print terug31 700 V nr. 51
Motie Tweede Kamer over 'kinderarbeid en recht op onderwijs'

Den Haag, 18 november 2008Gewijzigde motie-Voordewind c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 51
Voorgesteld:De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet prioriteit geeft aan het bestrijden van kinderarbeid maar dat een samenhangend beleid van de verschillende ministeries nog ontbreekt;

constaterende dat in de huidige Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs een duidelijke strategie ontbreekt om werkende kinderen in het formele onderwijs te integreren;

verzoekt de regering een samenhangende strategie te ontwikkelen met de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken voor bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs;

verzoekt de regering voorts programma´s op het gebied van basisonderwijs te evalueren op hun bijdrage aan bestrijding van alle kinderarbeid die toegang tot het reguliere onderwijs belemmert;

verzoekt de regering te bevorderen dat onderwijsprogramma´s die door Nederland worden ondersteund tevens gericht zijn op de integratie van werkende kinderen in een vorm van voltijds onderwijs, of brugonderwijs dat daar naar toe leidt, tot zij tenminste de minimumleeftijd voor werk hebben bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.
Voordewind
Ferrier
Irrgang
Van der Staaij
Gill'ard
Vendrik


Landelijke India Werkgroep - 18 november 2008