Home LANDELIJKE INDIA WERKGROEP

Bezoek de website van de LANDELIJKE INDIA WERKGROEP!!!

Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen24 november 2007


Vandaag heeft de Supreme Court in India het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen in het Nyamgiri-gebied. Er werd al zeer lang gewacht op een uitspraak in deze zaak. De uitspraak valt positief uit voor het milieu en de tribale bevolking in het bewuste gebied.

ABN Amro (nu Fortis) is een van de financiers van dit omstreden bedrijf. De Landelijke India Werkgroep heeft, ook samen met OxfamNovib, ABN Amro herhaalde malen aangesproken op haar beleid ten aanzien van Vedanta. Zie ook: http://www.indianet.nl/omstredenABNAMRO.html.

ABN Amro heeft haar opstelling ten opzichte van Vedanta mede laten afhangen van een rechterlijke uitspraak in deze zaak. Nu deze uitspraak er ligt, is de vraag welk standpunt ABN Amro nu innneemt ten aanzien van haar financiering van Vedanta.

Meer informatie:

* Indian Court bars Vedanta from mining bauxite (AlertNet.org, 23-11-2007)


Landelijke India Werkgroep - 26 november 2007