terug

Tweede Kamer der Staten-Generaal


Vergaderjaar 2004-200529 800 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2005Nr. 89 MOTIE VAN HET LID KOENDERS
Voorgesteld 30 maart 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen breed wordt gedeeld;

van mening, dat het thema verantwoordelijkheden van bedrijven ten aanzien van mensenrechten op de agenda van de VN-Mensenrechtencommissie dient te blijven;

constaterende, dat Nederland actief geparticipeerd heeft in het consultatieproces tot op heden;

constaterende, met het rapport van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens inzake "Responsibilities for transnational corporations regarding human rights", dat het consultatieproces hierover voortgang dient te hebben;

verzoekt de regering zich daartoe door middel van concrete initiatieven actief in te zetten om de VN-mensenrechtennormen voor bedrijven op de agenda van de VN-Mensenrechtencommissie te houden en verdere ontwikkeling van deze normen, onder meer door de benoeming van een speciaal adviseur, te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

KoendersTweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 800 V, nr. 89pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN
   
begin document

Landelijke India Werkgroep - 4 april 2005