English page   print terug

Schriftelijke kamervragen betreffende kinderarbeid in India,

van de leden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie), Van Baalen (VVD), Van Dijk (CDA), Gillard (PvdA), Irrgang (SP), Pechtold (D66), Peters (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Verdonk (Lid Verdonk) en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken

2 oktober 2007


  1. Kent u de rapporten 'The Price of Childhood', 'Seeds of Change' en het net gepubliceerde 'Child bondage Continues in Indian Cotton Supply Chain' van de Landelijke India Werkgroep e.a. en het grote aantal publicaties over deze kwestie in de Indiase en internationale media?1

  2. Bent u van mening dat deze slavernij-achtige en omvangrijke vorm van kinderarbeid, die is gerelateerd aan in Nederland verkochte katoenproducten, aan de orde gesteld moet worden bij het komende staatsbezoek aan India alsmede bij de handelsmissie van staatsecretaris Heemskerk aan India? Welke andere middelen wilt u inzetten, zoals een missie van de Mensenrechtenambassadeur, om kinderarbeid in de katoenzaadteelt en de omvangrijke kinderarbeid in India in het algemeen aan de orde te stellen?

  3. Bent u van plan om het feit dat India beide Kinderarbeidconventies van de ILO (C138 en C182) niet heeft ondertekend via de eerder genoemde bezoeken aan de orde te stellen en ook via internationale organisaties India aan te bespreken op de non-ratificatie van die Conventies? Hoe kunt u bevorderen dat India het grondwettelijke recht op onderwijs vastlegt in een wet en daarvoor voldoende middelen uittrekt?

  4. Bent u bereid om bedrijven die katoenproducten uit India importeren aan te spreken op de omvangrijke kinderarbeid aan het begin van de katoenketen? Kunt u hen aansporen of met hen een overeenkomst sluiten om gezamenlijk in de keten te gaan werken aan katoenzaad, katoen en katoenproducten die zonder kinderarbeid en onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gemaakt?

  5. Is de regering in het kader van haar duurzaam inkopen beleid bereid om ervoor te zorgen dat katoenen producten (uniformen etc.) die door overheid worden ingekocht vrij zijn van kinderarbeid en schendingen van arbeidsrechten?

  6. Bent u plan in Nederland actieve multinationals als Bayer en Monsanto aan te spreken op het feit dat ook zij direct bij deze vorm van kinderarbeid zijn betrokken. Bent u bereid hen aan te spreken op het streven naar een katoenketen die kinderarbeidsvrij is?

  7. Wat is de regering van plan om dit specifieke kinderarbeidprobleem in India en het kinderarbeidprobleem in zijn algemeenheid binnen de EU aan de orde te stellen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken? Is de regering bereid om dit onderwerp aan de orde te stellen tijdens de komende EU-India Top in Lissabon en in het kader van de huidige onderhandelingen tussen de EU en India over een vrijhandelsovereenkomst?

  8. Bent u bereid deze vragen voor 24 oktober te beantwoorden in verband met het bezoek van de staatssecretaris van Economische Zaken aan India?1 zie http://www.indianet.nl/katoenz.htmlvoor beantwoording van deze vragen, zie hier

Landelijke India Werkgroep - 3 oktober 2007