INDIA KinderkoerierGandhi is een heel belangrijke man voor India geweest. Hij voerde op een vredelievende manier actie om van India een zelfstandig land te maken. India was namelijk ingelijfd bij het Britse koninkrijk. De Engelse koningin was er toen de baas.

Eerlijker
Gandhi studeerde aan een Engelse universiteit. Dat was heel bijzonder in zijn tijd. Hij zag het grote verschil tussen het rijke Engeland en het arme India. Dat vond hij niet eerlijk. Gandhi was een heel wijs man, die goede dingen zei en deed. Een spreuk van hem is: 'Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht'. Daar bedoelde hij mee te zeggen, dat mensen in de hele wereld de rijkdommen en het voedsel, die de aarde ons verschaft, eerlijker met elkaar moeten delen. Gandhi gaf zelf het voorbeeld door heel eenvoudig te leven en geen dure dingen te kopen.

Geweldloos
Na de Tweede Wereldoorlog hoopten alle mensen in India, dat hun land onafhankelijk zou worden. Dat gebeurde niet. Toen ging Gandhi, die inmiddels al een oude man was geworden, te voet dwars door India om aandacht te krijgen voor zijn land en vele Indiërs liepen met hem mee. Hij liep dus ook een soort mars. Hij ging in hongerstaking als mensen geweld wilden gebruiken om hun zin te krijgen. Want van geweld hield hij niet. Op die manier kreeg hij aanzien in de hele wereld. Zijn land werd daardoor in 1947 toch onafhankelijk. India is nu de grootste democratie in de wereld. De mensen mogen er zeggen wat ze denken en ze hebben er stemrecht.

Jongens en meisjes
Er zijn grote verschillen tussen rijk en arm in India. Ook tussen machtige mensen en mensen, die klein gehouden worden. Zo zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen er ook nog heel groot. Jongens worden een beetje voorgetrokken. Ze krijgen eerder de kans om naar school te gaan. Indiase meisjes moeten vaak thuis allerlei werk doen en kunnen dan niet naar school. Toch lukte het Indira Gandhi (geen familie van de oude Gandhi) om enige jaren geleden de eerste vrouw in de Indiase regering te worden.


Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003