INDIA Kinderkoerier

Minder kinderarbeid in Andhra Pradesh

De Indiase MV Foundation is een organisatie, die zich inzet voor scholing van kinderen. De directrice vertelt: 'Onze vrijwilligers gaan rond in het district Ranga Reddy om ouders te vragen hun kinderen naar school te laten gaan. Al 50.000 kinderen zijn op die manier onderwijs gaan volgen.'


leslokaal in India
Brugklassen
Kinderen tussen de 5 en 8 jaar kunnen meteen naar de dorpsschool. Oudere kinderen worden opgevangen in een voorbereidend schoolkamp. De kinderen zitten daar in brugklassen. Ranga Reddy maakt deel uit van de provincie Andhra Pradesh. Het bestuur van deze provincie heeft dit idee van brugklassen nu overgenomen in haar 'Terug-naar-school' programma. In 1998 is het doel om 100.000 kinderen te laten deelnemen.

100.000 kinderen
Na de opleiding zetten jongeren zich vaak weer in als vrijwillig(st)er of hulponderwijzer(es). Het salaris van de hulponderwijzers wordt voor de helft betaald door de MV Foundation. De andere helft betalen de dorpsbewoners zelf. Er zijn nu 65 dorpen in het district, die door deze manier van werken vrij van kinderarbeid zijn.

Naar school
Sai Ram (12) woont in zo'n dorp. Hij liet het geiten hoeden in de steek om naar school te gaan. Zijn vader was eerst boos, maar Sai Ram bleef bij zijn besluit. 'Na mijn eerste zelfgeschreven brief kwam mijn vader met een pen voor mij. Die kostte wel één kwartje!', vertelt hij.

Zelfvertrouwen
Sai Ram heeft net zoals vele andere kinderen, die zijn gaan leren, veel zelfvertrouwen gekregen. Ook veel meisjes gaan meer naar school. 'Sommigen trouwen nu niet meer op hun 13e, maar pas op hun 18e jaar. Nu de jongens en meisjes geen kinderarbeid meer verrichten moeten de volwassenen samen creatieve oplossingen bedenken om het gezinsinkomen te verbeteren', vertelt de directrice.

Steun
Hivos steunt MV Foundation, omdat deze organisatie wil dat kinderen het openbaar onderwijs volgen en juist niet terechtkomen in aparte projecten of onderwijs, gericht op een bepaalde kaste(*).


(*) Het kastenstelsel is in India officieel verboden. Toch blijkt deze verdeling in 'soorten' mensen in beroepen nog steeds te bestaan. Voor de ontwikkeling van armere kasten (landbouwers en arbeiders) is weinig belangstelling. De MV Foundation wil dat rijke landen ontwikkelingsgelden besteden voor méér onderwijs voor àlle kinderen.

Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003