Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN - DOSSIER POLITIEK
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (persbericht SKC/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
16 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
8 feb 2017:
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen (LIW)
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
31 jan 2017:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
25 jan 2017:
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017:
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
18 jan 2017:
Vragen in Europees Parlement :
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
16 jan 2017:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) :
(ingez. 28-12-2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
28 dec 2016:
Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
7 nov 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 11-10-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden op Indiase theeplantages
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Grashoff (GroenLinks) :
(ingez. 5-10-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hongerlonen en zeer slechte arbeidsomstandigheden bij Indiase leveranciers aan Nederlandse kledingmerken
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA) :
(ingez. 3-10-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitbuiting van Indiase arbeiders door Nederlandse kledingbedrijven
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP) :
(ingez. 29-9-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Nederlandse bedrijven in India kleding laten produceren onder het minimumloon
11 okt 2016:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden op Indiase theeplantages
5 okt 2016:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Grashoff (GroenLinks) :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hongerlonen en zeer slechte arbeidsomstandigheden bij Indiase leveranciers aan Nederlandse kledingmerken
3 okt 2016:
Kamervragen Van Laar (PvdA) :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitbuiting van Indiase arbeiders door Nederlandse kledingbedrijven
29 sep 2016:
Kamervragen Gesthuizen (SP) :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Nederlandse bedrijven in India kleding laten produceren onder het minimumloon
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
23 mei 2016:
Minister Ploumen maant kledingbedrijven: ‘Kom in actie, anders wetgeving’ (Stop Kinderarbeid):
"Ik wil graag ondersteunen, maar ik ben niet bang met wetgeving te komen." Dat zei Minister Ploumen in een toespraak op 25 april 2016 in Brussel tijdens de EU High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector. Ze doelde op het Convenant Textiel en Kleding, een Nederlands verbeterplan voor de hele textiel- en kledingsector waarover sectororganisaties, vakbonden, de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid en de LIW – in maart dit jaar overeenstemming hebben bereikt.
29 apr 2016:
Minister Ploumen zegt Kamer meer informatie toe over inzet op kinderarbeid en MVO in handelsmissie (LIW):
Minister Ploumen reageerde op vragen van Kamerleden met de toezegging dat er vóór de zomer "een aparte brief komt over de wijze waarop we mensenrechten integreren in de handelsmissies, wat daaraan voorafgaat en wat daarna komt".
29 apr 2016:
Minister Ploumen maant kledingindustrie: kom in actie, anders wetgeving (LIW):
"Ik wil graag ondersteunen, maar ik ben niet bang met wetgeving te komen." Dat zei Minister Ploumen in een toespraak op 25 april in Brussel tijdens de EU High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector. Ze doelde op het Convenant Textiel en Kleding, een Nederlands verbeterplan voor de hele textiel- en kledingsector waarover sectororganisaties, vakbonden, de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid en de LIW – in maart overeenstemming hebben bereikt.
2015
omhoog
18 dec 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 26-11-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
17 dec 2015:
Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinder­arbeid in India en de betrokken­heid van Nederlandse zaad­bedrijven (FairPolitics.nl)
Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokken­heid van Nederlandse en in Nederland actieve zaad­bedrijven die slechte arbeids­omstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelings­samenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen.
26 nov 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
26 nov 2015:
Brief MVO Platform aan Tweede Kamer :
over IMVO-convenanten, n.a.v. Algemeen Overleg MVO op 3 dec 2015
14 sep 2015:
Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO - SER faciliteert proces (SER):
Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
11 sep 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 29-7-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
4 jun 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 19-5-2015) over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
21 mei 2015:
Brief MVO Platform aan Tweede Kamer :
over sociale voorwaarden bij overheidsinkoop
19 mei 2015:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA) :
over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
4 mei 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 20-4-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
2014
omhoog
14 jul 2014:
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen (LIW):
Op 2 juli – tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd. De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids- en mensenrechten tegen te gaan. De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria over duurzaam inkopen.
2013
omhoog
2 sep 2013:
Tips van Gerard Oonk voor de handelsmissie naar India (Vice Versa):
Vandaag vertrekt de handelsmissie van minister Ploumen naar India. Wat kunnen Nederlandse bedrijven precies bijdragen? En is India wel klaar voor een opening van de markt? Vice Versa sprak met Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep.
10 jul 2013:
Gemengde reacties op MVO-nota Ploumen en Kamp (Vice Versa):
Vorige week zetten de Minister van Economische Zaken Kamp en Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken Ploumen hun beleid met betrekking tot MVO uiteen de brief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’. De rol van de overheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel nationaal als internationaal, moet uitgebreid worden. MVO Nederland is positief, andere organisaties wat minder. Tanden krijgt het beleid niet, vrezen zij.
De reacties vanuit het maatschappelijk middenveld zijn gemengd. Gerard Oonk, voorzitter van de Landelijke India Werkgroep, plaatst mede daardoor enige kanttekeningen bij de brief.
1 jul 2013:
Naar kleding zonder leed (OneWorld):
Vóór de zomer moest het op tafel liggen: een plan van aanpak van de kleding- en textielbranche, vond minister Lilianne Ploumen. En zo geschiedde: tijdens het congres ‘Groen is de rode draad’ op 20 juni kreeg de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het ‘Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0’ aangeboden van de vertegenwoordigers van de branche. Het plan moet de sector veel duurzamer maken door maatschappelijk verantwoord ondernemen.
2012
omhoog
23 aug 2012:
MVO Meter geeft inzicht in MVO-plannen politieke partijen (MVO Platform):
Het MVO Platform vergeleek de visie van de tien grootste politieke partijen op beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gekeken is naar thema’s als ketenverantwoordelijkheid, transparantie en aansprakelijkheid van bedrijven. GroenLinks komt in de vergelijking als beste uit de bus. De partij behaalde 23 van de maximaal 24 te vergeven punten. De tweede en derde plek worden ingenomen door de ChristenUnie (21 punten) en de Partij van de Arbeid (20 punten). De VVD en PVV wisten geen punten te behalen.
14 jun 2012:
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (ChristenUnie.nl):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken. 37 Europese kledingmerken besteden werk uit aan deze fabrieken. Van Dalen: "Ik roep de Europese Commissie op om de Europese bedrijven aan te spreken op hun inkoopgedrag. De EU en India moeten deze problemen ook bespreken in het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag."
1 mei 2012:
Tweede Kamer eist transparantie kledingbranche (RetailNews.nl):
De Tweede Kamer wil dat de regering harde afspraken met de kledingbranche maakt om kinderarbeid in de sector uit te bannen. De Tweede Kamer nam een motie aan naar aanleiding van het rapport Maid in India van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep. Hieruit bleek dat de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog altijd te wensen over laten. Een groot deel van de fabrieksmedewerkers zou jonger dan achttien en kasteloos zijn.
1 mei 2012:
Tweede Kamer wil transparantie in productieketen textiel (FashionUnited.nl):
Naar aanleiding van het rapport Maid in India van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), waaruit bleek dat de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht zijn, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen.
27 apr 2012:
Motie aanpak kinderarbeid in volledige productieketen aangenomen (Stop Kinderarbeid):
Goed nieuws! Naar aanleiding van het onderzoeksrapport Maid in India heeft de Tweede Kamer gisteren een motie over transparantie en aanpak van kinderarbeid in de volledige productieketen aangenomen. Een mooie opstap voor alle activiteiten die Stop Kinderarbeid in de nabije toekomst op dit gebied in petto heeft.
2011
omhoog
24 jun 2011:
Uitbuiting in Indiase kledingindustrie: Politiek en bedrijfsleven zien noodzaak aanpak kledingindustrie (SOMO):
Recent verscheen het rapport 'Captured by Cotton' van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) over Zuid-Indiase meisjes en jonge vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden onze kleding maken. Dit riep reacties op bij bedrijven en politiek en veel media schreven erover. Zo vroeg CDA-kamerlid Ferrier aan staatssecretaris Bleker wat hij hiertegen gaat doen. Bleker beloofde de kwestie tijdens zijn handelsmissie in India aan de orde te stellen én een gesprek aan te gaan met C&A. De Fair Wear Foundation en de Nederlandse textielbranche spraken hun intentie uit om deze situatie aan te (blijven) pakken. Bovendien erkennen meerdere bedrijven de problematiek en werken zij samen met belanghebbenden aan een verbeterplan. SOMO en LIW volgen de concrete uitwerking daarvan op.
4 jan 2011:
Tweede Kamer zet Kabinet aan het werk met Eerlijke Supermarkten (EerlijkeSupermarkten.nl):
De actie die Fairfood, Stop the Traffik en de ChristenUnie met steun van maatschappelijke partners hebben gevoerd voor Eerlijke Supermarkten heeft vlak voor het Kerstreces steun gekregen van een meerderheid in de Tweede Kamer.
2010
omhoog
22 dec 2010:
Sluit alleen vrijhandelsverdrag EU-India met stevige sociale afspraken (LIW):
Op de laatste dag voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer (CDA, PvdA, SP, PvdD, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie) op initiatief van Kamerlid Voordewind een motie aangenomen waarin de regering wordt aangezegd in de EU alleen genoegen te nemen met een vrijhandelsverdrag met India als daar een ‘robuust duurzaamheidshoofdstuk’ in staat. De Kamer wil dat sterk wordt ingezet op het verbeteren van de positie van Dalits, het terugdringen van kinderarbeid en het beschikbaar blijven van (goedkope) medicijnen voor voor hiv/aids patiënten.
22 dec 2010:
Vrijhandel EU-India bedreigt armen (Nederlands Dagblad):
De Europese Unie werkt aan een vrijhandelsverdrag met India. Maar een Kamermeerderheid vindt dat zo'n verdrag er alleen mag komen als de positie van de kastelozen verbetert, kinderarbeid wordt teruggedrongen en goedkope medicijnen beschikbaar blijven voor het grote aantal hiv/aids-patiënten.
15 mrt 2010:
Voorstellen voor programmapunten in verkiezingsprogramma's (LIW e.a.):
m.b.t. mensenrechten, kinderarbeid & onderwijs, Dalits, MVO
2009
omhoog
9 dec 2009:
Bedrijven en overheid moeten kastendiscriminatie aanpakken (Justice & Peace):
Meer dan zeven van de tien ondervraagde mensen vinden dat de Nederlandse overheid in internationale fora zoals de VN of de EU stelling moet nemen tegen kastendiscriminatie. Verder zegt tweederde dat Nederlandse bedrijven die producten (laten) maken in een land waar kastendiscriminatie bestaat, actie moeten ondernemen om dit tegen te gaan binnen hun eigen bedrijf én binnen andere bedrijven waar zij zaken mee doen.
4 dec 2009:
PvdA-Kamerlid Kalma wil zwaardere rol voor diplomatie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stuit op weerstand (PM):
De goede voornemens van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de internationale agenda te zetten, worden nog te vaak opgeofferd aan economisch belang. Misstanden als de uitbuiting van de kastelozen in India krijgen daardoor te weinig weerwerk, ook vanuit Nederland.
sep 2009:
The Ambedkar Principles: Principles and Guidelines to address Caste Discrimination in the Private Sector [revised edition] (IDSN):
The principles and guidelines are developed to address caste discrimination, which remains one of the most serious human rights issues in the world today.
17 nov 2009:
'Bedrijven, geef openheid over kinderarbeid' (ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil."
16 nov 2009:
ChristenUnie: bedrijven, geef openheid over kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind: "Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil. Terwijl ik tijdens mijn India-reis drie weken geleden van andere bedrijven zoals Ikea en Levi Strauss wel het goede voorbeeld heb gezien."
7 okt 2009:
Economische Zaken ondersteunt bedrijven bij aanpak kinder- en dwangarbeid (EZ):
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil bedrijven beter inzicht geven in de risico’s die zij in het buitenland lopen ten aanzien van kinder- en dwangarbeid. Op basis van een recent gepubliceerde Amerikaanse lijst, gaat EZ aangeven in welke landen en bij welke producten Nederlandse bedrijven met name risico lopen om te maken te krijgen met kinderarbeid of dwangarbeid.
29 sep 2009:
ChristenUnie wil Europese productenlijst dwang- en kinderarbeid (ChristenUnie.nl):
De ChristenUnie vraagt het kabinet om naar Amerikaans voorbeeld in Europees verband onderzoek te doen naar producten die met behulp van kinderarbeid of dwangarbeid zijn gemaakt. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: "Als de Amerikanen deze lijst kunnen opstellen moeten wij met hun kennis tot het zelfde resultaat kunnen komen. Het wordt tijd dat het net zich gaat sluiten rond bedrijven die zich in hun productieketen blijven misdragen."
2008
omhoog
24 apr 2008:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over motie Tweede Kamer: Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid (persbericht Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de motie over kinderarbeid die op dinsdag 22 april 2008 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verplicht bedrijven die op enigerlei wijze steun krijgen van de overheid om hun hele productieketen ‘vrij van kinderarbeid’ te maken.
22 apr 2008:
Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
Bedrijven die niet kunnen garanderen dat hun producten geheel vrij zijn van kinderarbeid, komen niet meer in aanmerking voor steun of krediet van de Nederlandse overheid. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem in met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die de regering daartoe oproept.
2007
omhoog
27 nov 2007:
Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (iNSnet) [CASE CLOSED]:
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
23 nov 2007:
Missie mijdt heikele kwesties India niet (Het Financieele Dagblad):
Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vraagt volgende week in India tijdens een grote handelsmissie opnieuw aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord zakendoen. Recente kritiek van de Indiase minister van handel, Kamal Nath, over de Nederlandse bemoeienis met arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in India zal hem daarvan niet weerhouden.
23 nov 2007:
'Rechtszaak Schone Kleren Kampagne in India heeft grote gevolgen': Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (Nederlands Dagblad):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben gisteren een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
20 nov 2007:
Grote handelsmissie naar India heeft nog geen keurmerk MVO (MVO Platform):
Op 24 november vertrekt staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken (EZ) naar India met de grootste handelsmissie uit de Nederlandse geschiedenis. Heemskerk heeft aangegeven dat hij van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een exportartikel voor Nederland wil maken. Toch lijkt ook bij deze missie MVO niet erg prominent op de agenda te staan.
7 nov 2007: 
Verhagen wil mensenrechtenbeleid kracht bijzetten, ook uit eigenbelang (De Volkskrant):
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken wil het Nederlandse mensenrechtenbeleid ‘kracht bijzetten’. Niet alleen omdat de naleving van mensenrechten wereldwijd ‘steeds meer onder druk komt te staan’, maar ook uit welbegrepen eigenbelang.
24 okt 2007:
Heemskerk: handel altijd goed voor mensenrechten (Novum):
Nederlandse bedrijven moeten bijna altijd handel kunnen drijven, ook in landen waar het heel slecht is gesteld met de mensenrechten. Alleen landen als Birma worden daarvan uitgesloten. "Het is echt vreselijk wat daar gebeurt." Dat zei staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk (PvdA) woensdagavond tijdens de Nacht van de Verenigde Naties in Amsterdam.
24 okt 2007: 
Verhagen: aankaarten kinderarbeid in India lastig (Elsevier.nl/Trouw):
Het bespreken van kinderarbeid met de Indiase autoriteiten is een moeilijk en gevoelig proces. Het land beschouwt kwesties rond mensenrechten als interne aangelegenheden die geen buitenlandse betrokkenheid behoeven. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) in antwoorden op schriftelijke vragen van alle fracties in de Tweede Kamer.
3 okt 2007: 
Kamer: Koningin moet in India kinderarbeid aankaarten (De Volkskrant):
Alle fracties in de Tweede Kamer willen dat de koningin over kinderarbeid begint als ze eind oktober een bezoek brengt aan India en daar president Pratibha Patil ontmoet. En Nederlandse uniformen moeten voortaan gesneden worden uit kinderarbeidvrij katoen.
11 apr 2007: 
Bert Koenders in rol van luisteraar: Levendige aftrap van serie MDG-bijeenkomsten (www.minbuza.nl):
Wat kunnen we samen doen om de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) dichterbij te halen? Deze vraag is leidend tijdens vijf thematische bijeenkomsten waarin minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders in gesprek gaat met de Nederlandse samenleving: vertegenwoordigers van NGO’s, bedrijven, kerken en tal van andere profit en non-profit instellingen. Op zoek naar originele ideeën en naar de bereidheid bij de aanwezigen hieraan zelf concreet bij te dragen.
28 mrt 2007:
Platform bepleit rapportage MVO door bedrijven (Reformatorisch Dagblad):
Ondernemingen moeten ertoe verplicht worden te rapporteren over hoe ze omgaan met milieu, mensenrechten en sociale rechten.
28 mrt 2007:
SER-advies over verantwoord ondernemen (Reformatorisch Dagblad):
Het kabinet gaat de Sociaal–Economische Raad (SER) om advies vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat heeft staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken woensdag toegezegd in de Tweede Kamer.
27 mrt 2007:
MVO Platform: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet af van vrijblijvendheid (persbericht MVO Platform):
In een brief aan de Tweede Kamer pleit het MVO Platform, dat bestaat uit 36 maatschappelijke organisaties, voor een ambitieus beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Morgen praat de Kamer met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over zijn nieuwe beleid op het gebied van MVO.
7 feb 2007:
Overheid blijft achter in duurzaam ondernemen (Het Financieele Dagblad):
De overheid is als inspirator en voorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen de afgelopen periode tekortgeschoten. Dat is een conclusie uit een voongangsonderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
2006
omhoog
jun 2006:
Duurzaamheid kan niet op een koopje (Maatschappelijk jaarverslag 2005, Min. EZ):
Ministerie EZ laat met de MVO-toets voor financiële steun bij Nederlandse investeringen in het buitenland zien hoe het moet. Maar bij ernstige schending van arbeids- en milieunormen zou EZ bedrijven ook echt aansprakelijk moeten stellen.
17 jan 2006:
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India' (persbericht LIW):
In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.
2005
omhoog
22 jul 2005:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement (persbericht Stop Kinderarbeid):
Het Europees Parlement (EP) pleit voor een scherpe inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten tegen kinderarbeid. Tot nu toe ontbreekt een samenhangend beleid. Alle door de EU gefinancierde onderwijsprogramma’s moeten een strategie hebben om werkende kinderen voltijds in de schoolbanken te krijgen, stelt het EP in een onlangs aangenomen resolutie over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Het Parlement wil ook wettelijke maatregelen tegen Europese importeurs die kinderarbeid gebruiken of andere basale arbeidsrechten schenden.
20 jul 2005:
Campaign 'Stop Child Labour' welcomes resolution European Parliament (persbericht Stop Kinderarbeid):
The European Parliament calls upon the European Commission to help abolish child labour. This can be achieved by including strategies to get working children into formal education in all education programmes financed by the EU. The European Parliament also requests the Commission to urge UNESCO, the World Bank, the IMF and Unicef to do the same. In addition the Parliament recommends legal action against EU-based importers using child labour or violating other fundamental labour rights.
8 feb 2005:
MVO mag niet ontbreken in Actieplan Internationaal Ondernemen (persbericht MVO Platform):
Het MVO Platform, een samenwerkingsverband van 35 maatschappelijke organisaties, is zeer verontrust dat het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) totaal ontbreekt in het Actieplan Internationaal Ondernemen. In dit Actieplan, dat a.s. donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken, staan de plannen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen die internationaal actief (willen) zijn. Het MVO Platform doet in een brief aan de Kamer en staatssecretaris Van Gennip aanbevelingen om MVO alsnog in het Actieplan te verankeren.
2004
omhoog
28 jun 2004:
Staatssecretaris Van Gennip: MVO ook goed voor winstgevendheid (persbericht Ministerie Economische Zaken/Kenniscentrum MVO):
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen moreel juist. Het is ook de beste aanpak om continuïteit en winstgevendheid te garanderen. Het hoort dus niet alleen, het kan ook lonen. Dit zei Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken bij een bijeenkomst van het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit centrum, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, opent in het najaar officieel haar poorten, maar heeft vooruitlopend daarop een 1e bijeenkomst met stakeholders in de Schouwburg van Den Haag georganiseerd.
2002
omhoog
4 dec 2002:
Verslag van India Missie van staatssecretarissen Wijn (EZ) en Van Ardenne (OS) (21-26 november 2002) :
Van 21 tot 26 november jl. brachten wij gezamenlijk een bezoek aan India. Dit bezoek had tot doel te onderzoeken hoe de aanpak geschetst in de nota "Ondernemen tegen Armoede" in de praktijk vorm kan worden gegeven. Wij werden vergezeld door een bedrijfslevendelegatie van 25 Nederlandse bedrijven en (onderwijs) instellingen, voornamelijk uit de sectoren infrastructuur, waterbouw, baggeren, consultancy, financiën en onderwijs. De bedrijfslevendelegatie stond onder leiding van de directeur van Paques B.V. te Balk, de heer Jos Paques.
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (persbericht LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
2001
omhoog
2 apr 2001:
Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend (persbericht LIW):
Het kabinetsstandpunt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is te optimistisch over wat bedrijven in de praktijk doen en te vrijblijvend in haar aanbevelingen. Dat laatste betreft met name de openheid van bedrijven over hun maatschappelijk gedrag én de verantwoordelijkheid van bedrijven die in het buitenland actief zijn. Het te grote optimisme blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 2500 grootste bedrijven onlangs de moeite nam om een enquęte van Nyenrode en PriceWaterhouseCoopers over dit onderwerp in te vullen.
13 feb 2001:
Maatschappelijke organisaties presenteren manifest aan Staatssecretaris Ybema: regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen (persbericht Amnesty International/LIW):
Vandaag om 16.00 uur bieden vierendertig maatschappelijke organisaties het manifest 'Profijt van Principes' in Den Haag aan staatssecretaris Ybema van Economische Zaken aan.
Zij pleiten voor een actieve rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Aanleiding is het binnenkort te verwachten standpunt van de regering over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarover de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs een advies heeft uitgebracht.
In het manifest vragen de maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, NOVIB, de Schonen Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie, de regering om duidelijke 'spelregels' voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
5 jan 2011:
Bedrijven gebaat bij inzet overheid voor mensenrechten in India (Reformatorisch Dagblad):
De Nederlandse overheid moet actief bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten in India. Dat geeft ook ondernemers en maatschappelijke organisaties die in het land actief zijn een steun in de rug, schrijft Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep.
9 okt 2000:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland: twaalf organisaties pleiten voor gedragscode, verslaglegging en informatiecentrum (persbericht Amnesty International/LIW):
De Nederlandse regering dient op basis van internationale afspraken te bevorderen dat bedrijven zich in het buitenland op een maatschappelijke verantwoorde manier gedragen. Een gedragscode kan er voor zorgen dat bedrijven die algemeen aanvaarde mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen niet respecteren, geen overheidssteun krijgen. Ook dient de regering zich in te zetten voor de invoering een dergelijke gedragscode bij KPN en KLM, bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is, en aandringen op verslaglegging en onafhankelijke controle. Vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties moeten nauw worden betrokken bij het opstellen van zo'n code.
Dat bepleiten twaalf mensenrechten-, ontwikkelings- en fair trade-organisaties, waaronder Amnesty International en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 11 oktober a.s. vergadert de Kamer over een brief van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over dit onderwerp.
26-2-2015: 
Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven' - Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW)
6-2-2015: 
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer n.a.v. Algemeen Overleg (op 25 feb.) over eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie kabinet op SER-advies 'IMVO-convenanten'
14-7-2014: 
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen
13-9-2013: 
Brief van CNV/Greenpeace/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking n.a.v. het Algemeen Overleg beleidsbrief MVO en Bangladesh op 19 september 2013
10-7-2013: 
Gemengde reacties op MVO-nota Ploumen en Kamp (Vice Versa)
24-5-2013: 
Antwoord op Kamervragen ChristenUnie, PvdA en PvdD (ingez. 6-5-2013) aan de Minister van BuZa en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over financiering van bouwprojecten in India waar schending van arbeids- en kinderrechten plaatsvindt
3-10-2012: 
Antwoorden op Kamervragen GroenLinks, ChristenUnie en SP (ingezonden 30-8-2012) aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
2-5-2012: 
Verslag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over maatschappelijk verantwoord ondernemen
1-5-2012: 
Brief staatssecretaris BuZa aan de Tweede Kamer n.a.v. toelichting op het OS-bedrijfsleveninstrumentarium
25-4-2012: 
Motie Tweede Kamer over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie aangenomen
6-4-2012: 
Brief van MVO Platform aan de Tweede Kamer n.a.v. het Algemeen Overleg MVO op 11-4-2012
5-4-2012: 
Brief van LIW/SOMO aan de Tweede Kamer n.a.v. het Algemeen Overleg MVO op 11-4-2012
19-3-2012: 
Inbreng LIW bij hoorzitting mensenrechten Tweede Kamer op 19 april 2012
2-3-2012: 
Brief van LIW/SOMO aan staatssecretaris Bleker (EL&I) n.a.v. brief Bleker (23-11-2011) en update Still 'Captured by Cotton'?
23-11-2011: 
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over de inspanningen van C&A tegen het Sumangalisysteem in de Zuid-Indiase textielsector
28-6-2011: 
Motie van kamerlid Dikkers (PvdA) m.b.t. naleving OESO-Richtlijnen en ISO 26000 bij Public Private Partnerships op gebied van OS
8-6-2011: 
Brief MVO Platform aan Vaste Commissie Buitenlandse Zaken n.a.v. Algemeen Overleg over Mensenrechten op 14 juni 2011
21-4-2011: 
Brief MVO Platform aan Kamer n.a.v. Algemeen Overleg MVO 27 april 2011
7-10-2010: 
Brief van MVO Platform aan de Leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken betreffende MVO en de begroting van Economische Zaken
8-2-2010: 
Brief van MVO Platform aan de Tweede Kamer betreffende voorstellen t.b.v. het Algemeen Overleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 februari 2010
28-1-2010: 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer n.a.v. de MVO voortgangsreportage
16-10-2009: 
Brief van de Ministers van VROM, SoZa en OS aan de Tweede Kamer n.a.v. de uitwerking van de internationale sociale criteria Duurzaam Inkopen
14-10-2009: 
Brief van het MVO Platform aan de Staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. het SER-rapport "Waarde winnen, ook in de keten"
16-6-2009: 
Brief van Minister van Buitenlandse Zaken en Staatssecretaris van Economische Zaken aan Tweede Kamer n.a.v. uitvoering moties Voordewind en Ortega Martijn m.b.t. kinderarbeid en fundamentele arbeidsrechten
12-6-2009: 
Brief van MVO PLatform aan Vaste Kamercommissie Economische Zaken over handel en maatschappelijke vraagstukken
mrt 2009: 
Aanbevelingen aan Kamer voor verantwoord ondernemen
16-2-2009: 
Kamervragen ChristenUnie en SP n.a.v. schending van arbeidsrechten van werknemers in Azië door in Nederland actieve bedrijven
18-11-2008: 
Brief van LIW aan staatssecretaris Heemskerk n.a.v. bezoek Indiase Minister van Handel Kamal Nath aan Nederland
28-10-2008: 
(Gewijzigde) motie van kamerlid Gesthuizen (SP) m.b.t. inkoop natuursteen door Nederlandse overheid
jun 2008: 
Child Labour, Trade Relations and Corporate Social Responsibility: What the European Union should do
23-5-2008: 
Brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer over duurzaam inkopen
27-3-2008: 
Verslag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over duurzame ontwikkeling en beleid (27-3-2008)
6-3-2008: 
Verslag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over MVO (6-3-2008)
28-2-2008: 
Duurzaam inkopen door de Nederlandse overheid
28-2-2008: 
Europees Parlement: Antwoord op schriftelijke vragen Erik Meijer (SP) over voortduren kinderarbeid in India en het door justitie belemmeren van onderzoek naar kinderarbeid bij de productie van exportgoederen voor de Europese markt
26-2-2008: 
Reactie MVO Platform op Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008-2011
13-12-2007: 
Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008-2011
12-12-2007: 
Reactie van de Nederlandse regering op de brief "Pleidooi voor een nieuw Nederlands India-beleid" aan de ministers van BuZa, EcZa en SoZa (18-10-2007)
4-12-2007: 
Europees Parlement: Schriftelijke vragen Erik Meijer (SP) over voortduren kinderarbeid in India en het door justitie belemmeren van onderzoek naar kinderarbeid bij de productie van exportgoederen voor de Europese markt
okt 2007: 
diverse documenten n.a.v. Staatsbezoek H.M. Koningin Beatrix aan India 2007
19-9-2007: 
MVO Platform: Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid koopt niet duurzaam in
17-8-2007: 
Kamervragen CDA n.a.v. artikel "De echte kosten van goedkoop Aziatisch natuursteen" in Stedelijk Interieur
5-4-2007: 
Verslag Voortgezette Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over MVO (5-4-2007)
28-3-2007: 
Verslag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over MVO (28-3-2007)
26-3-2007: 
Brief van het MVO Platform aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken over het Algemeen Overleg MVO 28 maart 2007
mrt 2007: 
The ISO Working Group on Social Responsibility: Developing the future ISO SR 26000 Standard: briefing paper over de ISO-werkgroep voor MVO
7-12-2006: 
Bridging Worlds: verslag van een seminar geörganiseerd door HOM
31-5-2006: 
Verklaring van de Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement m.b.t. kinderarbeid in India
18-5-2006: 
Brief van NGO's aan VN-vertegenwoordiger Bedrijven & Mensenrechten, John Ruggie, en diens antwoord op deze brief (22-5-2006)
2-2-2006: 
Brief van Landelijke India Werkgroep aan DSM n.a.v. mogelijke betrokkenheid DSM bij watervervuiling in Punjab
31-1-2006: 
Antwoorden Europese Commissie op vragen Max van den Berg (PvdA) (28-11-2005) over multinationale bedrijven en kinderslavernij
16-1-2006: 
Open brief van LIW aan Balkenende in kader bezoek India (Duurzaam-Ondernemen.nl)
1-1-2006: 
The Ambedkar Principles: Employment and additional principles on economic and social exclusion formulated to assist all foreign investors in South Asia to address caste discrimination.
25-11-2005: 
Antwoorden op kamervragen Tjon-A-Ten en Douma (PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken (3-11-2005) over de schending van rechten van volwassenen en kinderen door multinationals.
11-11-2005: 
De Vierde P: de politiek aan zet: samenvattend verslag van een seminar over People, Planet, Profit & Politics (georganiseerd door Milieudefensie te Den Haag).
7-11-2005: 
Antwoorden op kamervragen Jonker (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken (27-9-2005) over OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
26-9-2005: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 37) over de mogelijke relatie van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen met het aankoopbeleid van de overheid.
1-8-2005: 
Brief van ABN AMRO aan Landelijke India Werkgroep over financiële betrokkenheid van ABN AMRO bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta.
4-7-2005: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 35) met de resultaten van de evaluatie over ervaringen met de MVO-vereisten in het financieel buitenland instrumentarium.
30-6-2005: 
Motie en stemming Tweede Kamer over duurzame bedrijfsvoering overheid.
21-6-2005: 
Verslag van een algemeen overleg (29 383, nr. 30) van de vaste kamercommissies voor VROM, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat over o.a. de Rapportage Duurzame Bedrijfsvoering Overheid.
15-6-2005: 
Verslag van een algemeen overleg (26 485, nr. 36) van de vaste kamercommissies voor Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over maatschappelijk verantwoord ondernemen en het verslag van de EU-conferentie Corporate Social Responsibility.
15-6-2005: 
Brief van het MVO Platform aan de Vaste Kamercommissie voor VROM over het Algemeen Overleg Afval en Duurzame Bedrijfsvoering.
31-5-2005: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 34) met een overzicht van MVO-initiatieven.
29-4-2005: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 33) met het verslag van de Europese conferentie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 7 t/m 9 nov. 2004 in Maastricht.
30-3-2005: 
Motie van Kamerlid Koenders (29 800 V, nr. 89) m.b.t. mensenrechtennormen voor bedrijven.
25-3-2005: 
Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken op brief van MVO Platform (1-2-2005).
22-3-2005: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 32) over het onderzoek naar een Nederlandse duurzame beursindex.
3-3-2005: 
Brief staatssecretaris VROM n.a.v. rapportage Duurzame Bedrijfsvoering Overheid (29 800 XI, nr. 103).
2-3-2005: 
Verslag van een algemeen overleg (29 800 XIII, nr. 68) van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken over het Actieplan Internationaal Ondernemen.
8-2-2005: 
Persbericht MVO Platform: MVO mag niet ontbreken in Actieplan Internationaal Ondernemen.
2-2-2005: 
Brief MVO Platform aan de staatssecretaris voor Economische Zaken over Actieplan Internationaal Ondernemen (29 800 XIII, nr. 39) (16-11-2004).
1-2-2005: 
Reactie MVO Platform op Actieplan Internationaal Ondernemen (29 800 XIII, nr. 39) (16-11-2004).
21-1-2005: 
Brief van Landelijke India Werkgroep aan ABN AMRO over betrokkenheid van ABN AMRO bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta.
24-11-2004: 
Open brief van het MVO Platform aan MVO Nederland (het Kenniscentrum MVO).
18-11-2004: 
Verslag van een algemeen overleg (29 439/26 485, nr. 4) van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken over MVO in conflictgebieden.
17-11-2004: 
Antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij gevaarlijke kinderarbeid in India (8 en 11 okt 2004).
9-11-2004: 
The EU Conference on Corporate Social Responsibility, Maastricht, 9 November 2004: speech by C.E.G. van Gennip, Minister for Foreign Trade.
3-11-2004: 
A call for globally accountable business: aanbevelingen van maatschappelijke organisaties uit het Zuiden aan de EU voor de strijd voor een eerlijker wereld (CSR Worldwide Week, 3-10 november 2004).
26-10-2004: 
Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (26 485, nr. 29) over Kenniscentrum MVO, transparantie, Europese MVO conferentie en duurzaam inkopen.
29-9-2004: 
Brief van de Staatssecretaris van VROM (26 485, nr. 28) over het Nationaal Initiatief Duurzaam Ondernemen (NIDO).
29-6-2004: 
Verslag van een algemeen overleg (29 439/29 234, nr. 3) van de vaste kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Economische Zaken over ontwikkelingssamenwerking in relatie tot ondernemen in conflictgebieden.
15-4-2004: 
Brief van de Staatssecretaris van VROM (26 485, nr. 27) over het kenniscentrum MVO.
apr 2004: 
"Daadkracht is bij duurzaam ondernemen volkomen afwezig".
15-3-2004: 
Brief van de Minister van Economische Zaken (26 485, nr. 26) over het kenniscentrum MVO.
1-3-2004: 
Brief van de Minister van Economische Zaken (26 485, nr. 25) over het kenniscentrum MVO.
22-1-2004: 
Verslag van een algemeen overleg (26 485, nr. 24) van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
19-1-2004: 
Brief staatssecretaris Van Gennip (EZ) aan Tweede Kamer (26 485, nr. 23) over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
27-10-2003: 
Brief NCP aan LIW: Klacht over voetbalimporteur 'niet ontvankelijk'.
7-10-2003: 
Brief staatssecretaris Van Gennip (EZ) aan Tweede Kamer over maatschappelijke jaarverslaggeving en kenniscentrum MVO.
2-10-2003: 
Beleidsaanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen n.a.v. de behandeling van de begroting 2004 van het Ministerie van Economische Zaken.
4-9-2003: 
Reactie MVO Platform op concept code Commissie Corporate Governance.
13-8-2003: 
Verslag van het Nederlands Nationaal Contactpunt aan de OESO.
14-5-2003: 
Handelsmissie India en MVO (27 467 / 26 485 / 28 775, nr. 10).
17-4-2003: 
Notitie 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen': Vragen en opvattingen van het MVO Platform over enkele specifieke onderwerpen.
21-3-2003: 
Antwoorden op kamervragen (28 775, nr. 2) over oprichting Stichting Kenniscentrum MVO.
20-3-2003: 
Rapportage Nationaal Contactpunt voor Multinationale Ondernemingen.
31-1-2003: 
Kamerbrief staatssecretaris Wijn (28 775, nr. 1) over voornemen oprichting Stichting Kenniscentrum MVO.
21-1-2003: 
Reactie staatssecretaris Wijn op brief campagne wereldburgers.nl.
16-1-2003: 
Speech staatssecretaris Van Ardenne: "Ondernemingen en ontwikkelingsorganisaties hebben elkaar nodig".
23-12-2002: 
LIW in dialoog met adidas dankzij klacht.
15-12-2002: 
Nieuws van het MVO Platform: staatssecretaris Wijn enthousiast over MVO Referentiekader.
12-12-2002: 
Speech staatssecretaris Wijn over MVO.
11-12-2002: 
Toespraak bij presentatie van MVO Referentiekader aan staatssecretaris Wijn.
12-11-2002: 
Reactie campagne wereldburgers.nl op brief staatssecretaris Wijn.
okt 2002: 
LIW en de campagne wereldburgers.nl.
30-9-2002: 
Brief staatssecretaris Wijn aan de campagne wereldburgers.nl.
19-7-2002: 
Brief campagne wereldburgers.nl aan minister Heinsbroek en staatssecretaris Wijn.
28-6-2002: 
Brief staatssecretaris Ybema aan de Tweede Kamer over maatschappelijke rapportage door bedrijven.
23-6-2002: 
Veranderen bedrijven hun gedrag alleen onder druk? Een impressie van een gesprek tussen Zuidelijke gasten en parlementariërs.
17-6-2002: 
'Regeerakkoord van wereldburgers' (campagne wereldburgers.nl).
8-5-2002: 
Nederlanders willen internationale afspraken voor en verplichte rapportage van bedrijven: vragen/antwoorden kamerlid Koenders.
19-4-2002: 
Voortgang activiteiten van de regering rond verantwoord ondernemen: brief staatssecretaris Ybema (26 485, nr. 22).
mrt 2002: 
De meeste politiek partijen besteden in hun programma voor de verkiezingen van 15 mei 2002 aandacht aan verantwoord ondernemen: een vergelijking.
mrt 2002: 
Veel Indiërs hebben weinig vertrouwen in het gedrag van multinationale bedrijven: India Nu doet verslag van een onderzoek.
9-3-2002: 
ABN AMRO is mede-eigenaar van een fabriek voor clusterbommen (zie persbericht van de Campagne tegen Wapenhandel). De PvdA stelde daarover kamervragen en betwijfelt of zelfregulering van bedrijven wel voldoet.
28-12-2001: 
Reactie LIW e.a. op MVO-Groenboek Europese Commissie.
17-12-2001: 
Brief van wereldburgers.nl n.a.v. MVO-overleg.
7-12-2001: 
Brief van wereldburgers.nl n.a.v. Mensenrechtennotitie.In het kader van de campagne wereldburgers.nl, waaraan 62 organisaties deelnemen, heeft de LIW samen met andere organisaties in het najaar van 2001 vier brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste brief n.a.v. de behandeling van de begroting van Economische Zaken leidde tot twee moties (zie verslag resultaat). De eerste motie over het kenniscentrum (28 000 XIII, nr. 13) MVO werd aangehouden omdat staatssecretaris Ybema liet weten dat hij deze al van plan is uit te voeren. In een tweede motie (28 000 XIII, nr. 12) vroeg een kamermeerderheid aan de staatssecretaris om een veel actiever beleid waar het gaat om maatschappelijke verslaglegging door bedrijven.
In een brief aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer vraagt wereldburgers.nl aan de Kamer er bij staatssecretaris Vliegenhart aan te dringen om samen met de sportwereld in Nederland een beleid te ontwikkelen voor de inkoop van maatschappelijk verantwoord geproduceerde sportartikelen. In een brief aan de commissie Buitenlandse Zaken ter gelegenheid van de behandeling van de Notitie Mensenrechten wordt er bij bij Tweede Kamer en regering sterk voor gepleit om zich in te zetten voor bindende internationale spelregels voor internationaal opererende bedrijven (zie verslag resultaat). Tenslotte heeft wereldburgers.nl in een brief aan de commissie Economische Zaken gereageerd op nieuwe voorstellen van staatssecretaris Ybema die op 19 december 2001 in de Kamer zijn besproken (zie verslag resultaat).
Tijdens de conferentie 'MVO in ontwikkelingslanden' op 15 november 2001 hield minister Herfkens een speech over verantwoord ondernemen. Ook Herfkens is bereid om bij te dragen aan het kenniscentrum MVO.

Tijdens de eerste helft van 2001 kwam maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer in de publieke en politieke belangstelling te staan. Het SER-advies 'De winst van waarden' - het resultaat van een al langer lopend debat over verantwoord ondernemen - deed de discussie flink oplaaien.
  Hoewel maatschappelijke organisaties niet officieel werden geconsulteerd, stuurden Amnesty International (AI) en de Landelijke India Werkgroep vóór publicatie van het advies een uitvoerig commentaar en een brief aan de SER over het concept-rapport (zie ook persbericht). Het uiteindelijke standpunt was een compromis tussen werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden.
  Na publicatie van het SER-rapport brandde ook de discussie in de media los, onder meer in het Financieel Dagblad. Op 9 januari 2001 publiceerde de Volkskrant een opinieartikel van de LIW en AI over het onderwerp, in een reactie op een artikel van SER-voorzitter Herman Wijffels. AI en LIW bekritiseerden in hun artikel onder meer dat het SER-rapport geen onderscheid maakt tussen verantwoord ondernemen in Nederland en in het buitenland en louter kiest voor een vrijwillige benadering. Daardoor wordt de naleving van fundamentele arbeidsrechten in het buitenland, onterecht, een vrije keus voor de ondernemer.

In het februari 2001 presenteerden 34 maatschappelijke organisaties, waaronder de Landelijke India Werkgroep en Amnesty International als initiatiefnemers, het manifest 'Profijt van Principes' aan staatssecretaris Ybema van Economische Zaken. Inmiddels wordt het manifest (nu ook in een Engelstalige versie en een verkorte versie beschikbaar) door tachtig organisaties gesteund.
  De regering is in enkele beleidsstukken ('MVO: Het perspectief vanuit de overheid', 'Beantwoording vragen Algemeen Overleg 26 april 2001', 'MVO en het financieel buitenlandinstrumentarium' (26 485, nr. 15) en een korte brief over exportfinanciering en milieu) gedeeltelijk aan de wensen in het manifest tegemoet gekomen. Er komt een verantwoord inkoopbeleid van de overheid zelf plus een actief kenniscentrum voor verantwoord ondernemen. In de toekomst moeten exportkredieten en exportgaranties voldoen aan sociale en milieucriteria. Hoe dat er concreet uit gaat zien moeten nog blijken. Zeer teleurstellend is echter dat de regering geen steun geeft aan het wetsontwerp van PvdA en GroenLinks om bedrijven te verplichten tot sociale en milieu-verslaglegging over hun activiteiten in het buitenland. Wel wordt het bedrijfsleven, onder meer in een lezing van premier Kok opgeroepen om meer verantwoording af te leggen.
  De Tweede Kamer heeft drie debatten aan het onderwerp gewijd (zie het verslag van 26 april (27 400 XIII / 26 485, nr. 57) en het verslag van 7 juni (26 485, nr. 17)). Een motie (26 485, nr. 16) van VVD en CDA om de door staatssecretaris Ybema voorgestelde sociale en milieucriteria voor exportkredieten en exportgaranties onder uit te halen door ze te laten toetsen op 'verhoging van de administratieve lastendruk voor bedrijven' (zie verslag) haalde het niet in de Kamer. De VVD stelde ook vragen over dit onderwerp aan de staatssecretaris.

De voorgeschiedenis

Op 5 december 2000 nam de gehele Tweede Kamer, uitgezonderd de VVD fractie, twee moties (26 485, nr. 12/13) aan waarin de regering wordt gevraagd om een gedragscode voor de 'overheid als ondernemer' (inkoper, opdrachtgever e.d) te ontwikkelen en om sociale en milieucriteria vast te stellen voor exportkredieten en exportkredietverzekeringen.
  De moties vloeiden voort uit een kamerdebat dat op 11 oktober plaatsvond (zie verslag). Amnesty International en de LIW hebben, samen met tien andere maatschappelijke organisaties, in de week voorafgaande aan dit debat een uitvoerige brief aan de Kamer gestuurd met een reactie op een brief van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) van 29 juni over dit onderwerp.
  In de brief pleiten de twaalf organisaties onder meer voor een Nederlandse (model)gedragscode, periodieke sociale verslaglegging door bedrijven en een informatie- en beleidscentrum voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie ook persbericht).

Op 28 januari 2000 stuurden dezelfde twaalf organisaties een brief aan de Kamer in reactie op een eerdere brief van staatssecretaris Ybema, die daarbij een voorbeeldgedragscode/checklist voegde voor bedrijven die ook buiten Nederland verantwoord willen ondernemen. Op 2 februari 2000 sprak de Kamer daarover (zie verslag).

Meer brieven en documenten van staatssecretaris Ybema, de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties uit 1999:

De discussie over verantwoord ondernemen en de rol die de overheid daarbij kan spelen loopt al enkele jaren. Naar aanleiding van overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken en niet-gouvernementele organisaties, gaf de LIW in oktober 1997 haar visie op het onderwerp.
  Eerder dat jaar publiceerden de (toenmalige) Minister van Ontwikkelingssamenwerking Pronk en staatssecretaris van buitenlandse handel Van Dok de notitie 'Bevordering van import van economisch en/of sociaal verantwoord geproduceerde producten' (25 217, nr. 1). De LIW nam het initiatief tot een uitgebreid commentaar dat door een groot aantal organisaties werd onderschreven. De Tweede kamer werd daarover via een hoorzitting geïnformeerd.

In november 1995 leverde de LIW een bijdrage aan een seminar in New Delhi over de sociale clausule in handelsovereenkomsten: 'The social clause as a global bottomline'.
  Internationale handel en het debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen houden ook de Indiase Ambassade in Den Haag al langer bezig. Op 25 maart 1995 organiseerde de ambassade het seminar 'Consumer boycott versus free trade'. Een stafmedewerker van de LIW hield daar een (Engelstalige) toespraak.