INDIA Kinderkoerier

WERELDMARS tegen kinderarbeid

In de
Global March liepen in 1998 wereldwijd honderdduizenden mensen mee. Het was een protestmars tegen kinderarbeid. Al die mensen liepen ongeveer tweemaal rond de aarde om te zorgen dat er een einde zal komen aan kinderarbeid.


Indiase kinderen demonstreren tegen kinderarbeid. Op het bord staat: 'Van kinderarbeid wordt je arm'.
In Nederland werden in mei 1998 marsen gelopen onder het motto: 'Van exploitatie naar educatie'. Er werd een tekst gemaakt voor een verdrag tegen kinderarbeid. De bedoeling van de Global March was om veel aandacht te krijgen, zodat zoveel mogelijk landen deze tekst bij de Verenigde Naties in Genève zouden ondertekenen. Het nieuwe verdrag, dat in 1999 op tafel kwam, moest vooral een einde maken aan de ergste vormen van kinderarbeid.

In veel arme landen willen regeringen kinderarbeid niet verbieden, omdat kinderen de goedkoopste arbeidskrachten zijn. De winst op de door kinderhanden gemaakte producten is meestel erg hoog. Bovendien is er vaak geen goed en goedkoop inderwijs in arme landen. Regeringen moeten dat beter regelen. De Global March was een initiatief van SACCS, een Indiase organisatie, die opkomt voor de rechten van het kind. Twee symbolen stonden centraal tijdens de Global March, namelijk de vlag of banier van een land en de duimafdruk. De duimafdruk is de handtekening van mensen die niet kunnen schrijven.

Veel straatkinderen willen juist niet, dat er een einde komt aan kinderarbeid. Er is niemand die voor hen zorgt, dus moeten zij wel werken om in leven te blijven. Zij eisen juist het recht op arbeid. Wat vind jij belangrijker: naar school gaan of geld verdienen? Had jij in die wereldmars mee willen lopen?Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003