terug
(14-9-2010)


Aparte kastenvolkstelling door Indiase academici afgewezen


De Indiase regering heeft op 9 september besloten om van juni tot september 2011 een aparte volkstelling te houden van de kastensamenstelling van de bevolking. Dit komt naast de telling van de Dalits (‘kastelozen’) en Adivasi (‘tribalen’) die altijd al werden geteld tijdens de tienjaarlijkse volkstelling omdat ze recht hebben op speciale banenquota in overheidsdienst en het hoger onderwijs.

De telling van de andere kasten dan Dalits en Adivasi is omstreden omdat het de kastentegenstellingen zou vergroten. Alleen op basis van kaste zouden de diverse kastengroepen hun ‘eigen deel’ van overheidsvoorzieningen, banen, subsidies etc. gaan opeisen.

In de krant The Hindu van 13 september 2010 doen een aantal academici een oproep om geen aparte volkstelling van kasten te houden maar kaste wel als belangrijk maatschappelijk gegeven in de huidige volkstelling te verwerken. Dat maakt het namelijk mogelijk om de kaste van iemand te koppelen aan andere belangrijke gegevens over inkomen, levensverwachting, gevolgd onderwijs, beroep, huwelijkse status etc. Op basis daarvan kan beleid worden gemaakt dat wel rekening houdt met iemand’s kaste – vooral als er sprake is van achterstand – maar een persoon niet ‘reduceert’ tot zijn of haar kaste.
De schrijvers van het artikel noemen ook nog een aantal andere praktische bezwaren tegen een afzonderlijke volkstelling over kaste. Het is erg duur (circa €335 miljoen) en het zomerseizoen is ongeschikt.
Als de regering de gegevens over kaste achteraf alsnog zou willen koppelen aan andere gegevens dan zou dat zeer lastig worden. Een belangrijke en groeiende groep valt dan trouwens uit de boot: de circa 20% van de bevolking die vaak per seizoen verkast om elders in het land werk te zoeken. Het koppelen van de gewone gegevens van de volkstelling aan hun kastengegevens is - als ze bij de tweede telling zijn verhuisd naar een andere deelstaat – een bijna onmogelijke taak. En het zijn juist onder meer de ‘noodmigranten’ – vaak Dalits en Adivasi - die baat zouden hebben bij een beter beleid van de overheid.

Lees verder:
- het kabinetsbesluit over telling van kasten
- het artikel "Caste census: senseless separation" (The Hindu)
- Insight Young Voices Blog (a Dalit youth magazine)


Landelijke India Werkgroep - 15 september 2010