamer gisteren een motie over transparantie en aanpak van kinderarbeid in de volledige productieketen aangenomen. Een mooie opstap voor alle activiteiten die Stop Kinderarbeid in de nabije toekomst op dit gebied in petto heeft.
25 apr 2012:
Motie Tweede Kamer :
Motie over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie aangenomen.
16 apr 2012:
Brief Stop Kinderarbeid voor Nota Overleg Mensenrechten (Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid heeft een brief gestuurd naar de Commissie Buitenlandse Zaken voor het Nota Overleg Mensenrechten dat vandaag, 16 april, wordt gehouden in de Tweede Kamer. In de brief pleit Stop Kinderarbeid voor een (meer) geïntegreerd beleid en effectieve programma's voor het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid die het recht op onderwijs in weg staan.
1 mrt 2012:
Kamerbrief Knapen over Child Labour Free Zones (StopKinderarbeid):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de gisteren verschenen Kamerbrief van Staatssecretaris Knapen aan de Tweede Kamer over de Child Labour Free Zones en de projecten die vanuit het Mensenrechtenfonds gesteund zullen worden.
23 nov 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2011) door de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
23 nov 2011:
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan Tweede Kamer :
over de inspanningen van C&A tegen het Sumangalisysteem in de Zuid-Indiase textielsector
10 nov 2011:
Ruime Kamermeerderheid wil actie tegen kinderarbeid Turkije (ChristenUnie.nl):
De hele Tweede Kamer, minus de PVV, steunt de oproep van de ChristenUnie aan minister Rosenthal en staatssecretaris Bleker om actie te ondernemen tegen kinderarbeid bij hazelnotenpluk in Turkije. De Kamervragen zijn ingediend naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag. Hierin was een meisje van tien jaar te zien die hazelnoten plukt voor één euro per uur. Door seizoensarbeid missen kinderen maandenlang hun lessen op school. Veel van die hazelnoten komen terecht in Nederlandse hazelnootpasta of chocoladerepen.
31 okt 2011:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
aan Minister BuZa en Staatssecretaris EL&I m.b.t. kinderarbeid en de positie van Dalits in India
26 okt 2011:
Zorgen ChristenUnie om kinderarbeid Turkije (ChristenUnie.nl):
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen om kinderarbeid in Turkije naar aanleiding van een uitzending van EénVandaag. Hierin was een meisje van negen te zien die hazelnoten plukt voor één euro per uur.
20 sep 2011:
Op kaste gebaseerde slavernij in mijnbouw in VN debat aan de orde gesteld (IDSN):
De Speciale Rapporteur van de VN die zich bezighoudt met huidige vormen van slavernij, mevrouw Gulnara Shahinian, heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat kinderen van gemarginaliseerde groepen, waaronder tribalen en lagere kasten, ‘dubbel kwetsbaar’ zijn voor misbruik in de mijnbouwsector.
6 jul 2011:
Minister Rosenthal over mensenrechten in India (KRO's Goedemorgen Nederland):
Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken is in India. Gisteren sprak hij er met zijn ambtgenoot en vandaag spreekt hij met mensenrechtenorganisaties.
30 jun 2011:
Baksteenmotie tegen kinderarbeid Kunduz aangenomen (Hivos.nl):
De campagne Stop Kinderarbeid is verheugd dat de kamer de motie omarmt om alleen kinderarbeidvrije producten en diensten te gebruiken bij de Kunduz-missie. De motie werd ingediend door Kamerlid Voordewind naar aanleiding van berichten over bakstenen voor de NAVO, gemaakt door kinderen en slaven.
24 jun 2011:
Uitbuiting in Indiase kledingindustrie: Politiek en bedrijfsleven zien noodzaak aanpak kledingindustrie (SOMO):
Recent verscheen het rapport 'Captured by Cotton' van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) over Zuid-Indiase meisjes en jonge vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden onze kleding maken. Dit riep reacties op bij bedrijven en politiek en veel media schreven erover. Zo vroeg CDA-kamerlid Ferrier aan staatssecretaris Bleker wat hij hiertegen gaat doen. Bleker beloofde de kwestie tijdens zijn handelsmissie in India aan de orde te stellen én een gesprek aan te gaan met C&A. De Fair Wear Foundation en de Nederlandse textielbranche spraken hun intentie uit om deze situatie aan te (blijven) pakken. Bovendien erkennen meerdere bedrijven de problematiek en werken zij samen met belanghebbenden aan een verbeterplan. SOMO en LIW volgen de concrete uitwerking daarvan op.
25 mei 2011:
Bleker gaat India aanspreken op kinderarbeid (Binnenland.Nieuws.nl):
Staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) gaat tijdens zijn aankomende bezoek aan India kinderarbeid aankaarten. Dat zei hij dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier had hem aangesproken op een rapport waaruit blijkt dat onder meer C&A zaken doet met Indiase textielfabrikanten die kinderen uitbuiten.
24 mei 2011:
Bleker gaat kinderarbeid aankaarten in India (Nu.nl):
Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) gaat het onderwerp kinderarbeid aan de orde brengen als hij een bezoek brengt aan India.
13 mei 2011:
'Rosenthal moet NAVO aansporen tot actie tegen kinder- en slavenarbeid steenfabriek Afghanistan' (Nederlands Juridisch Dagblad):
Kunt u nadere informatie geven over slavenarbeid in steenfabrieken die, via uitvoerders/contractors, aan de NAVO/ISAF, leveren? Zomaar één van de vele Kamervragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal over de bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten. Dit in vervolg op eerdere Kamervragen van het Joël Voordewind.
2010
omhoog
16 sep 2010:
'Limagrain niet betrokken bij kinderarbeid in India' (BN/De Stem, PZC):
Plantenveredelaar Limagrain Nederland uit Rilland is niet betrokken bij kinderarbeid in India. Dat antwoorden de demissionair ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) op vragen van SP en ChristenUnie.
13 sep 2010:
Bejo Zaden scherpt beleid tegen kinderarbeid aan (AgriHolland.nl):
Bejo Zaden gaat een gedragscode ontwikkelen en zijn beleid ten aanzien van zijn toeleveranciers op het punt van kinderarbeid aanscherpen. Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken en Verhagen van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.
23 jun 2010:
Van Dalen vraagt aandacht voor kinderarbeid (Reformatorisch Dagblad):
Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie) stelt in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie de kinderarbeid in India aan de orde.
22 jun 2010:
Europarlementariër stelt vragen over kinderarbeid in India (ChristenUnie.nl):
In India komt kinderarbeid nog veelvuldig voor. Naar aanleiding van recente rapporten heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vragen gesteld aan de Europese Commissie, waarin hij oproept om kinderarbeid in India tegen te gaan. Van Dalen: "Toezeggingen op het gebied van uitbanning van kinderarbeid zijn essentieel om de onderhandelingen voor het EU-India handelsverdrag te laten slagen."
26 mei 2010:
Verhagen: overheid en bedrijven samen tegen kinderarbeid (MinBuZa.nl):
“Overheid en bedrijfsleven kunnen steeds meer als partners optrekken in de strijd tegen kinderarbeid”. Met deze woorden nam minister Verhagen de nieuwe handleiding voor bedrijven in ontvangst met tips om kinderarbeid tegen te gaan.
19 mrt 2010:
Overheid pakt kinderarbeid aan via boete (P-Plus.nl):
"Deze mogelijkheid van terugvordering zal ruim worden toegepast," schrijven de Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. "Kinderarbeid is de ergste vorm van uitbuiting en moet worden bestreden", zei Verhagen tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer.
15 mrt 2010:
Voorstellen voor programmapunten in verkiezingsprogramma's (LIW e.a.):
m.b.t. mensenrechten, kinderarbeid & onderwijs, Dalits, MVO
2 feb 2010:
Koenders wil nieuwe aanpak kinderarbeid en onderwijs .
2009
omhoog
17 nov 2009:
'Bedrijven, geef openheid over kinderarbeid' (ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil."
16 nov 2009:
ChristenUnie: bedrijven, geef openheid over kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind: "Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil. Terwijl ik tijdens mijn India-reis drie weken geleden van andere bedrijven zoals Ikea en Levi Strauss wel het goede voorbeeld heb gezien."
7 okt 2009:
Lijst brengt risico op kinderarbeid in kaart (Telegraaf.nl):
Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) wil bedrijven steunen bij het aanpakken van kinder- en dwangarbeid. Voorkomen moet worden dat ze producten uit het buitenland laten komen die niet deugen. Daarom komt Heemskerk met een lijst van producten en landen waarbij sprake is van risico op kinderarbeid.
7 okt 2009:
Economische Zaken ondersteunt bedrijven bij aanpak kinder- en dwangarbeid (EZ):
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil bedrijven beter inzicht geven in de risico’s die zij in het buitenland lopen ten aanzien van kinder- en dwangarbeid. Op basis van een recent gepubliceerde Amerikaanse lijst, gaat EZ aangeven in welke landen en bij welke producten Nederlandse bedrijven met name risico lopen om te maken te krijgen met kinderarbeid of dwangarbeid.
29 sep 2009:
ChristenUnie wil Europese productenlijst dwang- en kinderarbeid (ChristenUnie.nl):
De ChristenUnie vraagt het kabinet om naar Amerikaans voorbeeld in Europees verband onderzoek te doen naar producten die met behulp van kinderarbeid of dwangarbeid zijn gemaakt. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: "Als de Amerikanen deze lijst kunnen opstellen moeten wij met hun kennis tot het zelfde resultaat kunnen komen. Het wordt tijd dat het net zich gaat sluiten rond bedrijven die zich in hun productieketen blijven misdragen."
16 jun 2009:
Voordewind: 'Geen kinderarbeid, dan minder btw' (Nederlands Dagblad):
Voor kleding en schoenen die aantoonbaar niet zijn gemaakt door kinderhanden, moet een lager belastingtarief gelden. Wat de ChristenUnie betreft geldt hiervoor een btw-tarief van 6 procent in plaats van de huidige 19 procent. Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) zal dat vandaag voorstellen aan minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) tijdens een overleg over mensenrechtenbeleid.
12 jun 2009:
Oproep om Tweede Kamer-moties uit april 2008 snel uit te voeren: Internationale Dag tegen Kinderarbeid (Telegraaf.nl):
Nog altijd werken 218 miljoen kinderen - vaak onder erbarmelijke omstandigheden - op koffieplantages, katoenvelden, in mijnen, steengroeven, als straatverkopers of huishoudelijke hulp. Ze kunnen niet naar school en zijn daardoor gedoemd tot een leven van uitzichtloze armoede. Net als hun ouders, en waarschijnlijk net als straks hún kinderen. Kinderarbeid is een belangrijke factor die armoede in stand houdt. Minder werkende kinderen betekent voor volwassenen meer werk, én vaak een beter loon, waarmee zij hun kinderen kunnen voeden.
2008
omhoog
21 nov 2008:
Motie over bestrijding van kinderarbeid aangenomen (FNV Mondiaal):
Nederland moet bij de besteding van onderwijsgeld voor ontwikkelingslanden meer aandacht besteden aan de bestrijding van kinderarbeid en aan de integratie van ex-kindarbeiders in het onderwijs. Een motie is hierover aangenomen door de Tweede Kamer.
27 mei 2008:
Wie weet waar een kind aan werkt? (De Dag):
Minister Verhagen wil dat de EU kinderarbeid gaat aanpakken, eventueel met een boycot. Maar hoe weet je of een product door kinderen is gemaakt?
26 mei 2008:
EU-ministers willen kinderarbeid aanpakken (Unicef.nl):
De EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen maatregelen nemen tegen kinderarbeid. Op initiatief van minister Verhagen gaan ze de Europese Commissie vandaag vragen te onderzoeken of producten die door kinderen zijn gemaakt kunnen worden geweerd.
25 apr 2008:
School, de beste werkplaats voor kinderen (Omslag.nl):
Bedrijven die steun krijgen van de overheid worden verplicht hun productieproces vrij te maken van kinderarbeid. Zij moeten zich inzetten om kinderen hieruit te weren en moeten er bovendien voor zorgen dat kinderen in het productieproces worden opgespoord en naar school gestuurd. Dat staat in een door de ChristenUnie ingediende motie die dinsdag 22 april door de Tweede Kamer unaniem is aangenomen.
24 apr 2008:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over motie Tweede Kamer: Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid persbericht Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de motie over kinderarbeid die op dinsdag 22 april 2008 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verplicht bedrijven die op enigerlei wijze steun krijgen van de overheid om hun hele productieketen ‘vrij van kinderarbeid’ te maken.
22 apr 2008:
Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
Bedrijven die niet kunnen garanderen dat hun producten geheel vrij zijn van kinderarbeid, komen niet meer in aanmerking voor steun of krediet van de Nederlandse overheid. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem in met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die de regering daartoe oproept.
11 apr 2008:
India in de VN ondervraagd over 'kastelozen' en kinderarbeid (LIW):
India is gisteren in de Mensenrechtenraad door veel landen ondervraagd over schendingen van de mensenrechten van Dalits ('kastelozen') en andere achtergestelde groepen. Dit gebeurde in het kader de nieuwe 'Universal Periodic Review' (UPR), het 'landenexamen' dat alle leden van de Raad moeten afleggen.
11 apr 2008:
India questioned on caste discrimination in the UN (persbericht IMADR/NCDHR/IDSN):
On 10 April, the human rights situation of India was scrutinized by the Human Rights Council under the newly established Universal Periodic Review procedure. India was among the first countries up for review.
The Indian delegation presented its report to the Council projecting an image of the human rights situation which according to international and national human rights organisations is a far cry from reality. Broad-based evidence of human rights violations, including the continued discrimination and violence committed against India’s 170 million Dalits, was largely ignored or played down.
2007
omhoog
19 dec 2007:
Kamerlid Voordewind steunt kinderdemonstratie tegen kinderarbeid (Alpha Online):
Tweede Kamerlid Joël Voordewind steunde dinsdagmiddag een demonstratie tegen kinderarbeid van kartonnen kinderen op het Plein in Den Haag. Met deze demonstratie vroegen de kinderen aandacht voor de ergste vormen van kinderarbeid, zoals gedwongen arbeid en gevaarlijk werk in de cacaosector. Voordewind steunde samen met SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen het initiatief van Fairfood en Stop The Traffik.
5 dec 2007:
Gesthuizen: Maak productie vrij van kinderarbeid (SP.nl):
Er moet wetgeving komen die bedrijven verplicht te werken aan het kinderarbeidvrij maken van hun producten. Dat heeft SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen voorgesteld tijdens het mondelinge vragenuur deze week.
1 dec 2007:
Natuursteen Nederland vaak door Indiase kinderen gekapt (NOVA):
Deze week was staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken met verschillende Nederlandse bedrijven op handelsmissie in India. Maar is handel drijven met India wel verantwoord? Diverse Nederlandse straten, pleinen en tuinen liggen vol met natuursteen uit India. En die worden vaak in Indiase steengroeven door kinderhanden uitgebikt. Natuurlijk doen bedrijven hun best dat te voorkomen, maar gemakkelijk is dat niet. Want Nederlanders die kinderarbeid willen aanpakken, worden nu door India vervolgd.
29 nov 2007:
Verhagen wil EU-invoerverbod producten kinderarbeid (De Telegraaf e.a.):
Nederland wil dat de Europese Unie geen producten meer invoert die tot stand zijn gekomen door de ergste vormen van kinderarbeid.
27 nov 2007:
Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (iNSnet) [CASE CLOSED]:
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
26 nov 2007:
Heemskerk gaat gesprek kinderarbeid niet uit de weg (Reformatorisch Dagblad/Staatscourant.nl):
Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) zal tijdens de handelsmissie in India het onderwerp kinderarbeid aan de orde brengen. Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de normen die Nederland op dit vlak hanteert worden overgebracht.
26 nov 2007:
Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (iNSnet):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
25 nov 2007:
Heemskerk bespreekt kinderarbeid (AD.nl):
Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) zal tijdens de handelsmissie in India het onderwerp kinderarbeid opnieuw aan de orde stellen.
23 nov 2007:
Missie mijdt heikele kwesties India niet (Het Financieele Dagblad):
Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vraagt volgende week in India tijdens een grote handelsmissie opnieuw aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord zakendoen. Recente kritiek van de Indiase minister van handel, Kamal Nath, over de Nederlandse bemoeienis met arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in India zal hem daarvan niet weerhouden.
23 nov 2007:
'Rechtszaak Schone Kleren Kampagne in India heeft grote gevolgen': Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (Nederlands Dagblad):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben gisteren een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
5 nov 2007: 
Minister stoort zich aan gesubsidieerde campagnes: India dreigt met handelsboycot om Nederlandse bemoeizucht (Dagblad De Pers):
India dreigt met een handels-boycot tegen Nederland, omdat actiegroepen ‘valselijk en lasterlijke’ onthullingen over kinderarbeid doen. De Indiase minister van Handel, Kamal Nath, noemt de Nederlandse bemoeienis met arbeidsomstandigheden in zijn land ‘verkapt protectionisme’.
30 okt 2007: 
ChristenUnie vraagt door over handelsmissie en kinderarbeid India (ChristenUnie):
De ChristenUnie heeft minister van Economische Zaken Van der Hoeven gevraagd uit te leggen waarom zij tijdens de handelmissie in India liever niet de kinderarbeidproblematiek wilde bespreken. Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Cynthia Ortega hebben samen met de SP hierover vragen gesteld.
25 okt 2007: 
Kinderarbeid India (EénVandaag):
Op aandringen van de Tweede Kamer zal de Koningin tijdens haar staatsbezoek aan India het onderwerp kinderarbeid ter sprake brengen. Aanleiding voor kamervragen van de Christenunie is een rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) over kinderarbeid bij de katoenzaadproductie in India. De Tweede Kamer riep de regering vorige week op tot actie tegen kinderarbeid in India. Volgens officiële cijfers werken bijna 13 miljoen kindarbeiders in India.
24 okt 2007: 
Verhagen: aankaarten kinderarbeid in India lastig (Elsevier.nl/Trouw):
Het bespreken van kinderarbeid met de Indiase autoriteiten is een moeilijk en gevoelig proces. Het land beschouwt kwesties rond mensenrechten als interne aangelegenheden die geen buitenlandse betrokkenheid behoeven. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) in antwoorden op schriftelijke vragen van alle fracties in de Tweede Kamer.
24 okt 2007: 
Verhagen: Kinderarbeid in India ter sprake tijdens staatsbezoek (Unicef.nl):
Nederland zal in de marge van het staatsbezoek van koningin Beatrix aan India "op passende wijze" de kinderarbeid in dat land aan de orde stellen. Dat heeft minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), die met de vorstin mee is, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.
23 okt 2007: 
Kinderarbeid India verdeelt kabinet (Nederlands Dagblad/BN De Stem/iNSnet):
Binnen het kabinet bestaat verdeeldheid over de manier waarop kinderarbeid aan de orde moet worden gebracht tijdens het staatsbezoek in India. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die deze week met een handelsmissie meereist, wil het thema niet ter sprake brengen.
3 okt 2007: 
Kamer: Koningin moet in India kinderarbeid aankaarten (De Volkskrant):
Alle fracties in de Tweede Kamer willen dat de koningin over kinderarbeid begint als ze eind oktober een bezoek brengt aan India en daar president Pratibha Patil ontmoet. En Nederlandse uniformen moeten voortaan gesneden worden uit kinderarbeidvrij katoen.
3 okt 2007: 
Protest tegen kinderarbeid in India (ChristenUnie):
Met steun van alle fracties in de Tweede Kamer hebben de ChristenUnie-Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind het kabinet opgeroepen tot concrete actie tegen kinderarbeid zoals die op grote schaal voorkomt in de katoenteelt in India.
3 okt 2007:
Oproep 'Stop Kinderarbeid' aan Kamer: Zorg nu voor actief beleid tegen kinderarbeid! (persbericht LIW):
De volledige Tweede Kamer riep de regering gisteren op tot actie tegen kinderarbeid in India. De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu ook te pleiten voor een actief Nederlands en Europees beleid tegen kinderarbeid wereldwijd.
De komende kamerdebatten over Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Economische Zaken bieden daarvoor de gelegenheid.
29 sep 2007:
Het Waterloopleinakkoord: Stop kinderarbeid nu (ChristenUnie):
Kinderrechten zijn mensenrechten. Dus kinderarbeid moet zo snel mogelijk worden uitgebannen, stelt het Waterloopleinakkoord dat zaterdag 29 september door CNV, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep, HIVOS, AOb, Fairfood, Stop the Traffik en Tear werd ondertekend. Ook politici van PvdA, SP en CDA sloten zich aan bij dit initiatief om zo snel mogelijk alles op alles te zetten om het onrecht van kinderarbeid uit te bannen.
11 apr 2007: 
Bert Koenders in rol van luisteraar: Levendige aftrap van serie MDG-bijeenkomsten (www.minbuza.nl):
Wat kunnen we samen doen om de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) dichterbij te halen? Deze vraag is leidend tijdens vijf thematische bijeenkomsten waarin minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders in gesprek gaat met de Nederlandse samenleving: vertegenwoordigers van NGO’s, bedrijven, kerken en tal van andere profit en non-profit instellingen. Op zoek naar originele ideeën en naar de bereidheid bij de aanwezigen hieraan zelf concreet bij te dragen.
2006
omhoog
9 okt 2006:
EU moet noodklok luiden over kinderarbeid op EU-India Top (persbericht Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ heeft de Europese Unie (EU) opgeroepen om op 13 oktober a.s. tijdens de EU-India Top te Helsinki een aantal dringende kwesties rond kinderarbeid en onderwijs aan de orde te stellen. Morgen, op 10 oktober, wordt de nieuwe Indiase maatregel van kracht die werk van kinderen in onder andere huishoudens restaurants en hotels verbiedt. ‘Stop Kinderarbeid’ juicht deze maatregel toe maar betwijfelt of opvang en onderwijs voor deze kinderen goed is geregeld. Wereldwijd werken er volgens de ILO 218 miljoen kinderen waarvan het grootste aantal in India.
12 jun 2006:
‘Rode kaart’ commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (OneWorld):
De Commissie is ook op andere terreinen kritisch over het sociale beleid van India. Zo vindt zij dat de EU er bij India op aan moet dringen om 'met de grootst mogelijke urgentie' de gedwongen arbeid van miljoenen Indiase burgers aan de orde te stellen. Veel van deze 'gebonden arbeiders' zijn kinderen en de meeste komen uit de kaste van de 'onaanraakbaren' (Dalits) of zij behoren tot een van de inheemse volken van India.
2005
omhoog
4 dec 2005:
European Commission cottons on child labour (The Times of India):
Working 13 hours a day under the blazing sun for a measly Rs 25-30 a day is no child's play.
22 nov 2005:
Louis Michel Promises to Take Action Against Child Labour (persbericht Alliance 2015/Stop Kinderarbeid):
EU Development Policy turns a blind eye to child labour while Commissioner Michel makes a promise to never forget children in his efforts.
On November 22, 2005, the day the Council of the European Union adopted its new Development Policy, Commissioner Louis Michel received 170 000 signatures, organized by the Campaign Stop Child Labour – School is the best place to work, urging the Commission to step-up its efforts to combat child labour.
18 nov 2005:
Campaign urges European Commissioner Michel to take Action on the Eradication of Child Labour (persbericht Alliance 2015/Stop Kinderarbeid):
On 22 November, European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, Mr. Louis Michel, will receive a petition signed by over 170 000 members of civil society from across Europe, urging him to actively combat all forms of child labour. Indian child labour activist, Shantha Sinha, Secretary Trustee of the M Venkatarangaiya Foundation (MVF) and holder of the Ramon Magsaysay Award 2003 for Community Leadership will present the signatures together with Monique Lempers, the international co-ordinator of the Alliance 2015 campaign Stop Child Labour – School is the best place to work.
sep 2005:
Op weg naar honderd procent school (onzeWereld):
Als een resolutie van het Europees Parlement om kinderarbeid beter te gaan bestrijden overgenomen wordt door de Europese Commissie, heeft dat grote gevolgen.
22 jul 2005:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement (persbericht Stop Kinderarbeid):
Het Europees Parlement (EP) pleit voor een scherpe inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten tegen kinderarbeid. Tot nu toe ontbreekt een samenhangend beleid. Alle door de EU gefinancierde onderwijsprogramma’s moeten een strategie hebben om werkende kinderen voltijds in de schoolbanken te krijgen, stelt het EP in een onlangs aangenomen resolutie over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Het Parlement wil ook wettelijke maatregelen tegen Europese importeurs die kinderarbeid gebruiken of andere basale arbeidsrechten schenden.
20 jul 2005:
Campaign 'Stop Child Labour' welcomes resolution European Parliament (persbericht Stop Kinderarbeid):
The European Parliament calls upon the European Commission to help abolish child labour. This can be achieved by including strategies to get working children into formal education in all education programmes financed by the EU. The European Parliament also requests the Commission to urge UNESCO, the World Bank, the IMF and Unicef to do the same. In addition the Parliament recommends legal action against EU-based importers using child labour or violating other fundamental labour rights.
2002
omhoog
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (persbericht LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
sep 1993:
Kinderslavernij: Dickensiaanse toestanden in Indiase industrie (India Nu):
De India Werkgroep Vlaanderen (IWV) lanceerde in juni een campagne om politici en publiek te sensibiliseren omtrent kinderarbeid en -slavernij. Een soortgelijke campagne in Duitsland resulteerde onlangs in een akkoord tussen Duitse tapijtimporteurs en Indiase tapijtexporteurs om een garantielabel voor niet-door-kinderen geproduceerde tapijten in het leven te roepen. De IWV wil dit ook in België bereiken.
De IWV richtte zich tot minister van Buitenlandse Zaken Claes en minister van Buitenlandse Handel Urbain. Met de steun van zoveel mogelijk organisaties en groeperingen willen we druk uitoefenen op de regering en de tapijtimporteurs. We hebben ook contact met enkele Euro-parlementsleden. De Europarlementaire commissie voor ontwikkelingssamenwerking keurde op 14 juli het Musso-rapport goed dat o.a. de Europese Raad voorstelt de invoer van produkten die door kinderarbeid tot stand komen stop te zetten.I.v.m. vernieuwing website wordt deze lijst pas binnenkort verder aangevuld....