INDIA Kinderkoerier
terug

Stichting Hivos

Raamweg 16
2596 HL Den Haag
tel.: 070-3765500

www.hivos.nl

Veel dingen zijn voor de meeste mensen in Nederland vanzelfsprekend. Zoals een dak boven je hoofd, water uit de kraan, een school en dokter in de buurt. En ook: dat je je eigen mening mag zeggen. In heel veel arme landen hebben mensen dat niet. Daarom proberen mensen in rijkere landen hen bij te staan. Ze richten soms samen een organisatie op om steun te geven. Hivos is zo'n organisatie in Nederland. Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) steunt 700 lokale, particuliere roganisaties in 30 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In het kader van het Noord-Zuid Plan zet Hivos samen met de Triodosbank spaargelden in voor leningen aan mensen in het Zuiden van de wereld. Het Hivos Cultuurfonds steun kunst- en cultuurprojecten in ontwikkelingslanden. Hivos werkt samen met andere organisaties op dit gebied. Ook geeft Hivos in Nederland voorlichting over dit werk. Hivos kan die steun regelen, omdat mensen in Nederland het werk van Hivos belangrijk vinden, zoals de Nederlandse regering en mensen die geld sparen en geld geven.Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003