print terug

Schriftelijke vragen van de leden Gesthuizen (SP) en Ortega-Martijn en Voordewind (CU) aan de minister van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de handelsmissie naar India.

30 oktober 2007


  1. Heeft de Indiase minister van handel Kamel Nath uw delegatie aangesproken op het onderwerp kinderarbeid in India en de kritiek van onder andere de Landelijke Werkgroep India betiteld als 'onterechte verwijten' en de foto's over dit onderwerp beschreven als 'gefabriceerd en vals'?1 Zo neen, wat heeft de minister wel gezegd? Heeft de Indiase minister u hierbij ook verwijten gemaakt? Zo ja, welke?

  2. Hebt u na de toespraak van de Indiase minister van handel nog gesproken over het vˇˇrkomen van kinderarbeid in India? Zo ja, wat was de inhoud van dit gesprek? Zo neen, waarom niet? Hebt u hierbij een duidelijk standpunt verkondigd dat kinderarbeid door u wordt afgekeurd? Zo neen, waarom niet?

  3. Klopt het dat u voorafgaand aan dit gesprek hebt aangedrongen op het niet uitspreken van de Nederlandse zorgen over kinderarbeid in India en dat de motivatie hiervoor was dat dit de handelsmissie zou kunnen bedreigen?2 Zo neen, kan de minister van Economische Zaken dan aangeven wat is hier wel over gezegd?

  4. Hoe verhouden uw uitlatingen zich tot de oproep van de Kamer om kinderarbeid in India tegen te gaan?

  5. Hoe verhouden uw uitspraken zich tot de doelstelling van het kabinet om in bijzonder bij handelsmissies invloed aan te wenden en zodoende te komen tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen?1 zie De Telegraaf, 25 oktober 2007
2 zie NOS 8 uur Journaal, dinsdag 23 oktober 2007, en NOS 8 uur Journaal, woensdag 24 oktober 2007voor beantwoording van deze vragen, zie hier

Landelijke India Werkgroep - 11 januari 2008