terug
10 februari 2010

‘Onaanraakbaarheid’ in kaart gebracht


Een uniek maar ook schokkend onderzoek in de Indiase deelstaat Gujarat laat zien dat de praktijk van ‘onaanraakbaarheid’ van kastelozen nog overal en in vele vormen aanwezig is. Het onderzoek werd ondernomen door de Indiase NGO Navsarjan in samenwerking met de Amerikaanse Robert F. Kennedy Centre for Justice and Human Rights.

De onderzoekers brachten de 'onaanraakbaarheidspraktijken' in kaart op het gebied van water, voedsel en drinken, religie, banen/beroepen, aanraking, toegang tot openbare diensten, sociale sancties en discriminatie bij bedrijven/bedrijfjes. Het rapport telt 98 vormen van onaanraakbaarheid van non-Dalits ('kastelozen') tegenover Dalits. Maar ook wordt de onderlinge discriminatie van Dalits van diverse sub-kastes in kaart gebracht.

Er zijn heel veel verschillende vormen waarin het verschijnsel onaanraakbaarheid zich manifesteert varieert. Het is niet alleen in de persoonlijke sfeer aanwezig, maar ook op grote schaal bij het gebruik maken van openbare voorzieningen. Dat geldt bijvoorbeeld voor opstaan in de bus voor een non-Dalit (11%), de postbezorging (43%), deelname aan de dorpsraad (44%), diensten van de vroedvrouw (66%), Dalit koks van schoolmaaltijden (79%), toegang tot dorpspompen (66%) en discriminatie bij de kapper (74%). Maar als het bijvoorbeeld gaat om een huwelijk tussen een Dalit en niet-Dalit, het verwijderen van dode dieren, het aanraken van voedsel en samen eten en gebruik van het kerkhof dan is in bijna 100% van de gevallen sprake van onaanraakbaarheid en 'kastegebonden handelen'.

De opstellers van het rapport doen een dringend beroep op de Indiase regering en maatschappelijke organisaties en de internationale gemeenschap om de afschaffing van 'onaanraakheid' - tenslotte een zeer ingrijpende en systematische vorm van groepsdiscriminatie - een halt toe te roepen.

Op 8 februari 2010 stelden de ChristenUnie, het CDA en de SGP een elftal vragen naar aanleiding van het rapport. De vragen gaan vooral over wat Nederland zelf, maar vooral ook en in EU en VN verband, kan doen om het verschijnsel 'onaanraakbaarheid' ofwel kastendiscriminatie te bestrijden. Tenslotte wordt aan de regering gevraagd om de Ambedkar Principes voor bedrijven ter bestrijding van kastendiscriminatie onder de aandacht van in India actieve bedrijven te brengen.

Het rapport kunt u hier vinden: http://www.indianet.nl/pdf/UnderstandingUntouchability.pdf.
Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 10 februari 2010