INDIA KinderkoerierIn Nederland wonen jongens en meisjes met hun vader en moeder in één huis. Of ze wonen alleen met hun moeder of alleen met hun vader in een huis. Een aantal kinderen woont in kindertehuizen. In India wonen er in een huis vaak veel meer mensen. Ook de oma's of de opa's en andere familieleden wonen dan samen in een betrekkelijk kleine woning. In India zijn ook kindertehuizen.

Veel jongens en meisjes hebben in Nederland voor zichzelf een eigen slaapkamer met bed en tafel of bureau. Daar maken ze ook hun huiswerk voor school. In India is het vaak zo, dat er maar één of twee kamers voor alle familieleden in één huis zijn.
Nederlandse huizen zijn bijna altijd van steen of beton met ruiten in de ramen en centrale verwarming. In India zijn nog veel huizen gemaakt van leem, omdat veel mensen arm zijn. Ruiten zijn er vaak niet nodig, omdat het in grote delen van India heel warm is. Centrale verwarming kennen ze nauwelijks. In India leven de mensen heel veel buiten.

Op sommige scholen in India krijgen de leerlingen buiten les. Meer dan een afdakje tegen de felle zon is dan niet nodig. In grote steden in India zijn er veel mensen, die geen huis hebben. Ze leven op straat en slapen gewoon op de stoep. In Nederland kennen we die mensen ook wel: zwervers en daklozen. In Nederland vinden die 's winters als het koud is wel onderdak in speciale opvanghuizen, waar ze kunnen slapen en eten en waar hun kleding voor een klein beetje geld gewassen wordt. In Nederland hebben de meeste mensen wel een goed huis.Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003